Hlavní obsah

lungo

Přídavné jméno

  1. dlouhý prostorověcapelli lunghidlouhé vlasystrada lungadlouhá cestacane con pelo lungodlouhosrstý pesa lunga scadenzatrvanlivý výrobek
  2. dlouhý časově, zdlouhavý, vleklý rozhovorandare per le lunghe(pro)táhnout se, vléci se časovětirare/menare/mandare qc per le lungheprodlužovat, protahovat coA lungo andare dimenticherà.Časem zapomene.discutere qc in lungo e in largoprodiskutovat co ze všech stran podrobněa lungodlouhoin lungo e in largokřížem krážem projít ap.alla lungazeširoka, rozvláčně mluvit, dlouhodobě, v dlouhém horizontulunga assenza di qdlouhodobá nepřítomnost koholungo discorsozdlouhavý rozhovorecon. prestito a lungo terminedlouhodobá půjčkafarla lungazdržovat to, prodlužovat torimanere dove a lungozdržet se kde na delší dobu
  3. pomalý, rozvláčný člověklunga descrizione di qcrozvláčný popis čeholungo nel mangiarepomalý v jídle
  4. vodový řídkýcaffè lungokáva s větším množstvím vody

Předložka

  1. qc podél, okolo čeho cesty ap.lungo il fiumepodél řekygli alberi lungo la stradastromy kolem cesty
  2. qc při čem, v průběhu, po dobu čeholungo il corso dei secolipo staletílungo il viaggiov průběhu cesty

Vyskytuje se v

andare: a lungo andaredlouhodobě uvažovat ap., v dlouhodobém horizontu

caffè: caffè lungokáva s větším množstvím vody

calzino: calzini lunghiponožky do půli lýtek

calzone: calzoni corti/lunghikrátké/dlouhé kalhoty

capello: capelli lunghi/cortidlouhé/krátké vlasy

caviglia: gonna lunga fino alla cavigliasukně až po kotníky

conservazione: a lunga conservazionetrvanlivý, s dlouhou skladovatelností potraviny ap.

costa: lungo la costapodél pobřeží

data: da lunga data(již) starý, dlouhotrvající, dlouhodobý, (jsoucí) starého data

durata: di (lunga) duratadlouhodobý

elisir: elisir di lunga vitaelixír života

fare: farla lungaprotahovat to

gamba: fare il passo più lungo della gambaukrojit si příliš velké sousto přecenit se

gittata: missile a corta/media/lunga gittatastřela krátkého/středního/dlouhého doletu

gonna: gonna lunga/pantalonedlouhá/kalhotová sukně

i: i lungapísmeno j

maglietta: maglietta a maniche lunghe/cortetričko s dlouhým/krátkým rukávem

manica: a maniche lunghe/cortes dlouhým/krátkým rukávem

milizia: una lunga milizia in politicadlouholetá služba v politice

missile: missile a corto/medio/lungo raggiostřela s krátkým/středním/dlouhým doletem

onda: onde corte/medie/lunghekrátké/střední/dlouhé vlny

passo: přen. fare il passo più lungo della gambaukousnout si příliš velké sousto

pelo: cane dal pelo lungodlouhosrstý pes

periodo: a breve/lungo periodov krátkém/dlouhém období

prestare: prestare qc a lungo termine a qdlouhodobě komu co zapůjčit

rossetto: rossetto a lunga tenutadlouhotrvající rtěnka

saltare: saltare in alto/in lungo/con l'astaskákat do výšky/do dálky/o tyči

salto: salto in lungosport. skok daleký

scadenza: a breve/lunga scadenzadlouhodobý/krátkodobý trvání ap.

strisciare: strisciare lungo il murojít těsně podél zdi

tempo: da lungo/molto tempouž dlouho/dávno

termine: a breve/lungo/medio terminekrátkodobě/dlouhodobě/střednědobě, v krátkém/dlouhém/středním horizontu

tirare: tirare diritto, tirare di lungojít dál (svou cestou), přen. jít si (dál) za svým

vista: avere la vista lungabýt dalekozraký, přen. vidět jako ostříž

vita: avere vita breve/lungažít krátký/dlouhý život

weekend: weekend lungoprodloužený víkend

marina: Navigavano lungo la marina.Pluli podél pobřeží.

mollare: un lungo tira e molladlouhé průtahy

becco: avere il becco lungobýt ukecaný

braccio: Ha le braccia lunghe.Má dlouhé prsty. má vliv

menare: menare qc per le lunghedělat průtahy/okolky

unghia: avere le unghie lunghemít dlouhé prsty krást ap.

daleký: salto in lungosport. skok daleký

dálka: salto in lungoskok do dálky

dálkový: voli di lungo raggiodálkové lety

dávno: È da lungo tempo che ...Je to už dávno co ...

délka: essere lungo 5 metriměřit 5 metrů na délku

dlouho: quanto tempo, quanto a lungojak dlouho

dlouhý: capelli lunghidlouhé vlasy

dosah: a lunga/breve portatadlouhého/krátkého dosahu

elixír: elisir di lunga vitaelixír života

horizont: alla lunga, a lungo andarepřen. v dlouhém (časovém) horizontu

káva: caffè nero (lungo)černá káva

košile: camicia (a) maniche corte/lunghekošile s krátkými/dlouhými rukávy

prodloužený: fine settimana lungoprodloužený víkend

prodlužovat: farla lungaprodlužovat to zdržovat ap.

rukáv: a maniche corte/lunghes krátkými/dlouhými rukávy

řeka: giù lungo il fiumedolů po řece, po proudu řeky

skákat: saltare in alto/in lungosport. skákat do výšky/dálky

skok: salto in lungo/altoskok daleký/vysoký

skokan: saltatore in alto/lungoskokan do výšky/dálky

široko: in lungo e in largoširoko daleko

tričko: maglietta a maniche lunghetričko s dlouhým rukávem

triko: maglia a maniche lunghetriko s dlouhým rukávem

úhlopříčka: lungo la diagonalepo úhlopříčce

vlna: onde corte/medie/lunghekrátké/střední/dlouhé vlny rozhlasové

výdrž: pila a lunga duratabaterie s dlouhou/vysokou výdrží

vzhůru: essere/rimanere sveglio/-a a lungobýt/zůstat dlouho vzhůru

životnost: batteria a lunga duratabaterie s dlouhou životností

kolem: Potete andare lungo il fiume.Můžete jít kolem řeky.

mnohé: La dice lunga su ...To vypovídá mnohé o ...

nadělat: Non fare tante storie!, Quanto la fai lunga!Ty naděláš!

odpočívat: Si riposava dal lungo viaggio.Odpočíval po dlouhé cestě.

okolo: Siamo andati lungo la spiaggia.Jeli jsme okolo pláže.

poležet si: La mattina gli piace rimanere nel letto più a lungo.Ráno si rád poleží.

povídání: È una lunga storia.To je na delší povídání.

protahovat: Non farla lunga!Moc to neprotahuj!

zdaleka: È di gran lunga il miglior studente.Je zdaleka nejlepší student.

zdržet: Non ti tratterrò (a lungo).Dlouho tě nezdržím.

zdržovat: Non farla lunga., Non far perdere tempo.Nezdržuj (to).

chodit: La sa lunga., Conosce i trucchi del mestiere.Umí v tom chodit.

loudat se: Non tirarla per le lunghe!Neloudej se s tím!

nenechavý: avere le mani lunghemít nenechavé prsty, být nenechavý

protáhnout: fare il muso lungo, fare la faccia lungaprotáhnout obličej zašklebit se

lungo: capelli lunghidlouhé vlasy