Hlavní obsah

jít

Nedokonavé sloveso

 1. (kráčet) andare, camminare(s někým též) venireKam jdeš?Dove vai?Jdeme!Andiamo!Pojďte se mnou.Venga con me.Pojďte dál(e). do bytuEntri., Avanti.jít pěškyandare a piediJdu spát.Vado a dormire.
 2. (odcházet) andarsene, andare viaMusím už jít.Devo già andarmene.Jdu se projít/nakupovat.Vado a fare una passeggiata/la spesa.Musíš jít k doktorovi.Devi andare dal medico.Jde se tudy na nádraží?È questa la strada per la stazione?
 3. (obrátit se na) ke komu, za kým s čím, pro co rivolgersi a q per qc, andare da q per qc
 4. (vyzvednout něco ap.) pro koho/co andare a prendere q/qcJdi pro něj.Va' a prenderlo.
 5. (na ryby ap.) na co andare a (fare) qc, per qcjít na houbyandare a funghijít na pivoandare a bere una birra
 6. (chtít sebrat) na co andare a sgraffignare qc
 7. (vycházet ven) z čeho uscire da qcZ hrnce šla pára.Dalla pentola usciva il vapore.
 8. (nemoc, pocit) co na koho venire(být na pokraji stavu) stare per fare qŠly na mě mdloby.Stavo per svenire.Jde na mě chřipka.Sto covando l'influenza.
 9. (na školu ap.) andareŠla do důchodu.È andata in pensione.jít na univerzituandare all'università
 10. (k věci ap.) na co iniziare a fare qc, po čem/kom andare dietro a qc/q
 11. hovor.(fungovat) andare, funzionareNejde elektřina.Non va la corrente.Hodinky mi jdou o pět minut napřed.L'orologio va cinque minuti avanti.
 12. (dařit se) andare (bene)(být zdatný v činnosti) essere bravo in qcJak to jde?Come va?Jde jí to.Se la cava bene.Ve škole mu to jde.È bravo a scuola.
 13. (hodit se) k čemu andare (bene), abbinarsi con qcjít k sobě hodit seandare bene insieme
 14. (být možný) essere possibile, potersiTo nejde. nelzeNon è possibile., È impossibile.Nejde to otevřít.Non si può aprire.Takhle to dál nejde.Così non si può continuare.
 15. (jednat se) o co/koho riguardare qc/q, trattarsi di qc/qO co jde?Di che (cosa) si tratta?O to tu nejde.L'argomento non è questo.pokud jde o ...per quanto riguarda ..., riguardo a ...
 16. (usilovat) komu o co preoccuparsi di qc, interessarsi a qc, avere a cuore qc
 17. po kom/čem inseguire q/qc

Vyskytuje se v

duh: jít k duhukomu fare bene a q

dno: jít ke dnuandare a picco, andare a fondo

dohromady: jít dohromady barvy ap.andare bene insieme

doktor: jít k doktoroviandare dal dottore

dolů: (se)jít dolů po schodechscendere la scala

dračka: jít na dračku prodávat seandare a ruba

důchod: (ode)jít do důchoduandare in pensione

éter: jít do/být v éteru vysíláníandare/essere in onda

gynekologie: jít na gynekologiiandare dal ginecologo

holič: jít k holičiandare dal barbiere

houba: jít na houbyandare a funghi

kino: jít do kinaandare al cinema

kontrola: jít na kontrolu k lékaři ap.fare una visita di controllo

kopec: jít do kopceandare in salita, salire

kopec: jít z kopceandare in discesa, scendere

kosmetika: jít na kosmetikuandare dall'estetista

kostel: chodit/jít do kostelaandare in chiesa

kutě: jít na kutě spátandare a letto, dětsky - hajat andare a (fare la) nanna

lov: jít na lovandare a caccia

na: jít na záchodandare al gabinetto/bagno

na: jít na vysokou školuandare all'università

nahoru: jít nahoru i přen. ceny ap.salire

nákup: jít na nákup(y)andare a fare spese/acquisti/compere

naproti: jít komu naprotiandare incontro a q

napřed: Hodiny jdou o pět minut napřed.L'orologio va avanti di cinque minuti.

návštěva: (za)jít/jet na návštěvu ke komuandare a visitare/trovare q, fare una visita a q

nechat: nechat jít koho pustitlasciare andare q

nejdřív: Nejdřív půjdu domů.Prima di tutto andrò a casa.

neschopenka: jít na neschopenkumettersi in malattia

nevhod: Jdu nevhod?Disturbo?

oběd: (za)jít (spolu) na obědandare a pranzo insieme

obchůzka: jít na obchůzkufare una ronda

odbyt: jít dobře/špatně na odbytvendersi bene/male, avere grande/poco smercio

ale: Ale jdi!, Ale (no tak)! nevěřícněMa dai!

: jde/mluví!Che parta/parli!

basta: Nejdu tam a basta!Non ci vado e basta!

běda: Běda ti tam jít! neopovaž seGuai a te se ci vai!, Non ti permettere di andarci!

blízko: Pojďte blíž.Venga più vicino.

blíže: Pojď blíž.Avvicinati.

by: Šel bych ...Andrei ...

divadlo: Půjdeme do divadla.Andremo a teatro.

do: Jdu do postele.Vado a letto.

domů: Musím jít domů.Devo andare a casa.

elektřina: Nejde elektřina.È andata via la corrente.

fáma: Kolují/Jdou fámy, že ...Corre voce che ...

hajzl: Jdi do hajzlu.Vaffanculo!

hladce: Všechno šlo hladce.Tutto è andato liscio.

hodlat: Hodlám jít...Ho (l')intenzione di andare...

hospoda: Půjdeme do hospody?Andiamo in un pub?

hrozit se: Hrozím se, že tam budu muset jít.Temo di doverci andare.

chuť: Nemáš chuť jít...?Hai voglia di andare...?

jinak: Jinak to nejde.Non c'è (un) altro modo.

kam: Kam jdeš?Dove vai?

kam: Nemá kam jít.Non ha nessun posto dove andare.

kamkoli: Můžu jít kamkoli.Posso andare dovunque.

kamkoli: (pů)jdeš kamkoli ...Dovunque tu vada ...

kampak: Kampak asi šel?Mi chiedo dove sia andato.

kolem: Můžete jít kolem řeky.Potete andare lungo il fiume.

koncert: jít na koncertandare a un concerto

koupat se: Právě se jdu koupat.Sto andando a farmi il bagno.

koupat se: Půjdete se s námi koupat?Venite a fare il bagno con noi?

kudy: Kudy šel?Da che parte è andato?

kudy: Kudy se jde do ...?Qual è la strada per ...?

kudy: Cesta, kudy šel ...La strada che ha preso ...

květinářství: (Za)jdu do květinářství.Vado dal fioraio.

lehnout (si): Jdu si lehnout.Vado a sdraiarmi.

lékárna: (za)jít do lékárnyandare in farmacia

lékař: jít k lékařiandare dal medico

lepší: Nebylo by lepší jít... ?Non sarebbe meglio andare ...?

místo: Místo mě tam šel on.Ci è andato lui al posto mio.

mít: Měl bys jít ...Dovresti andare...

moct: Nemohl jít dovnitř.Non è potuto entrare.

muset: Musím jít na záchod.Devo andare al bagno.

na: Jděte (až) na konec ulice.Andate fino alla fine della via.

na: jít na pivoandare a bere la birra

najednou: Nemůžeme tam jít všichni najednou.Non possiamo andarci tutti insieme.

najisto: Šli najisto. měli to obhlídnutéSono andati a colpo sicuro.

napřed: Jdi napřed, doženu tě.Vai avanti, ti raggiungo.

navzdory: Šel tam navzdory zákazu.È andato lì a dispetto del divieto.

ne: Tak jdeme, ne?Andiamo, vero?

někam: Dá se tady někam jít? za zábavouC'è un posto dove andare?

němu: Půjdeme k němu.Andiamo da lui.

nemuset: Nemusíš tam jít.Non devi andarci., Non è necessario che tu ci vada.

nikam: Nikam nepůjdeš.Non vai da nessuna parte.

nimi: Šel s nimi.È andato con loro.

nutit: Nenuť mě tam jít.Non mi forzare ad andarci.

nuže: Nuže, pojďme.Ebbene, andiamo.

o: O co jde?Di che cosa si tratta?

obchod: Obchody jdou dobře/špatně.Gli affari vanno bene/male.

odpustit: Odpusť, ale takhle to nejde!Scusa ma così non va!