Hlavní obsah

sloužit

Vyskytuje se v

mše: celebrare una messasloužit mši

vzor: servire come esempiosloužit za vzor

esempio: servire come un esempio di qcsloužit jako příklad čeho

felicità: Felicità!Ať slouží!, Na zdraví! při kýchnutí

richiamo: fare da richiamo a q/qcsloužit jako návnada, i přen. lákat, vábit, přitahovat koho/co

servire: servire messasloužit mši

uso: servire a tutti gli usisloužit ke všem účelům

adibire: Questo locale è adibito a deposito.Tato místnost slouží jako sklad.

avvertimento: Che questo vi sia d'avvertimento.Ať vám to slouží jako ponaučení.

funzione: Che funzioni ha?Jaké má funkce?, K čemu slouží?

turno: Sono di turno.Mám službu/směnu., Sloužím.

pro: Buon pro!Ať slouží!, Na zdraví!

sloužit: A che cosa serve (questo)?K čemu to slouží?