Hlavní obsah

menare

Tranzitivní sloveso

  1. qc a q uštědřit, zasadit co komu ránu ap.menare un ceffone a qvlepit komu facku
  2. qc a q vrazit, fláknout komu ránu ap.Se non la smetti, ti meno.Jestli s tím nepřestaneš, tak ti jednu vrazím.menare le manipoprat se
  3. qc vést, žít co život ap.Meniamo una vita modesta.Vedeme skromný život.menare vantovychloubat se, vytahovat semenare (molto) rumorevyvolat (velký) rozruch
  4. qc (za)vrtět čím ocasem ap.Il cane mena la coda.Pes vrtí ocasem.
  5. hnát, (vy)vést dobytek ap.menare il cavallo per la cavezzavést koně za ohlávkumenare q per il nasovodit koho za nos
  6. dove vést kam o cestě

Vyskytuje se v

meno: il menonejméně

meno: il menoto nejmenší

più: più ... menozhruba, plus minus přibližně

costoso: più/meno costosodražší/levnější

fare: fare a meno di q/qcmoci postrádat koho/co, obejít se bez koho/čeho

male: meno male che...ještě, že..., aspoň, že...

meno: meno maleaspoň že tak, tím lépe/líp

meno: per lo menoalespoň když nic jiného

meno: a meno che následuje konjunktivledaže by

meno: fare a/far di meno di qcobejít se bez čeho

meno: in/di menoméně oproti něčemu

meno: più o menovíceméně

meno: da meno di qhorší než kdo

meno: sempre menočím dál méně

meno: niente meno che qcnic jiného, nikdo jiný, nic míň než co pro vyjádření překvapení ap.

meno: il meno dotatonejméně nadaný

meno: tanto/ancora/men che meno, meno che maitím méně, tím spíš ne s největší pravděpodobností ne

meno: vendere/acquistare qc per menoprodat/koupit co za míň za méně peněz

meno: meno che q/qckromě, mimo koho/čeho

più: più o menovíceméně

promessa: venir meno a una promessanedodržet slib

qualcosa: qualcosa meno (di)o něco méně (než)

segno: segno del più/del menoznaménko plus/minus

sempre: sempre menočím dál tím míň

venire: venire menonestačit, chybět, nedostávat se sil ap., nedostát, nesplnit, nedodržet o slibu ap., omdlít

lungo: tirare/menare/mandare qc per le lungheprodlužovat, protahovat co

male: Meno male che non piove.Ještěže neprší.

meno: Dovresti lavorare meno.Měl bys méně pracovat.

meno: Si sente vent'anni in meno.Cítí se o dvacet let mladší.

meno: L'ho comprato a meno prezzo.Koupil jsem to za nižší cenu.

meno: C'erano tutti meno voi.Byli tam všichni kromě vás., Až na vás tam byli všichni.

meno: È un chilo meno due etti.Je to bez dvaceti deka kilo.

meno: Sono le sette meno dieci.Je za deset (minut) sedm (hodin).

meno: Dieci meno due fa otto.Deset minus dva je osm.

meno: Verrò fra otto giorni, giorno più giorno meno.Přijedu za týden, plus minus den.

meno: Il termometro segna meno tre.Teploměr ukazuje minus tři (stupně).

meno: Questo è il meno che si possa fare.To je to nejmenší, co můžeme udělat.

più: un mese, giorno più giorno menoměsíc, plus minus jeden den

quanto: Quanto più lo conosco, tanto meno mi piace.Čím víc ho znám, tím míň se mi líbí.

meno: qc più, qc menoplus minus u přibližných počtů

peggio: cavarsela alla meno peggionějak zvládnout co

ani: ani nenepříliš non tanto/particolarmente, méně než meno di/che

ještě: ještě, že... zmírnění negativníhomeno male che...

leda: leda(že) by...a meno che ...

méně: čím dál méněsempre meno

méně: mnohem méněmolto meno

méně: více či méněpiù o meno

minus: minus pět stupňůmeno cinque gradi, cinque gradi sotto zero

necelý: za necelý rok/týdenfra meno di un anno/una settimana

nejméně: co nejméněil meno possibile

neposlední: v neposlední řadě(come) ultimo ma non meno importante

oželet: muset oželet koho/codovere fare a meno di q/qc

plus: plus minus přibližněpiù o meno

proto: No proto!Meno male!

řada: a v neposlední řaděe ultimo ma non meno importante

splnit: nesplnit co očekávání ap.venire meno, non rispondere a qc

teprve: (a) už teprve netanto meno

trochu: trochu víc/míňun po' di più/meno

ubránit se: nemoci se ubránit čemu nutkání ap.non potere fare a meno di qc, non trattenersi da qc

víc: více či méněpiù o meno

ani: Byl zpátky ani ne za hodinu.È tornato in meno di un'ora.

čtvrt: Je tři čtvrtě na deset.Sono le dieci meno un quarto., Sono le nove e tre quarti.

ještěže: Ještěže tak.Meno male., Meglio così.

laciný: Máte nějaký lacinější?Ha uno più economico/meno caro?

minuta: Je za pět minut devět.Sono le nove meno cinque.

myšlenka: Nemohu se ubránit myšlence, že ...Non posso fare a meno di pensare che ...

natož: Neumím uvařit ani čaj, natož večeři.Non so preparare un tè, tanto meno una cena.

necelý: Je mu necelých čtyřicet let.Ha un po' meno di quarant'anni.

odpustit: Mohl sis odpustit ty narážky!Potevi fare a meno di quelle battute!

pomoct si: Nemohu si pomoct.Non posso farne a meno., je to silnější než já È più forte di me.

ubránit se: Nemohu se ubránit dojmu, že...Non posso fare a meno di pensare che...

horký: chodit kolem horké kašemenare il can per l'aia, girare intorno a qc, tergiversare

kaše: chodit kolem horké kašemenare il can per l'aia, girare intorno a qc, tergiversare

okolek: dělat okolky s přímou odpovědímenare il can per l'aia