Hlavní obsah

mangiare

Tranzitivní sloveso

  1. qc jíst, sníst cofare da mangiarepřipravit jídloqualcosa da mangiareněco k jídlunon avere da mangiarenemít co jístmangiare qc con gli occhihltat co očimapřen. mangiare in testa a qpřevyšovat kohomangiare la polverebýt pokořen
  2. rozež(í)rat, požírat, nahlodávat rez ap.La ruggine sta mangiando il ferro.Rez rozežírá železo.
  3. podvodně vydělávathovor. mangia mangiarozkrádání

Vyskytuje se v

appetito: mangiare con appetitojíst s chutí

bianco: mangiare in biancojíst dietně těstoviny bez omáčky ap.

boccone: mangiare un bocconeněco málo sníst, něco si zobnout málo a ve spěchu

crepapelle: mangiare a crepapellenajíst se až k prasknutí

dare: dare da mangiare(na)krmit

ganascia: mangiare a quattro ganascecpát se přejídat se

grasso: mangiare di grassojíst tučně tučná jídla

gusto: mangiare di gustojíst s chutí

lungo: lungo nel mangiarepomalý v jídle

lupo: mangiare come un lupojíst jako vlk hodně a hltavě

mangiata: farsi una (bella) mangiata di qcnacpat se čím jídlem

mensa: mangiare alla mensajíst v menze

misurarsi: misurarsi nel mangiaredržet/omezovat se v jídle

niente: niente da mangiare/berenic k jídlu/pití

pranzo: mangiare qc per pranzodát si co k obědu

qualcosa: qualcosa da mangiareněco k jídlu

sacco: (mangiare) al saccopiknikovat, svačit jídlo přinesené s sebou

boccone: Ha mangiato tutto in un boccone.Všechno naráz zhltl.

di: Mangiamo del pane.Dáme si (kousek) chleba.

dolce: Non mangio dolci.Nejím sladkosti., Nejím sladké.

molto: Mangia molta frutta.Jí hodně ovoce.

quasi: Non ha mangiato quasi niente.Skoro nic nejedl.

appetito: L'appetito vien(e) mangiando.S jídlem roste chuť.

bue: mangiare come un buežrát (jako bezedný), jíst jak prase hodně

canarino: mangiare come un canarinojíst jako vrabec

cipolla: mangiare pane e cipollaodbývat se v jídle, málo jíst

minestra: o mangiare questa minestra o saltare questa finestrazvolit si menší zlo

nausea: mangiare fino alla nauseajíst/najíst se/nacpat se až k prasknutí

roba: roba da mangiarejídlo, potraviny, hovor. žrádlo, bašta, dlabanec, gáblík

scoppiare: Ha mangiato fino a scoppiare.Najedl se až k prasknutí.

vivo: mangiare vivo q/qcsežrat zaživa koho/co, přen. podat si koho

dosyta: najíst se dosytamangiare a sazietà

jídlo: (dát si) něco k jídlu(prendere) qualcosa da mangiare

málo: něco málo pojístmangiare un po'

najíst se: dát komu najístdare da mangiare a q

příbor: jíst příboremmangiare con/usare le posate

snídaně: (dát si co) k snídani(mangiare qc) per colazione

soukat: soukat do sebestentare a mangiare, sforzarsi di mangiare qc

stravovat se: stravovat se mimo domovmangiare fuori

vidlička: jíst nožem a vidličkoumangiare con coltello e forchetta

vrtat se: vrtat se v jídlepiluccare il cibo, mangiare controvoglia

zakousnout: něco zakousnoutmangiare un boccone, mettere qualcosa sotto i denti, fare uno spuntino

zakousnutí: něco k zakousnutíqualcosa da mangiare, chuťovka ap. boccone , svačinka ap. spuntino

zdravě: jíst/žít zdravěmangiare/vivere sano

ani: Nejedl ani nepil.Non ha mangiato né/e neanche bevuto.

bachor: nacpat si bachor (až k prasknutí)mangiare a crepapancia, abbuffarsi

dát: Dal jsem mu peníze na jídlo.Gli ho dato i soldi per comprarsi da mangiare.

dát: Ráno si dám housku...Di mattina mi mangio un panino...

do: najíst se do sytostimangiare a sazietà

dojíst: Už jsi dojedl?Hai finito (di mangiare)?

jídlo: Co je k jídlu?Cosa c'è da mangiare?

jídlo: Nemluv při jídle.Non parlare mentre mangi/si mangia.

jíst: Už jsi jedl?Hai già mangiato?

jíst: To se nedá jíst.Non è (roba) da mangiare.

k, ke, ku: Co si dáš k jídlu?Che cosa prendi da mangiare?

krmit: Kdy toho psa krmíš?Quando dai da mangiare a quel cane?

najíst se: Najím se doma.Mangerò a casa.

nakrmit: Nakrm psa.Dai da mangiare al cane.

nasytit: Potřeboval nasytit 3 děti.Doveva dare da mangiare a 3 bambini.

prožraný: auto prožrané rzímacchina mangiata dalla ruggine

předkrm: dát si co jako předkrmprendere/mangiare qc come antipasto

přitom: Jí a přitom si čte.Mangia leggendo.

pustit se: pustit se do jídlamettersi a mangiare

rozežraný: rozežraný od molůmangiato dalle tarme, tarmato

sežrat: Pes sežral plnou misku.Il cane ha mangiato una scodella piena.

sníst: Musím něco (malého) sníst.Devo fare uno spuntino., Devo mangiare un boccone.

sníst: Už jsi to snědl?L'hai mangiato?

sníst: Snědl jsem něco špatného.Ho mangiato qualcosa di male.

u: U jídla se nemluví.Quando si mangia, non si parla.

vrátit se: Vrátila se mu chuť k jídlu.Gli è tornata la voglia di mangiare.

koláč: Bez práce nejsou koláče.Chi non lavora non mangia.