Hlavní obsah

srovnání

Podstatné jméno, rod střední

  • paragone m, comparazione f, confronto mve srovnání s číma paragone di qc, in confronto a qcjen pro srovnánísolo per confrontosnést srovnání s čímreggere al paragone di qc, essere paragonabile a qc

Vyskytuje se v

srovnat: srovnat co se zemí dům ap.radere qc al suolo

obstát: Jak obstojí ve srovnání s...?Come risulterà al confronto con...?

srovnat se: srovnat se do řadymettersi in fila, allinearsi

země: srovnat co se zemí zničitradere qc al suolo

confronto: porovnat, srovnat co, provést konfrontaci čehomettere a confronto qc

livello: srovnat (na stejnou úroveň)mettere a livello

paragone: srovn(áv)at koho s kýmmettere q a paragone con q

parallelo: udělat srovnání s čímfare un parallelo con qc

pari: vedle koho, ve srovnání s kým, jako kdo na stejné úrovnial pari di q

piano: srovnat se zemímettere al piano

punteggio: srovnat skóresport pareggiare il punteggio

raffronto: porovnat co, provést srovnání čehofare un raffronto tra qc

ragione: srovnat si v hlavě co, srovnat se s čím mentálněfarsi una ragione di qc

sistemata: uspořádat, urovnat, srovnat, utřídit codare una sistemata a qc

radere: srovnat co se zemí zničitradere qc al suolo

spianare: srovnat město se zemíspianare la città

tabula rasa: srovnat se zemí, zlikvidovat, zničit cofare tabula rasa di qc

srovnání: ve srovnání s číma paragone di qc, in confronto a qc