Hlavní obsah

menare

Tranzitivní sloveso

  1. qc a q uštědřit, zasadit co komu ránu ap.menare un ceffone a qvlepit komu facku
  2. qc a q vrazit, fláknout komu ránu ap.Se non la smetti, ti meno.Jestli s tím nepřestaneš, tak ti jednu vrazím.menare le manipoprat se
  3. qc vést, žít co život ap.Meniamo una vita modesta.Vedeme skromný život.menare vantovychloubat se, vytahovat semenare (molto) rumorevyvolat (velký) rozruch
  4. qc (za)vrtět čím ocasem ap.Il cane mena la coda.Pes vrtí ocasem.
  5. hnát, (vy)vést dobytek ap.menare il cavallo per la cavezzavést koně za ohlávkumenare q per il nasovodit koho za nos
  6. dove vést kam o cestě

Vyskytuje se v

meno: il menonejméně

più: più ... menozhruba, plus minus přibližně

costoso: più/meno costosodražší/levnější

fare: fare a meno di q/qcmoci postrádat koho/co, obejít se bez koho/čeho

male: meno male che...ještě, že..., aspoň, že...

promessa: venir meno a una promessanedodržet slib

qualcosa: qualcosa meno (di)o něco méně (než)

segno: segno del più/del menoznaménko plus/minus

sempre: sempre menočím dál tím míň

venire: venire menonestačit, chybět, nedostávat se sil ap., nedostát, nesplnit, nedodržet o slibu ap., omdlít

lungo: tirare/menare/mandare qc per le lungheprodlužovat, protahovat co

quanto: Quanto più lo conosco, tanto meno mi piace.Čím víc ho znám, tím míň se mi líbí.

peggio: cavarsela alla meno peggionějak zvládnout co

ani: nepříliš non tanto/particolarmente, méně než meno di/cheani ne

ještě: meno male che...ještě, že... zmírnění negativního

leda: a meno che ...leda(že) by...

méně: sempre menočím dál méně

minus: meno cinque gradi, cinque gradi sotto zerominus pět stupňů

necelý: fra meno di un anno/una settimanaza necelý rok/týden

nejméně: il meno possibileco nejméně

neposlední: (come) ultimo ma non meno importantev neposlední řadě

oželet: dovere fare a meno di q/qcmuset oželet koho/co

plus: più o menoplus minus přibližně

proto: Meno male!No proto!

řada: e ultimo ma non meno importantea v neposlední řadě

splnit: venire meno, non rispondere a qcnesplnit co očekávání ap.

teprve: tanto meno(a) už teprve ne

trochu: un po' di più/menotrochu víc/míň

ubránit se: non potere fare a meno di qc, non trattenersi da qcnemoci se ubránit čemu nutkání ap.

víc: più o menovíce či méně

čtvrt: Sono le dieci meno un quarto., Sono le nove e tre quarti.Je tři čtvrtě na deset.

ještěže: Meno male., Meglio così.Ještěže tak.

laciný: Ha uno più economico/meno caro?Máte nějaký lacinější?

minuta: Sono le nove meno cinque.Je za pět minut devět.

myšlenka: Non posso fare a meno di pensare che ...Nemohu se ubránit myšlence, že ...

natož: Non so preparare un tè, tanto meno una cena.Neumím uvařit ani čaj, natož večeři.

odpustit: Potevi fare a meno di quelle battute!Mohl sis odpustit ty narážky!

pomoct si: Non posso farne a meno., je to silnější než já È più forte di me.Nemohu si pomoct.

horký: menare il can per l'aia, girare intorno a qc, tergiversarechodit kolem horké kaše

kaše: menare il can per l'aia, girare intorno a qc, tergiversarechodit kolem horké kaše

okolek: menare il can per l'aiadělat okolky s přímou odpovědí

menare: menare un ceffone a qvlepit komu facku