Hlavní obsah

nárok

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (právo) na co diritto m a qc(vznesený požadavek ap.) pretesa f(hl. na vrácení, úhradu ap.) rivendicazione fmít nárok na coavere diritto a qcvznést/uplatnit nárokavanzare una pretesa, (na vrácení ap.) rivendicare qcčinit si nárok na copretendere qc, (požadovat též) reclamare qc
  2. nároky (požadavky) esigenze f plmít příliš vysoké nárokyessere troppo esigente, pretendere troppoklást (velké) nároky na koho/copretendere molto da q/qc

Vyskytuje se v

oprávněný: pretesa legittimaoprávněný nárok

právní: diritto legaleprávní nárok

slevit: abbassare le proprie preteseslevit ze svých nároků

diritto: avere il diritto di (fare) qcmít právo/nárok na co

esercitare: esercitare un dirittouplatnit právo/nárok

pretesa: avanzare una pretesa su qcvznést/vznášet nárok na co

qualifica: requisiti di qualificakvalifikační požadavky/nároky

nárok: avere diritto a qcmít nárok na co