Hlavní obsah

klást

Nedokonavé sloveso

  1. (pokládat někam) co kam porre, posare(dávat) mettere(umísťovat) posizionare qc dove
  2. (potrubí ap.) co posarei přen. (základy ap.) porre(instalovat) installare qcklást základyporre/gettare le fondamenta
  3. (aplikovat vrstvu) applicare qc
  4. přen.(dávat vznikat ap.) co porre qcKlademe důraz na...Poniamo/Mettiamo l'accento su...Kladli nám různé překážky.Ci hanno posto diversi ostacoli.klást odpor komu/čemuopporre resistenza a q/qcklást otázkyporre/fare domande
  5. (vajíčka ap.) co deporre qc

Vyskytuje se v

důraz: klást důraz na coporre l'enfasi su qc

nárok: klást (velké) nároky na koho/copretendere molto da q/qc

odpor: klást odpor komu/čemufare resistenza a q/qc

accento: klást důraz na copřen. mettere/porre l'accento su qc

opporre: klást odporopporre resistenza

resistenza: klást odpor komufare resistenza a q

interporre: klást překážkyinterporre ostacoli

klást: klást základyporre/gettare le fondamenta