Hlavní obsah

ponte

Podstatné jméno mužské

  1. mostponte pedonalenadchod, lávka pro pěšíponte ferroviarioželezniční mostponte ad arcoobloukový mostgettare un ponte su qc, tra qcpostavit most přes co, i přen. překlenout, přemostit co propast ap.ponte di cordaprovazový most
  2. spojení, spojka, most mezi čímgoverno pontepřechodná vláda
  3. most telekomunikační ap.ponte aereoletecký most
  4. prodloužené volno s víkendem ap. ap.fare il pontemít prodloužené volno
  5. most gymnastický cvik
  6. (zubní) můstek, zubní protéza
  7. palubaponte di copertahorní palubaponte inferiorespodní palubaponte delle lancečlunová palubaponte di comandovelitelský můstek
  8. lešení

Vyskytuje se v

gettare: postavit most přes řekugettare un ponte su un fiume

levatoio: padací mostponte levatoio

sollevatore: zvedák na autaponte sollevatore

sospeso: visutý mostponte sospeso

largo: dvacet metrů široký mostun ponte largo venti metri

minare: Podminovali ten most.Hanno minato il ponte.

su: most přes řekuun ponte sul fiume

bruciarsi: spálit za sebou mostybruciarsi i ponti alle spalle

cheto: Tichá voda břehy mele.L'acqua cheta rovina i ponti.

most: padací/zvedací mostponte levatoio

obloukový: stav. obloukový mostponte ad arco

padací: hist. padací mostponte levatoio

paluba: hlavní palubaponte principale

přes, přese: most přes řekuponte attraverso il fiume

visutý: visutý mostponte sospeso

houpat se: Most se ve větru houpe.Il ponte oscilla di vento.

minout: Minuli jsme most.Abbiamo passato il ponte.

odnést: Řeka odnesla most.Il fiume ha portato via il ponte.

podjet: Podjeli jsme pod mostem.Abbiamo passato sotto il ponte.

za: za řekou/mostemoltre il fiume/ponte

voda: Tichá voda břehy mele.L'acqua cheta rovina i ponti.

ponte: nadchod, lávka pro pěšíponte pedonale