Hlavní obsah

ordine

Podstatné jméno mužské

  1. pořadí, pořádek, uspořádánímettere in ordineuklidit, uspořádatin ordine alfabeticov abecedním pořadíin ordine inversov opačném pořadíordine dei postizasedací pořádekordine crescente/decrescentevzestupné/sestupné pořadíprocedere con ordinepostupovat systematicky/spořádaněforze dell'ordinepořádkové síly
  2. příkaz, nařízeníavere l'ordine di fare qcmít příkaz udělat coordine di pagamentoplatební příkazai vostri ordinik vašim službámdare/ricevere un ordinedát/obdržet příkazordine d'arrestozatykačubbidire agli ordiniposlouchat příkazy
  3. objednávka, zakázkafare/soddisfare un ordineučinit/uspokojit objednávku
  4. pořadí, pořad záležitostímil. procedere in buon ordinepostupovat ukázněněall'ordine del giornona pořadu dnedi prim'ordineprvotřídní
  5. řád řehole ap.ordini monastici/mendicantimnišské/žebravé řády
  6. svazordine degli avvocatisvaz advokátů
  7. řád živočichů, rostlin
  8. slohordine corinziokorintský sloh

Vyskytuje se v

alfabetico: podle abecedy, v abecedním pořadíin ordine alfabetico

arresto: zatykačmandato/ordine d'arresto

battaglia: bojová formaceordine di battaglia

bonifico: příkaz k převodu, převodní příkazordine di bonifico

carnet: kniha objednávek/zakázekcomm. carnet di ordini

cattura: příkaz k zadržení, zatykačordine di cattura

comparizione: předvolání k soudumandato/ordine di comparizione

corinzio: korintský slohordine corinzio

cronologico: v chronologickém pořadí, chronologickyin ordine cronologico

decrescente: v sestupném pořadíin ordine decrescente

fermo: příkaz k zadrženíordine di fermo

francescano: františkáni, františkánský řádordine francescano

impartire: vydat rozkaz/příkazimpartire un comando/ordine

inverso: v obráceném pořadíin ordine inverso

maggiore: vyšší řádrelig. ordine maggiore

mendicante: žebravý řádeccl. ordine mendicante

numerico: v číselném pořadíin ordine numerico

pagamento: platební příkazordine di pagamento

parola: slovosledordine di parole

permanente: trvalý (platební) příkazbanc. ordine (di pagamento) permanente

perquisizione: povolení/příkaz k prohlídcedir. mandato/ordine di perquisizione

rimettere: (znovu) dát do pořádku, ukliditrimettere in ordine

serafico: serafínský řád františkánirelig. ordine serafico

ionico: iónský řádarch. ordine ionico

procedere: Pěkně popořádku!Procediamo con ordine!

abeceda: podle abecedyin ordine alfabetico

dát: dát do pořádkumettere in ordine, ordinare

inkaso: příkaz k inkasuordine di incasso

objednací: objednací kódcodice di ordine

obrácený: v obráceném pořadíin ordine inverso

opačný: v opačném pořadíin ordine inverso

platební: platební příkazordine di pagamento

podle: podle abecedyin ordine alfabetico

pořádek: být v pořádkuessere in ordine, essere a posto

pořadí: v číselném/abecedním pořadíin ordine numerico/alfabetico

potvrdit: potvrdit objednávkuconfermare un ordine

převod: příkaz k převoduordine di bonifico

příkaz: platební příkazordine di pagamento

rozkaz: na čí rozkazper ordine di q

řád: círk. mnišský řádordine monastico

řádově: řádově stejný hodnota ap.dello stesso ordine di grandezza

sestupný: v sestupném pořadíin ordine decrescente

úhrada: příkaz k úhraděordine di pagamento

vzestupný: vzestupné pořadíordine ascendente

zasedací: zasedací pořádekordine dei posti (a sedere)

náprava: zjednat nápravu čehorettificare qc, porre rimedio a qc, dát do pořádku mettere in ordine qc

objednat: Objednáš mi něco k pití?Mi ordini qualcosa da bere?

poklidit: poklidit dětský pokojmettere in ordine la camera dei bambini

popořádku: Berme to popořádku.Andiamo con ordine.

uklidit: Uklidil jsem celý dům.Ho messo in ordine tutta la casa.

ordine: uklidit, uspořádatmettere in ordine