Hlavní obsah

via

Příslovce

  1. pryčPortatelo via!Odveďte ho!Vai/Vattene via!Jdi pryč!
  2. dále, pořád pryč výčet ap.e così via, e via dicendo/di questo passoa tak dále
  3. via (via) postupně, časem

Přídavné jméno rod mužský/ženský neměnné

Vyskytuje se v

cacciare: cacciare (via)q/qc da qc i přen. zahnat, vyhnat, vypudit, odehnat koho/co odkud

filare: filare (via)zmizet, vypadnout

guizzare: guizzare viavysmeknout se, vyklouznout ryba z ruky ap.

guizzare: guizzare viapláchnout, uniknout

levare: levare (via)odstranit, dát pryč, sundat

scampo: non c'è (via di) scamponeexistuje východisko, neexistují zadní vrátka

scuotere: scuotere (via)qc da qc otřepat, setřepat, vytřepat co z čeho

sgattaiolare: sgattaiolare (via)vytratit se, vypařit se, zmizet kradmo se vzdálit

spazzare: spazzare (via)qc přen. smést co povodeň ap.

aereo: (per) via aerealetecky, vzdušnou cestou

aereo: vie aeree superiorihorní cesty dýchací

amichevole: in via amichevoledůvěrně sdělit ap., smírně vyřešit spor ap.

calcio: cacciare via a calci qvykopat koho odkud

cavo: televisione via cavokabelová televize

confidenziale: in via confidenzialedůvěrně, z přátelství

così: e così viaa tak dále, a tak podobně

costruzione: in (via di) costruzione(jsoucí) ve výstavbě, rozestavěný

dare: dare via qcdát pryč co, zbavit se čeho prodat, darovat ap.

eccezionale: in via (del tutto) eccezionale(zcela) výjimečně

estinzione: specie in via di estinzionedruh na vyhynutí

ferrato: via ferrataferáta, zajištěná cesta ve vysokohorské turistice

gerarchico: via gerarchicaúřední postup

gettare: gettare viazahodit, i přen. odhodit

grattare: grattare via qcsedřít, seškrábat, vyškrábat co

imboccare: imboccare la via giustadát se správnou cestou

indiretto: per vie indirettenepřímo

Internet: via Internetpo internetu

laterale: via lateralepostranní ulička/ulice

latteo: astr. Via LatteaMléčná dráha

lavare: lavare via qcsmýt, omýt co

legale: per vie legaliprávní cestou, právními prostředky domáhat se ap.

libero: via libera in qcmožnost volby v čem

mandare: mandare via qvyhnat, vyhodit, poslat pryč koho

mezzo: via di mezzokompromis, zlatá střední cesta

orale: per via oraleperorální (užívání), perorálně podávat, užívat ap.

pagamento: pagamento via internetplatba přes internet

pistola: pistola del viastartovací pistole

portare: portare viaodnést, odvézt, přen. zabrat, stát hodně času ap.

provvisorio: in via provvisoriadočasně

raschiare: raschiare via qc da qcseškrábat, oškrábat co z čeho

rotolare: rotolare viaodvalit, odkulit co

satellite: via satellitepřes satelit

seta: via della setahedvábná stezka

sfrecciare: sfrecciare viavypálit, vystřelit, vyrazit rychle se vzdálit

soffiare: soffiare via qcodfouknout, sfouknout co

spazzare: spazzare viaodmést, vymést

spazzatura: portare via la spazzaturavynést smetí

sviluppo: in via di svilupporozvojový země ap.

televisione: televisione via cavokabelová televize

tirare: tirare viaodtáhnout, dát pryč, odnést, jít dál, přen. odbýt práci ap.

trascinare: trascinare via qcodvléct, odtáhnout co, odplavit, smést co voda most ap.

trascinarsi: trascinarsi viaodvléct se kam

umido: chim. per via umidamokrou cestou

urinario: med. vie urinariemočové cesty

venire: venire viaodejít, přen. utrhnout se, povolit, uvolnit se něco připevněného, pustit skvrna ap.

volare: volare viauletět, odletět

corrente: È saltata la corrente., È andata via la corrente.Vypadl/Nejde proud.

portare: Mi hanno portato via la macchina.Odtáhli mi auto. policie ap.

portare: La corrente lo portò via.Odnesl ho proud.

preferibilmente: Inviatelo, preferibilmente via email.Pošlete to, pokud možno e-mailem.

strappata: Con una strappata le portò via la borsetta.Vyškubl jí kabelku a zmizel.

botta: una botta e viajedno číslo a pryč rychlý jednorázový sex

dare: dare il via a qcotevřít cestu čemu, odstartovat, iniciovat, rozběhnout co

ottenere: ottenere il via libera a (fare) qcdostat zelenou k čemu

pronto: Pronti, via!Na místa, vpřed!

retto: seguire la retta viasekat dobrotu, vést poctivý život

traverso: přen. via traversakřivolaká cesta osudu, nekorektní způsob jednání

uscita: via d'uscitavýchodisko, řešení