Hlavní obsah

postavit

Dokonavé sloveso

  1. (vystavět) co costruire, edificare(stan) montare, piantare qcDům byl postaven z ...La casa è stata costruita di ...postavit stanmontare/piantare la tenda
  2. (dát) koho/co kam mettere, porre q/qc dove(umístit) situare qc doveKam to mám postavit?Dove devo metterlo?Tohle tě zase postaví na nohy.Questo ti rimette in piedi.
  3. (vztyčit) co erigere qc
  4. (na stráž ap.) koho kam mettere, posizionare q dove
  5. (uvést do situace) koho kam piazzare q dove(před problém ap.) mettere q di fronte a qc, koho proti komu(v zápase) opporre q a q
  6. (založit) co na čem basare, costruire qc su qc

Vyskytuje se v

pomník: postavit/odhalit pomník komucostruire/inaugurare un monumento a q

řada: postavit se do řadymettersi in fila

sněhulák: stavět/postavit sněhulákafare un pupazzo di neve

stan: postavit/složit stanpiantare/smontare la tenda

zákon: postavit koho/co mimo zákonmettere fuorilegge q/qc

postavit se: postavit se do frontymettersi in fila

z, ze: Chata je postavena z klád.La casetta è fatta di tronchi.

za: Postavil se za kolegu.Si è messo dalla parte del suo collega.

noha: postavit zase na nohy kohorimettere q in piedi

piedestal: postavit koho na piedestalmettere q su un piedistallo

barricata: postavit barikádyerigere barricate

filare: Umí děti postavit do latě!Sa come far filare i figli!

fuoco: nechat vařit, postavit na plotnumettere sul fuoco

gettare: postavit most přes řekugettare un ponte su un fiume

levarsi: postavit se na čí obranulevarsi in difesa di q

linea: postavit se řady, seřadit semettersi in linea

mettere: založit, zřídit, postavit co dům ap., přibrat na vázemettere su qc

montare: postavit stanmontare una tenda

ponte: postavit most přes co, i přen. překlenout, přemostit co propast ap.gettare un ponte su qc, tra qc

riga: usměrnit koho, postavit koho do latěpřen. rimettere q in riga

rimettere: postavit koho znovu na nohy uzdravitrimettere in piedi q

ritto: postavit co (rovně)mettere qc ritto

schierarsi: postavit se na stranu kohoschierarsi dalla parte di q

sentinella: postavit na stráž kohomettere q di sentinella

tenda: postavit/složit stanpiantare/smontare la tenda

piede: Postavil se na nohy.Si è alzato in piedi.

piedistallo: postavit koho na piedestal, vyzdvihovat koho, opěvovat kohomettere q su un piedistallo

puntare: postavit si hlavu, šprajcnout se, zabejčit sepuntare i piedi

rizzare: postavit si hlavurizzare la testa

spezzare: postavit se za koho, zastat se kohospezzare una lancia a favore di q

postavit: postavit stanmontare/piantare la tenda