Hlavní obsah

řád

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (soubor norem) regolamento m(pravidla) regole f pl(právní též) ordinamento m(časový rozvrh ap.) orario m(kodex, chování ap.) codice m(autobusový) jízdní řádorario m (degli autobus)letový řádorario m dei volipracovní řádregolamento m di lavoro
  2. (zřízení, uspořádání) ordine m(systém) sistema m
  3. (řehole) ordine mcírk. mnišský řádordine m monastico
  4. (vyznamenání) ordine m(medaile) medaglia f
  5. (rostlin ap.) ordine m
  6. (čísla ap.) ordine m (di grandezza)

Vyskytuje se v

jezuitský: jezuitský řádCompagnia di Gesù

jízdní: jízdní řádorario

letový: letový řádorario dei voli

půjčovní: půjčovní řád/dobanorme /orario di prestito

compagnia: Compagnia di Gesùjezuitský řád

equazione: equazione di primo/secondo gradorovnice prvního/druhého řádu

estivo: orario estivootevírací doba/jízdní řád/úřední hodiny v letním období

giarrettiera: cavaliere dell'Ordine della Giarrettierarytíř Podvazkového řádu

maestro: Gran Maestro Templarevelmistr řádu templářů

maggiore: relig. ordine maggiorevyšší řád

mendicante: eccl. ordine mendicantežebravý řád

orario: orario dei voliletový řád

orario: orario dei trenijízdní řád vlaků

ordine: ordini monastici/mendicantimnišské/žebravé řády

reclamo: condizioni di reclamoreklamační řád

regolamento: regolamento della scuola/scolasticoškolní řád

serafico: relig. ordine seraficoserafínský řád františkáni

tonaca: přen. vestire/indossare la tonacavstoupit do řádu stát se mnichem, jeptiškou

ionico: arch. ordine ionicoiónský řád