Hlavní obsah

ještě

Příslovce

  1. (zatím) ancoraJeště nepřišel.Non è ancora venuto.
  2. (více ap.) ancora(další) altroJeště něco?Qualcos'altro?, Nient'altro?Ještě jeden/jednu!Ancora uno/una!Toto je ještě lepší.Questo è ancora meglio.Vezmi si ještě.Prendine ancora un po'.

Částice

  1. (v určitém čase) ancoraještě dnes ránoancora stamattina
  2. hovor.(omezení podmínkou ap.) se solohovor.(aspoň) almenohovor.(kéž) magariJeště že jsme se zeptali.Abbiamo fatto bene a chiedere.ještě, že... zmírnění negativníhomeno male che...

Vyskytuje se v

hůř: ještě/mnohem hůřancora/molto peggio

jednou: ještě jednouancora una volta

ještě: ještě dnes ránoancora stamattina

lepší: ještě/mnohem lepšíancora/molto migliore

navíc: a ještě navíc k dovršení všehoe in più, oltre a ciò

něco: Ještě něco?(Nient')altro?

šance: dát komu (ještě) šancidare un'altra possibilità a q

tolik: ještě jednou tolikaltrettanto/-a

větší: ještě většíancora più grande/maggiore

zatím: zatím (ještě) nenon ancora, finora no

brzy: Ještě je brzy.È ancora presto.

být: Je ještě v posteli.È ancora a letto.

daleko: To je ještě daleko.È ancora lontano.

dodělaný: Ještě to nemám dodělané.Non ho ancora finito.

dojít: Zboží ještě nedošlo.La merce non è ancora arrivata.

dosáhnout: Ještě nedosáhne na kliku.Non arriva ancora alla maniglia.

dostat: Mohu dostat ještě jednu kávu?Posso avere un altro caffè?

dýchat: Ještě dýchá.Respira ancora.

hezký: Je to ještě hezký kus cesty.È ancora un bel pezzo di strada.

k, ke, ku: Ještě ke všemu se stalo to, že ...In più è successo, che ...

konec: Ještě není konec.Non è ancora la fine.

malý: Náš dům je ještě menší než váš.La nostra casa è molto più piccola della vostra.

mrkat: Ti budou ještě mrkat!Si meraviglieranno ancora!

myslet: Myslí mu to ještě dobře.Ha ancora la mente chiara.

obědvat: Ještě jsem neobědval.Non ho ancora pranzato.

odepsaný: Jako zpěvák ještě není odepsaný.Come cantante non è ancora finito.

otevřít: Máte ještě otevřeno?Siete ancora aperti?

platit: Platí ještě tvoje nabídka?Vale ancora la tua proposta?

podat si: Však já si ho ještě podám!Me la vedrò ancora con lui!

přijet: Ještě nepřijel.Non è ancora arrivato.

skončit: Ještě jsem neskončil.Non ho finito ancora.

sloužit: Zdraví mu (ještě) slouží.(Ancore) Gode di buona salute.

stát: Stojíš ještě o mě?Mi vuoi ancora bene?

záběh: Vůz je ještě v záběhu.La macchina è ancora in rodaggio.

zažít: Něco takového jsem ještě nezažil.Non ho mai vissuto una cosa del genere in vita mia.

zesílit: Vítr ještě zesílil.Il vento è diventato ancora più forte.

žít: Žijí ještě...?Sono ancora vivi...?

hořet: přen. Zatím to (ještě) nehoří.Per il momento non è così urgente.

chybět: To by nám tak ještě chybělo.Ci mancherebbe altro.

zákon: být ještě pod zákonemessere sotto l'età del consenso

aggiunta: (ještě) navíc, kromě toho, nadtoin aggiunta

ancora: ještě jednouancora una volta

bis: přidat si, dát si ještě/nášup i jídla ap.fare il bis

coperto: prostřít ještě pro jednohomettere un altro coperto

fascia: (ještě) v plenkáchin fasce

male: ještě, že..., aspoň, že...meno male che...

medesimo: ještě dnesoggi medesimo

oggi: ještě dnesoggi stesso

più: nadto, navrch, ještě k tomuper di più

presto: Spi, je ještě brzo.Dormi, è ancora presto.

rincalzo: (ještě) navíc/k tomudi/per rincalzo

sovrappiù: navíc nad obvyklé, potřebné, a ještě navícin sovrappiù

stesso: ještě dnesoggi stesso

tanto: ještě, že tak, je to tak lepšítanto di guadagnato

allargarsi: Zůstaň na zemi, ještě jsme nevyhráli.Non t'allargare, non abbiamo vinto ancora.

altro: Zopakuj to ještě jednou!Ripetilo un'altra volta!

avere: Mám ještě týden prázdnin.Ho ancora una settimana di vacanze.

camminare: Naše dítě ještě nechodí.Il nostro bambino non cammina ancora.

essere: Ještě nepřijel.Non è ancora arrivato.

niente: Chceš ještě něco?Vuoi nient'altro?

parecchio: ještě nějaký časancora parecchio tempo

passare: Ještě mě nepřešla bolest hlavy.Il mal di testa non mi è ancora passato.

pure: No to ještě scházelo!Ci mancava pure questa!

qualcosa: Ještě něco (jiného)?Qualcos'altro?, Nient'altro?

riparlare: O tom si ještě promluvíme!Ne riparleremo!

rivedersi: Ještě se uvidíme!Ci rivedremo!

vergine: Je ještě panna/panic.È ancora vergine.

befana: (Ten) ještě věří na Ježíška. je velmi naivnípřen. Credere (ancora) alla befana.

botta: (ještě) za tepla, bez přípravy, hneda botta calda

completare: k dovršení všeho, a ještě navíc o negativnímpřen. per completare l'opera

: být hudbou budoucnosti, být ještě dalekoessere di là da venire

latte: mít (ještě) mléko na bradě být mladý a nezkušenýpřen. avere ancora il latte alla bocca, puzzare ancora di latte

orso: porcovat medvěda, který ještě běhá po lese rozhodovat o něčem, co ještě ani nemáme ap.vendere la pelle dell'orso prima che sia morto