Hlavní obsah

occhio

Podstatné jméno mužské

  1. i přen.oko, očkoocchi chiari/scurisvětlé/tmavé očimalattie degli occhioční chorobyvedere qc con i propri occhividět co na vlastní očiaprire/chiudere gli occhiotevřít/zavřít očia occhiood oka, baj okotenere q/qc d'occhionespustit koho/co z očíavere un occhio di qua e uno di làmít oči všudeavere occhio per qcmít (dobré) oko pro couovo all'occhio di buevolské okoa quattr'occhimezi čtyřma očima, o samotěocchio di pernicekuří okoocchio di pavonepaví oko babočka paví okogettare/buttare l'occhio a qchodit očko na coocchio neromonoklmin. occhio di gatto/tigrekočičí/tygří oko
  2. a qc pozor na co
  3. cit, oko pro co

Vyskytuje se v

strabuzzare: strabuzzare gli occhiper qc valit oči, zírat z čeho

acquoso: occhi acquosiuplakané oči, přen. skelný pohled

addosso: mettere gli occhi addosso a qupřít zrak na koho

affissare: affissare gli occhi in q/qcupřeně se (za)dívat, upřít zrak na koho/co, upřeně pozorovat koho/co

angolo: angoli della bocca/degli occhikoutky úst/očí

azzurro: occhi azzurrimodré oči

balzare: balzare agli occhibít do očí nápadností, být nabíledni

bendare: con gli occhi bendatise zavázanýma očima

borsa: avere le borse sotto gli occhimít pytle pod očima oteklé oči

bruno: occhi brunihnědé oči

cerchiato: occhi cerchiatikruhy pod očima

contatto: evitare il contatto con gli occhivyhýbat se očnímu kontaktu

divorare: divorare con gli occhi/lo sguardohltat očima/pohledem

esperto: occhio espertozkušené oko

falco: sport occhio di falcojestřábí oko

lince: occhi di linceoči jako rys ostrý zrak

lucido: occhi lucidilesklé oči

lume: lume degli occhijas v očích

lustrarsi: přen. lustrarsi gli occhikochat se pohledem

mandorla: occhi a mandorlašikmé oči

mangiare: mangiare qc con gli occhihltat co očima

matita: matita per gli occhi/le labbratužka na oči/rty pro líčení

mobile: occhi mobilissimitěkavé oči

nudo: a occhio nudopouhým okem viditelný ap.

osservabile: osservabile a occhio nudopozorovatelný pouhým okem

pagare: pagare caro/salato/un occhio della testa per qcdraze (za)platit za co

parare: parare gli occhi dal solekrýt (si) oči před sluncem

pennello: pennello da cipria/per occhištěteček na pudr/oční stíny

piantare: piantare gli occhi addosso a qupřít na koho zrak

polvere: gettare polvere negli occhi a qprášit, balamutit koho, dělat z koho blbce

porcino: occhi porciniprasečí očka

rosso: occhi rossičervené/zarudlé oči od pláče ap.

roteare: roteare gli occhikoulet očima

sgranato: occhi sgranatioči dokořán

socchiudere: socchiudere gli occhipřimhouřit oči

spalancare: spalancare gli occhivytřeštit oči

spalancato: occhi spalancativytřeštěné oči, vykulené oči

staccare: Non poteva staccarle gli occhi di dosso.Nemohl z ní spustit oči.

stesso: con i miei stessi occhina vlastní oči

stimare: stimare a occhioodhadnout od oka

storcere: storcere gli occhivytřeštit oči

strabico: occhi strabicišilhavé oči

stralunato: con gli occhi stralunatis vykulenýma očima

strofinarsi: strofinarsi gli occhiprotřít si oči

stropicciarsi: stropicciarsi gli occhi(pro)mnout si oči

struccante: struccante per gli occhiodličovač očí

visibile: visibile ad occhio nudoviditelný pouhým okem

brillare: occhi che brillano di gioiaoči zářící radostí

bruciare: Mi bruciano gli occhi.Pálí mě oči.

calcarsi: calcarsi il cappello sugli occhinarazit si klobouk přes oči

cieco: cieco da un occhioslepý na jedno oko

dipinto: Aveva la paura dipinta negli occhi.Strach mu koukal z očí.

leggere: leggere paura negli occhi di qvyčíst komu z očí strach

proprio: L'ho visto con i miei propri occhi.Viděl jsem to na vlastní oči.

aquila: avere gli occhi di aquilamít zrak jako ostříž

benda: avere la benda sugli occhipřen. mít klapky na očích

chiudere: přen. chiudere un occhiopřimhouřit oko být tolerantní

covare: covare con gli occhi qzamilovaně se dívat na koho

credere: non credere ai propri occhi/alle proprie orecchienevěřit vlastním očím/uším

cuore: Lontano dagli occhi, lontano dal cuore.Sejde z očí, sejde z mysli.

dente: occhio per occhio, dente per denteoko za oko, zub za zub

dormire: dormire con un occhio solospát jen na půl oka

esercitare: přen. occhio esercitatocvičené oko

impastato: přen. avere gli occhi impastati di sonnobýt ospalý

lontano: Lontano dagli occhi, lontano dal cuore.Sejde z očí, sejde z mysli.

orbita: přen. Aveva gli occhi fuori delle orbite.Lezly mu oči z důlků. údivem ap.

riaprire: riaprire gli occhii přen. prozřít, procitnout, otevřít oči

rubare: rubare con gli occhichamtivě se dívat, mít chamtivý pohled

saltare: saltare agli occhibít do očí být nápadný

sgranare: sgranare gli occhivyvalit oči údivem

trave: relig. non vedere la trave nel proprio occhionevidět břevno ve svém oku nevidět vlastní chyby

babočka: babočka paví okovanessa io, occhio di pavone

duch: být duchem nepřítomnýessere assorto nei propri pensieri, zasněně sognare a occhi aperti

kapat: kapat si do očí kapkymettersi le gocce negli occhi

kontura: oční konturycontorno occhi

koulet: koulet očimaroteare gli occhi

kruh: kruhy pod očimacerchi (scuri) sotto gli occhi

mezi: mezi čtyřma očimaa quattro occhi

mhouřit: mhouřit očisocchiudere gli occhi

mžitka: mžitky před očimapuntini neri davanti agli occhi

nakapat: nakapat si do očí kapkymettersi le gocce negli occhi

obrátit: obrátit oči/zrak na koho/corivolgere gli occhi/lo sguardo a/verso q/qc

od, ode: od okaa occhio

odhad: odhadem zhrubaa occhio e croce, approssimativamente

odpoutat: odpoutat zrak od čehotogliere/staccare gli occhi da qc

oko: na vlastní očicon i propri occhi

orlí: orlí zrakvista/occhi d'aquila

poulit: poulit oči vyjeveně hledětsbarrare gli occhi

pozorovatelný: pozorovatelný pouhým okemosservabile a occhio nudo

prasečí: prasečí očkaocchi porcini