Hlavní obsah

uspořádání

Vyskytuje se v

demonstrace: (us)pořádat demonstracitenere una manifestazione

oslava: (us)pořádat oslavufare una festa

porada: uspořádat/mít poradufare/tenere una riunione

uspořádat: Musím si uspořádat myšlenky.Mi devo ordinare le idee.

assetto: mettere in assetto qcdát do pořádku, uklidit, uspořádat co

dare: dare una festaudělat mejdan, uspořádat oslavu

ordine: mettere in ordineuklidit, uspořádat

ricevimento: dare un ricevimento(us)pořádat recepci

riunione: fare/tenere una riunioneuspořádat/mít poradu

sistemata: dare una sistemata a qcuspořádat, urovnat, srovnat, utřídit co

tandem: in tandemve dvojici, tech. v tandemovém uspořádání

scendere: scendere in piazzauspořádat demonstraci, jít do ulic protestovat