Hlavní obsah

gettare

Tranzitivní sloveso

  1. (vy)hodit, házet, odhodit, (od)mrštitgettare un sasso contro qhodit kamenem po komgettare viazahodit, i přen. odhoditgettare le armisložit zbraněgettare la colpa addosso a qházet vinu na kohogettare uno sguardo a qvrhnout pohled na kohogettare il paese nel caosuvrhnout zemi do chaosusport gettare il martellohodit kladivemgettare l'ancoraspustit kotvugettare giùshodit, strhnout stavbu ap.gettare giù una pillolaspolknout pilulku
  2. vyhodit odpad ap., rozhazovat penízeNon ho soldi da gettare.Nemám peníze na rozhazování.
  3. (vy)chrlit, vyvrhovat lávu ap., vydávat teplo ap.Il vulcano getta lava.Sopka chrlí lávu.La ferita getta sangue.Rána krvácí.gettare urlavykřiknoutgettare le radicizapustit kořeny
  4. vydat, vydávat zvuk ap.
  5. vyhnat výhonky, vyklíčit, vzklíčit
  6. vychrstnout, vylít vodu prudce ap.
  7. odlít sochu ap.gettare le fondamenta di qci přen. položit základy čehogettare un ponte su un fiumepostavit most přes řeku

Vyskytuje se v

ancora: gettare/salpare l'ancoraspustit/vytáhnout kotvu

fontana: fontana a gettovodotrysk

getto: sport getto del pesovrh koulí

getto: di gettookamžitě

getto: a getto continuonepřetržitě, bez ustání

getto: d'un solo gettojednolitý, z jednoho kusu

getto: a gettotryskový

getto: motore a gettotryskový motor

getto: propulsione a gettotryskový pohon

inchiostro: stampante a getto d'inchiostroinkoustová tiskárna

malocchio: dare/gettare il malocchio a quhranout, uřknout koho

occhio: gettare/buttare l'occhio a qchodit očko na co

polvere: gettare polvere negli occhi a qprášit, balamutit koho, dělat z koho blbce

ponte: gettare un ponte su qc, tra qcpostavit most přes co, i přen. překlenout, přemostit co propast ap.

rete: gettare le retirozhodit sítě

ridicolo: mettere in ridicolo q, gettare il ridicolo su qzesměšnit koho, učinit koho terčem posměchu

riva: gettare/ributtare/restituire a riva qcvyvrhnout/vyplavit na břeh co

sguardo: gettare uno sguardo a q/qcvrhnout pohled na koho, mrknout se, podívat se na koho/co, hodit očkem po kom/čem

spazzatura: gettare qc nella spazzatura(vy)hodit co do smetí

usare: usa e gettajednorázový, na jedno použití fotoaparát ap.

braccio: Gli ha buttato/gettato le braccia al collo.Vrhla se mu kolem krku.

ortica: přen. gettare/buttare qc alle ortichevyhodit co, zbavit se čeho, hodit co do škarpy

perla: gettare perle ai porciházet perly sviním

dlažba: vyhodit na dlažbu kohogettare q sul lastrico

klást: klást základyporre/gettare le fondamenta

kotva: loď. spustit kotvugettare l'ancora

lít: lít betongettare il calcestruzzo

použití: na jedno použití výrobek ap.usa e getta, monouso

psí: dělat psí oči na koho smutnégettare un'occhiata triste a q

spustit: spustit kotvugettare/calare l'ancora

stín: vrhnout stín na koho/coproiettare ombra, přen. gettare delle ombre su q

tiskárna: výp. laserová/inkoustová/jehličková tiskárnastampante laser/a getto di inchiostro/ad aghi

vrh: sport. vrh koulígetto del peso

základ: i přen. položit základy čehogettare le fondamenta di qc

zmatek: vnést zmatek do čehogettare qc nel caos

předhodit: předhodit koho/co lvůmgettare q/qc ai leoni

flinta: hovor. hodit flintu do žitagettare la spugna

kydat: kydat špínu/hnůj na koho hovor.gettare fango addosso a q, očerňovat denigrare, diffamare q

olej: přilít/přilévat olej do ohněgettare olio sul fuoco

ring: hodit ručník do ringu v boxu i přen.gettare la spugna sul ring

rozhodit: rozhodit sítěgettare le reti, přen. poptat se domandare in giro

rukavice: přen. hodit rukavici komugettare il guanto (di sfida) a q

žito: hodit flintu do žitagettare la spugna, vzdát se naděje abbandonare la speranza