Hlavní obsah

ordine

Podstatné jméno mužské

  1. pořadí, pořádek, uspořádánímettere in ordineuklidit, uspořádatin ordine alfabeticov abecedním pořadíin ordine inversov opačném pořadíordine dei postizasedací pořádekordine crescente/decrescentevzestupné/sestupné pořadíprocedere con ordinepostupovat systematicky/spořádaněforze dell'ordinepořádkové síly
  2. příkaz, nařízeníavere l'ordine di fare qcmít příkaz udělat coordine di pagamentoplatební příkazai vostri ordinik vašim službámdare/ricevere un ordinedát/obdržet příkazordine d'arrestozatykačubbidire agli ordiniposlouchat příkazy
  3. objednávka, zakázkafare/soddisfare un ordineučinit/uspokojit objednávku
  4. pořadí, pořad záležitostímil. procedere in buon ordinepostupovat ukázněněall'ordine del giornona pořadu dnedi prim'ordineprvotřídní
  5. řád řehole ap.ordini monastici/mendicantimnišské/žebravé řády
  6. svazordine degli avvocatisvaz advokátů
  7. řád živočichů, rostlin
  8. slohordine corinziokorintský sloh

Vyskytuje se v

alfabetico: in ordine alfabeticopodle abecedy, v abecedním pořadí

arresto: mandato/ordine d'arrestozatykač

battaglia: ordine di battagliabojová formace

bonifico: ordine di bonificopříkaz k převodu

carnet: comm. carnet di ordinikniha objednávek/zakázek

cattura: ordine di catturapříkaz k zadržení, zatykač

comparizione: mandato/ordine di comparizionepředvolání k soudu

corinzio: ordine corinziokorintský sloh

cronologico: in ordine cronologicov chronologickém pořadí, chronologicky

decrescente: in ordine decrescentev sestupném pořadí

fermo: ordine di fermopříkaz k zadržení

francescano: ordine francescanofrantiškáni

impartire: impartire un comando/ordinevydat rozkaz/příkaz

inverso: in ordine inversov obráceném pořadí

maggiore: relig. ordine maggiorevyšší řád

mendicante: eccl. ordine mendicantežebravý řád

numerico: in ordine numericov číselném pořadí

pagamento: ordine di pagamentoplatební příkaz

parola: ordine di paroleslovosled

permanente: banc. ordine (di pagamento) permanentetrvalý (platební) příkaz

perquisizione: dir. mandato/ordine di perquisizionepovolení/příkaz k prohlídce

rimettere: rimettere in ordine(znovu) dát do pořádku, uklidit

serafico: relig. ordine seraficoserafínský řád františkáni

ionico: arch. ordine ionicoiónský řád

procedere: Procediamo con ordine!Pěkně popořádku!

abeceda: podle abecedyin ordine alfabetico

dát: dát do pořádkumettere in ordine, ordinare

inkaso: příkaz k inkasuordine di incasso

objednací: objednací kódcodice di ordine

obrácený: v obráceném pořadíin ordine inverso

opačný: v opačném pořadíin ordine inverso

platební: platební příkazordine di pagamento

podle: podle abecedyin ordine alfabetico

pohotovostní: pohotovostní hmotnost vozidlapeso in ordine di marcia

pořádek: být v pořádkuessere in ordine, essere a posto

pořádek: mít/udržovat kde pořádek uklizenotenere qc in ordine

pořádek: dát co do pořádkumettere qc in ordine

pořádek: ling. pořádek slovordine delle parole

pořadí: v číselném/abecedním pořadíin ordine numerico/alfabetico

pořadí: v obráceném/opačném pořadíin ordine inverso

potvrdit: potvrdit objednávkuconfermare un ordine

převod: příkaz k převoduordine di bonifico

příkaz: platební příkazordine di pagamento

příkaz: trvalý příkazordine permanente

rozkaz: na čí rozkazper ordine di q

řád: círk. mnišský řádordine monastico

řádově: řádově stejný hodnota ap.dello stesso ordine di grandezza

sestupný: v sestupném pořadíin ordine decrescente

úhrada: příkaz k úhraděordine di pagamento

vzestupný: vzestupné pořadíordine ascendente

zasedací: zasedací pořádekordine dei posti (a sedere)

náprava: zjednat nápravu čehorettificare qc, porre rimedio a qc, dát do pořádku mettere in ordine qc

objednat: Objednáš mi něco k pití?Mi ordini qualcosa da bere?

poklidit: poklidit dětský pokojmettere in ordine la camera dei bambini

popořádku: Berme to popořádku.Andiamo con ordine.

uklidit: Uklidil jsem celý dům.Ho messo in ordine tutta la casa.