Hlavní obsah

postavit

Dokonavé sloveso

  1. (vystavět) co costruire, edificare(stan) montare, piantare qcDům byl postaven z ...La casa è stata costruita di ...postavit stanmontare/piantare la tenda
  2. (dát) koho/co kam mettere, porre q/qc dove(umístit) situare qc doveKam to mám postavit?Dove devo metterlo?Tohle tě zase postaví na nohy.Questo ti rimette in piedi.
  3. (vztyčit) co erigere qc
  4. (na stráž ap.) koho kam mettere, posizionare q dove
  5. (uvést do situace) koho kam piazzare q dove(před problém ap.) mettere q di fronte a qc, koho proti komu(v zápase) opporre q a q
  6. (založit) co na čem basare, costruire qc su qc

Vyskytuje se v

pomník: postavit/odhalit pomník komucostruire/inaugurare un monumento a q

řada: postavit se do řadymettersi in fila

sněhulák: stavět/postavit sněhulákafare un pupazzo di neve

stan: postavit/složit stanpiantare/smontare la tenda

zákon: postavit koho/co mimo zákonmettere fuorilegge q/qc

postavit se: postavit se do frontymettersi in fila

z, ze: Chata je postavena z klád.La casetta è fatta di tronchi.

za: Postavil se za kolegu.Si è messo dalla parte del suo collega.

noha: postavit zase na nohy kohorimettere q in piedi

piedestal: postavit koho na piedestalmettere q su un piedistallo

barricata: erigere barricatepostavit barikády

filare: Sa come far filare i figli!Umí děti postavit do latě!

fuoco: mettere sul fuoconechat vařit, postavit na plotnu

gettare: gettare un ponte su un fiumepostavit most přes řeku

levarsi: levarsi in difesa di qpostavit se na čí obranu

linea: mettersi in lineapostavit se řady, seřadit se

mettere: mettere su qczaložit, zřídit, postavit co dům ap., přibrat na váze

montare: montare una tendapostavit stan

ponte: gettare un ponte su qc, tra qcpostavit most přes co, i přen. překlenout, přemostit co propast ap.

riga: přen. rimettere q in rigausměrnit koho, postavit koho do latě

rimettere: rimettere in piedi qpostavit koho znovu na nohy uzdravit

ritto: mettere qc rittopostavit co (rovně)

schierarsi: schierarsi dalla parte di qpostavit se na stranu koho

sentinella: mettere q di sentinellapostavit na stráž koho

tenda: piantare/smontare la tendapostavit/složit stan

piede: Si è alzato in piedi.Postavil se na nohy.

piede: puntare i piedipostavit si hlavu, zapřít se

piedistallo: mettere q su un piedistallopostavit koho na piedestal, vyzdvihovat koho, opěvovat koho

puntare: puntare i piedipostavit si hlavu, šprajcnout se, zabejčit se

rizzare: rizzare la testapostavit si hlavu

spezzare: spezzare una lancia a favore di qpostavit se za koho, zastat se koho