Hlavní obsah

jít

Nedokonavé sloveso

 1. (kráčet) andare, camminare(s někým též) venireKam jdeš?Dove vai?Jdeme!Andiamo!Pojďte se mnou.Venga con me.Pojďte dál(e). do bytuEntri., Avanti.jít pěškyandare a piediJdu spát.Vado a dormire.
 2. (odcházet) andarsene, andare viaMusím už jít.Devo già andarmene.Jdu se projít/nakupovat.Vado a fare una passeggiata/la spesa.Musíš jít k doktorovi.Devi andare dal medico.Jde se tudy na nádraží?È questa la strada per la stazione?
 3. (obrátit se na) ke komu, za kým s čím, pro co rivolgersi a q per qc, andare da q per qc
 4. (vyzvednout něco ap.) pro koho/co andare a prendere q/qcJdi pro něj.Va' a prenderlo.
 5. (na ryby ap.) na co andare a (fare) qc, per qcjít na houbyandare a funghijít na pivoandare a bere una birra
 6. (chtít sebrat) na co andare a sgraffignare qc
 7. (vycházet ven) z čeho uscire da qcZ hrnce šla pára.Dalla pentola usciva il vapore.Jde na mě nevolnost. na zvraceníMi viene da vomitare.Jde na mě chřipka.Sto covando l'influenza.
 8. (na školu ap.) andareŠla do důchodu.È andata in pensione.jít na univerzituandare all'università
 9. (k věci ap.) na co iniziare a fare qc, po čem/kom andare dietro a qc/q
 10. hovor.(fungovat) andare, funzionareNejde elektřina.Non va la corrente.Hodinky mi jdou o pět minut napřed.L'orologio va cinque minuti avanti.
 11. (dařit se) andare (bene)(být zdatný v činnosti) essere bravo in qcJak to jde?Come va?Jde jí to.Se la cava bene.Ve škole mu to jde.È bravo a scuola.
 12. (hodit se) k čemu andare (bene), abbinarsi con qcjít k sobě hodit seandare bene insieme
 13. (být možný) essere possibile, potersiTo nejde. nelzeNon è possibile., È impossibile.Nejde to otevřít.Non si può aprire.Takhle to dál nejde.Così non si può continuare.
 14. (jednat se) o co/koho riguardare qc/q, trattarsi di qc/qO co jde?Di che (cosa) si tratta?O to tu nejde.L'argomento non è questo.pokud jde o ...per quanto riguarda ..., riguardo a ...
 15. (usilovat) komu o co preoccuparsi di qc, interessarsi a qc, avere a cuore qc
 16. po kom/čem inseguire q/qc

Vyskytuje se v

dno: jít ke dnuandare a picco, andare a fondo

dohromady: jít dohromady barvy ap.andare bene insieme

doktor: jít k doktoroviandare dal dottore

dolů: (se)jít dolů po schodechscendere la scala

dračka: jít na dračku prodávat seandare a ruba

důchod: (ode)jít do důchoduandare in pensione

éter: jít do/být v éteru vysíláníandare/essere in onda

gynekologie: jít na gynekologiiandare dal ginecologo

holič: jít k holičiandare dal barbiere

houba: jít na houbyandare a funghi

jít: jít na houbyandare a funghi

kino: jít do kinaandare al cinema

kontrola: jít na kontrolu k lékaři ap.fare una visita di controllo

kopec: jít do kopceandare in salita, salire

kosmetika: jít na kosmetikuandare dall'estetista

kostel: chodit/jít do kostelaandare in chiesa

kutě: jít na kutě spátandare a letto, dětsky - hajat andare a (fare la) nanna

lov: jít na lovandare a caccia

nahoru: jít nahoru i přen. ceny ap.salire

nákup: jít na nákup(y)andare a fare spese/acquisti/compere

naproti: jít komu naprotiandare incontro a q

napřed: Hodiny jdou o pět minut napřed.L'orologio va avanti di cinque minuti.

návštěva: (za)jít/jet na návštěvu ke komuandare a visitare/trovare q, fare una visita a q

nechat: nechat jít koho pustitlasciare andare q

nejdřív: Nejdřív půjdu domů.Prima di tutto andrò a casa.

neschopenka: jít na neschopenkumettersi in malattia

nevhod: Jdu nevhod?Disturbo?

oběd: (za)jít (spolu) na obědandare a pranzo insieme

obchůzka: jít na obchůzkufare una ronda

odbyt: jít dobře/špatně na odbytvendersi bene/male

operace: jít na/podrobit se/podstoupit operacisottoporsi a/subire una operazione

otevřít: jít otevřít (dveře)andare ad aprire (la porta)

ale: Ale jdi!, Ale (no tak)! nevěřícněMa dai!

: Ať jde/mluví!Che parta/parli!

basta: Nejdu tam a basta!Non ci vado e basta!

běda: Běda ti tam jít! neopovaž seGuai a te se ci vai!, Non ti permettere di andarci!

blízko: Pojďte blíž.Venga più vicino.

blíže: Pojď blíž.Avvicinati.

by: Šel bych ...Andrei ...

divadlo: Půjdeme do divadla.Andremo a teatro.

do: Jdu do postele.Vado a letto.

domů: Musím jít domů.Devo andare a casa.

elektřina: Nejde elektřina.È andata via la corrente.

fáma: Kolují/Jdou fámy, že ...Corre voce che ...

hajzl: Jdi do hajzlu.Vaffanculo!

hladce: Všechno šlo hladce.Tutto è andato liscio.

hodlat: Hodlám jít...Ho (l')intenzione di andare...

hospoda: Půjdeme do hospody?Andiamo in un pub?

hrozit se: Hrozím se, že tam budu muset jít.Temo di doverci andare.

chuť: Nemáš chuť jít...?Hai voglia di andare...?

jinak: Jinak to nejde.Non c'è (un) altro modo.

kam: Kam jdeš?Dove vai?

kamkoli: Můžu jít kamkoli.Posso andare dovunque.

kampak: Kampak asi šel?Mi chiedo dove sia andato.

kolem: Můžete jít kolem řeky.Potete andare lungo il fiume.

koncert: jít na koncertandare a un concerto

koupat se: Právě se jdu koupat.Sto andando a farmi il bagno.

kudy: Kudy šel?Da che parte è andato?

lehnout (si): Jdu si lehnout.Vado a sdraiarmi.

lékárna: (za)jít do lékárnyandare in farmacia

lékař: jít k lékařiandare dal medico

lepší: Nebylo by lepší jít... ?Non sarebbe meglio andare ...?

místo: Místo mě tam šel on.Ci è andato lui al posto mio.

mít: Měl bys jít ...Dovresti andare...

moct: Nemohl jít dovnitř.Non è potuto entrare.

duh: jít k duhukomu fare bene a q

muset: Musím jít na záchod.Devo andare al bagno.

na: jít na záchodandare al gabinetto/bagno

najednou: Nemůžeme tam jít všichni najednou.Non possiamo andarci tutti insieme.

najisto: Šli najisto. měli to obhlídnutéSono andati a colpo sicuro.

navzdory: Šel tam navzdory zákazu.È andato lì a dispetto del divieto.

ne: Tak jdeme, ne?Andiamo, vero?

někam: Dá se tady někam jít? za zábavouC'è un posto dove andare?

němu: Půjdeme k němu.Andiamo da lui.

nemuset: Nemusíš tam jít.Non devi andarci., Non è necessario che tu ci vada.

nikam: Nikam nepůjdeš.Non vai da nessuna parte.

a: jít na rybyandare a pesca

aborto: jít na potratavere un aborto (indotto)

acquisto: jít nakupovatandare a fare acquisti

andare: jít pěškyandare a piedi

appresso: jít za kým/čím i cílem ap.andare appresso (a) q/qc

bagno: jít na záchodandare in/al bagno

banca: jít do bankyandare in banca

battesimo: jít za kmotra komu, být u křtu koho/čehotenere a battesimo q

caccia: jít na lovandare a caccia

camminata: jít na procházkufare una camminata

carico: náklady jdou k tíži kohole spese sono a carico di q

cena: jít na večeřiandare a cena

cinema: jít do kinaandare al cinema

colare: potopit (se), jít/poslat ke dnucolare a picco

commissione: jít (si) něco zařídituscire per commissioni

compera: jít nakupovat, jít na nákupyuscire a far compere

confessarsi: jít ke zpovědiandare a confessarsi

considerazione: s ohledem na co, vzhledem k čemu, pokud jde o coin considerazione di qc

corpo: vyprázdnit se, jít na stoliciandare di corpo

correre: jít za úspěchem cílevědoměcorrere dietro al successo

corsa: jít si zaběhat, přen. zaběhnout, (za)skočit (si) kamfare una corsa

culo: Jdi do prdele!, Jdi do hajzlu!Vaffanculo!

davanti: (pro)jít okolo čehoandare davanti a qc

dormire: jít spátandare a dormire

esito: jít dobře na odbytessere di facile esito

estremo: jít z extrému do extrémupassare da un estremo all'altro

fare: jít se projítfare una passeggiata

festa: jít na oslavuandare a una festa

fiore: kvést, jít do květufare fiori

folle: jít naprázdno o motoruandare in folle

fondo: potopit se, jít ke dnu i přen.andare a fondo

fottere: Ať se jdou vycpat!, Ať jdou do hajzlu!Vadano a farsi fottere!

friggere: jít do háje, jít ke všem čertůmpřen. andare a farsi friggere

fuga: ujet, utrhnout se, jít do únikuandare in fuga

fungo: jít na houbyandare a funghi

gabinetto: jít na záchodandare al gabinetto

incontro: jít komu naproti, přen. vyjít komu vstřícvenire incontro a q

io: pokud jde o měio come io

lecito: jít za hranice dovoleného/zákonnéhoandare oltre i confini del lecito

letto: jít do postele, jít spátandare a letto

lupo: jít jak na porážku bezbranně, odevzdaně ap.přen. andare come l'agnello tra i lupi

malora: jít do háje/kytek, řítit se do záhuby/pekel, (z)krachovat o podniku ap.,andare in/alla malora

me: pokud jde o mě, co se mě týkáper/quanto a me

meglio: jít lépe o věcechandar meglio

mercato: jít na trhandare al mercato

nanna: dět. jít spinkatandare a (fare la) nanna

nascondersi: jít se schovat při hře na schovávanou, fam. stydět se, propadnout se hanbouandare a nascondersi

nuotata: jít si zaplavatandare a fare una nuotata

onda: jít s dobouseguire l'onda

opera: jít do operyandare all'opera

orma: jít po stopě o psech ap.fiutare le orme

parrucchiere: jít ke kadeřníkoviandare dal parrucchiere

passare: jít přes mrtvolypassare sul cadavere/corpo

pattinare: jít si zabruslitandare a pattinare

pensione: jít do/být v důchoduandare/essere in pensione

per: jít na houbyandare per funghi

picco: potopit se, i přen. jít ke dnu, ztroskotat loď, zkrachovat firmaandare/colare a picco

polizia: jít na policiiandare alla polizia

posta: jít na poštuandare alla posta

prendere: jít na čerstvý vzduchprendere il fresco

prigione: jít do vězeníandare in prigione

punta: jít po špičkáchcamminare in punta di piedi

quanto: pokud jde o co, co se týče čeho(in) quanto a qc