Hlavní obsah

rimettere

Tranzitivní slovesoconj mettere

  1. znovu dát, (na)vrátit do původního stavu ap.rimettere in ordine(znovu) dát do pořádku, ukliditrimettere qc al suo postovrátit co na své místorimettere mano a qcznovu začít (dělat) corimettere piede in un luogovrátit serimettere in piedi qpostavit koho znovu na nohy uzdravithovor. rimetterciprodělat (na tom), tratit (na tom), doplatit na to
  2. zvracet, blít, vrhnout
  3. qc a q nechat co na kom, svěřit co komu
  4. a q odpustit, prominout komu
  5. qc a q zaslat, poslat co komu
  6. odpálit, odehrát, vrátit míč ap.
  7. vhazovat míč do hry

Vyskytuje se v

riga: přen. rimettere q in rigausměrnit koho, postavit koho do latě

pustit: pustit koho na svobodu(ri)mettere q in libertà

zpátky: dát co zpátky na místorimettere qc al suo posto

zpět: dát co zpět na místorimettere qc al suo posto

doplatit: Doplatil na to životem.Ci ha rimesso la vita.

postavit: Tohle tě zase postaví na nohy.Questo ti rimette in piedi.

prodělat: Prodělali jsme na tom spoustu peněz.Ci abbiamo rimesso una barca di soldi.

škodný: Nebudeš na tom škodný.Non ci rimetterai.

noha: postavit zase na nohy kohorimettere q in piedi