Hlavní obsah

uskutečnit

Vyskytuje se v

sen: splnit si/uskutečnit (svůj) senrealizzare/avverare il proprio sogno

atto: realizovat, uskutečnit, uskutečňovatmettere in atto

attuazione: uskutečnit, (z)realizovat coportare ad attuazione qc, dare attuazione a qc

effetto: zrealizovat, uskutečnit codare effetto a qc

esecuzione: provést, uskutečnit comettere in esecuzione qc, dare esecuzione a qc

essere: uskutečnit, (z)realizovat, uvést do praxe coporre qc in essere

mettere: (z)realizovat, uskutečnitmettere in pratica/atto

porre: uskutečnit, zrealizovatporre in essere

pratica: uvést do praxe, uskutečnitmettere qc in pratica

inchiesta: uskutečnit průzkumsvolgere un'inchiesta

sogno: Uskutečnil (si) svůj sen.Ha realizzato il suo sogno.

corpo: zrealizovat, uskutečnit codare corpo a qc

uskutečnit: Uskutečnil svůj sen.Ha realizzato il suo sogno.