Hlavní obsah

uskutečnění

Vyskytuje se v

sen: splnit si/uskutečnit (svůj) senrealizzare/avverare il proprio sogno

uskutečnit: Uskutečnil svůj sen.Ha realizzato il suo sogno.

atto: mettere in attorealizovat, uskutečnit, uskutečňovat

attuazione: portare ad attuazione qc, dare attuazione a qcuskutečnit, (z)realizovat co

effetto: dare effetto a qczrealizovat, uskutečnit co

esecuzione: mettere in esecuzione qc, dare esecuzione a qcprovést, uskutečnit co

essere: porre qc in essereuskutečnit, (z)realizovat, uvést do praxe co

mettere: mettere in pratica/atto(z)realizovat, uskutečnit

porre: porre in essereuskutečnit, zrealizovat

pratica: mettere qc in praticauvést do praxe, uskutečnit

inchiesta: svolgere un'inchiestauskutečnit průzkum

sogno: Ha realizzato il suo sogno.Uskutečnil (si) svůj sen.

corpo: dare corpo a qczrealizovat, uskutečnit co