Hlavní obsah

pořádek

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (uspořádanost ap.) ordine mJsi v pořádku?Tutto bene?Něco tady není v pořádku.C'è qualcosa che non va.To je v pořádku.Va bene così., (zbytek si nechte) Tenga il resto.Jenom pro pořádek. přesnost ap.Tanto per mettere le cose in chiaro.být v pořádkuessere in ordine, essere a postomít/udržovat kde pořádek uklizenotenere qc in ordinedát co do pořádkumettere qc in ordine
  2. (klidný průběh ap.) ordine m(na)rušit veřejný pořádekdisturbare la quiete pubblica
  3. (pořadí) ordine mzasedací pořádek(schema della) assegnazione dei postiling. pořádek slovordine delle parole

Vyskytuje se v

dát: dát do pořádkumettere in ordine, ordinare

zasedací: zasedací pořádekordine dei posti (a sedere)

zjednat: zjednat pořádekimporre l'ordine, znovu ripristinare l'ordine

být: Doklady jsou v pořádku.I documenti sono a posto.

zatížený: Byla zatížená na pořádek.Era fissata con le pulizie.

assetto: dát do pořádku, uklidit, uspořádat comettere in assetto qc

mantenere: udržovat pořádekmantenere l'ordine

mantenimento: zachovávání veřejného pořádkumantenimento dell'ordine pubblico

ordinare: dát do pořádku/poklidit pokojordinare la stanza

ordine: zasedací pořádekordine dei posti

parte: po pořádku, za sebouda parte a parte

posto: dát co do pořádkumettere a posto qc

quiete: veřejný pořádekla quiete pubblica

regola: urovnat, dát do pořádku co své věci ap., oficiálně zaměstnat kohomettere in regola q/qc

rimettere: (znovu) dát do pořádku, ukliditrimettere in ordine

salvo: v pořádku dorazitarrivare sano e salvo

sano: v pořádku, živ a zdráv bez újmy ap.sano e salvo

stare: hodit se být vhodný ap., být v pořádkustare bene

tutore: ochránce veřejného pořádkututore dell'ordine pubblico

che: Postarej se, aby všechno proběhlo v pořádku.Bada che tutto proceda bene.

pallino: Je vysazený na pořádek., Je posedlý pořádkem.Ha il pallino dell'ordine.

qualcosa: Tady něco není v pořádku.Qualcosa non va.

resto: Drobné si nechte., To je v pořádku. při dávání spropitnéhoTenga il resto.

tornare: Tobě se to zdá v pořádku?Ti torna?

tutto: Všechno v pořádku?Tutto bene?

pořádek: být v pořádkuessere in ordine, essere a posto