Hlavní obsah

gettare

Tranzitivní sloveso

  1. (vy)hodit, házet, odhodit, (od)mrštitgettare un sasso contro qhodit kamenem po komgettare viazahodit, i přen. odhoditgettare le armisložit zbraněgettare la colpa addosso a qházet vinu na kohogettare uno sguardo a qvrhnout pohled na kohogettare il paese nel caosuvrhnout zemi do chaosusport gettare il martellohodit kladivemgettare l'ancoraspustit kotvugettare giùshodit, strhnout stavbu ap.gettare giù una pillolaspolknout pilulku
  2. vyhodit odpad ap., rozhazovat penízeNon ho soldi da gettare.Nemám peníze na rozhazování.
  3. (vy)chrlit, vyvrhovat lávu ap., vydávat teplo ap.Il vulcano getta lava.Sopka chrlí lávu.La ferita getta sangue.Rána krvácí.gettare urlavykřiknoutgettare le radicizapustit kořeny
  4. vydat, vydávat zvuk ap.
  5. vyhnat výhonky, vyklíčit, vzklíčit
  6. vychrstnout, vylít vodu prudce ap.
  7. odlít sochu ap.gettare le fondamenta di qci přen. položit základy čehogettare un ponte su un fiumepostavit most přes řeku

Vyskytuje se v

ancora: gettare/salpare l'ancoraspustit/vytáhnout kotvu

fontana: fontana a gettovodotrysk

getto: sport getto del pesovrh koulí

inchiostro: stampante a getto d'inchiostroinkoustová tiskárna

malocchio: dare/gettare il malocchio a quhranout, uřknout koho

occhio: gettare/buttare l'occhio a qchodit očko na co

polvere: gettare polvere negli occhi a qprášit, balamutit koho, dělat z koho blbce

ponte: gettare un ponte su qc, tra qcpostavit most přes co, i přen. překlenout, přemostit co propast ap.

rete: gettare le retirozhodit sítě

ridicolo: mettere in ridicolo q, gettare il ridicolo su qzesměšnit koho, učinit koho terčem posměchu

riva: gettare/ributtare/restituire a riva qcvyvrhnout/vyplavit na břeh co

sguardo: gettare uno sguardo a q/qcvrhnout pohled na koho, mrknout se, podívat se na koho/co, hodit očkem po kom/čem

spazzatura: gettare qc nella spazzatura(vy)hodit co do smetí

usare: usa e gettajednorázový, na jedno použití fotoaparát ap.

braccio: Gli ha buttato/gettato le braccia al collo.Vrhla se mu kolem krku.

ortica: přen. gettare/buttare qc alle ortichevyhodit co, zbavit se čeho, hodit co do škarpy

perla: gettare perle ai porciházet perly sviním

dlažba: gettare q sul lastricovyhodit na dlažbu koho

klást: porre/gettare le fondamentaklást základy

kotva: gettare l'ancoraloď. spustit kotvu

lít: gettare il calcestruzzolít beton

použití: usa e getta, monouso na jedno použití výrobek ap.

psí: gettare un'occhiata triste a qdělat psí oči na koho smutné

spustit: gettare/calare l'ancoraspustit kotvu

stín: proiettare ombra, přen. gettare delle ombre su qvrhnout stín na koho/co

tiskárna: stampante laser/a getto di inchiostro/ad aghivýp. laserová/inkoustová/jehličková tiskárna

vrh: getto del pesosport. vrh koulí

základ: gettare le fondamenta di qci přen. položit základy čeho

zmatek: gettare qc nel caos, fare confusione di qcvnést zmatek do čeho

předhodit: gettare q/qc ai leonipředhodit koho/co lvům

flinta: gettare la spugnahovor. hodit flintu do žita

kydat: gettare fango addosso a q, očerňovat denigrare, diffamare q, dire malignità su q, spettegolare con cattiveriakydat špínu/hnůj na koho hovor.

olej: gettare olio sul fuocopřilít/přilévat olej do ohně

ring: gettare la spugna sul ringhodit ručník do ringu v boxu i přen.

rozhodit: gettare le reti, přen. poptat se domandare in girorozhodit sítě

rukavice: gettare il guanto (di sfida) a qpřen. hodit rukavici komu

žito: gettare la spugna, vzdát se naděje abbandonare la speranzahodit flintu do žita

gettare: gettare un sasso contro qhodit kamenem po kom