Hlavní obsah

mandare

Tranzitivní sloveso

  1. q/qc dove poslat, vyslat, posílat koho/co kamL'ho mandato a chiamare il medico.Poslal jsem ho pro doktora.mandare via qvyhnat, vyhodit, poslat pryč kohomandare avanti q/qcposlat/vyslat koho zjistit/obhlédnout situaci, živit, (finančně) zajišťovat koho, vést, posunout co k úspěšnému konci, řídit, vést co rodinný podnik ap.mandare a dire qc a qvzkázat co komumandare q da Erode a Pilatoposílat koho od čerta k ďáblumandare q in galeraposlat koho do vězení, nechat koho zavřít do vězenímandare q alla forca/a morteposlat koho na šibenici/smrt odsoudit k smrtimandare in rovina qczničit, zruinovat comandare q in estasiuchvátit, nadchnout koho
  2. qc a q poslat co komu dopis ap.Le ho mandato un messaggio.Poslal jsem jí zprávu.Che Dio ce la mandi buona!Chraň nás Bůh!mandare giù qcslupnout co rychle sníst, přen. skousnout, strávit co nějaký problém ap.mandare in onda qcpřenášet, vysílat co v televizi, rádiu ap.mandare qc all'aria/a monte/a rotoli/in fumozmařit, zhatit comandare in pezzi qcrozbít, roztřískat, zničit comandare a memoria qcnaučit se co nazpaměťmandare un accidente a qseslat na koho neštěstí/pohromu
  3. qc vyd(áv)at co zvuk ap.Mandò un gemito.Zasténal.

Vyskytuje se v

anelito: mandare l'ultimo anelitovydechnout naposledy

arresto: mandato/ordine d'arrestozatykač

baracca: mandare avanti la baraccatáhnout to dál, protloukat se

briciolo: mandare in bricioli qcrozbít na kousky, roztřískat co

castigo: mandare/mettere in castigo qpotrestat koho, dát trest/domácí vězení komu, poslat do kouta dítě ve škole

catafascio: mandare qc a catafasciopotopit, zničit, rozvrátit co

comparizione: mandato/ordine di comparizionepředvolání k soudu

fanculo: mandare a fanculo qposlat koho do prdele

fondo: mandare qc a fondoposlat co ke dnu loď i podnik

fottere: přen. vulg. mandare q a farsi fottereposlat do prdele/řiti/hajzlu koho

frantume: mandare in frantumirozbít na padrť

friggere: přen. mandare q a farsi friggereposlat koho do háje

furia: mandare q su tutte le furierozzuřit koho

inferno: mandare q all'infernoposlat koho k čertu

mandata: dare una mandataotočit klíčem (v zámku), zamknout

mandato: su/per mandato di qz pověření koho

merda: přen. vulg. mandare qc in merdazcela zničit, zruinovat, zdemolovat, posrat co

odore: mandare un odore gradevolepěkně vonět

perquisizione: dir. mandato/ordine di perquisizionepovolení/příkaz k prohlídce

picco: přen. mandare q a piccopotopit koho, poslat koho ke dnu

rassegnare: rassegnare un mandato/una caricavzdát se funkce/úřadu

respiro: mandare un respiro di sollievooddechnout si úlevou

rovina: mandare in rovina qczničit, přivést ke krachu co firmu ap.

tappeto: mandare q al tappetoposlat koho k zemi v boxu ap.

tramite: mandare qc tramite postaposlat co poštou

fumo: mandare in fumozmařit, zhatit plán ap.

lungo: tirare/menare/mandare qc per le lungheprodlužovat, protahovat co

aria: mandare all'aria qczmařit, překazit, zhatit, zničit co plán ap.

benedire: mandare a farsi benedire q/qcposlat do háje koho, zpackat co práci ap.

buono: Dio ce la mandi buona!Bůh nás ochraňuj!

capestro: condannare/mandare q al capestroposlat koho na šibenici

culo: mandare q a fare in culoposlat koho do prdele

mona: mandare q in monaposlat koho do hajzlu/prdele

monte: mandare a monte qcpřekazit, zhatit, zmařit co

sfascio: mandare allo sfascio qcúplně zničit, poslat do kytek co

spasso: mandare a spasso qdát padáka/vyhazov komu

domácnost: mandare avanti la casavést domácnost

funkční: mandato , periodo di incaricofunkční období v úřadu ap.

kus: rompere qc a pezzi, na padrť mandare qc in frantumirozbít co na kusy

padák: essere mandato a spasso, avere il benservitohovor. dostat padáka vyhazov

padrť: mandare qc in frantumirozbít co na padrť

pohled: mandare una cartolina a qposlat komu pohled

poslat: mandare q in pensioneposlat koho do důchodu

pošta: mandare qc per postaposlat co poštou

řádek: mandare due righe a qnapsat komu pár řádek

vyhazov: dare il benservito, mandare a spasso qdát vyhazov komu

zatčení: mandato d'arrestopříkaz k zatčení

zpátky: mandare indietro, rimandare, rispedire qc a qposlat zpátky co komu zásilku ap.

adresa: Lo mandi a questo indirizzo.Pošlete to na tuto adresu.

děkovací: La ditta ci ha mandato una lettera di ringraziamento.Firma nám poslala děkovací dopis.

na: Mandate le lettere a...Dopisy posílejte na...

nám: Ce lo mandate. Mandatecelo.Pošlete nám to.

seslat: Questa opportunità è mandata dal cielo.Tu příležitost nám seslalo samo nebe.

skolit: Ha mandato l'avversario a terra con un colpo.Skolil protivníka jednou ranou.

zvědavý: Sono curioso di sapere se lo manderà.Jsem zvědavý, jestli to pošle.

mříž: mandare dietro le sbarre qposlat koho za mříže

plyn: mandare q alla camera a gashovor. poslat koho do plynu plynové komory

sprovodit: mandare q/qc al creatore, zlikvidovat far q/qc fuori, zbavit se togliere q/qc da mezzosprovodit ze světa koho/co

mandare: mandare via qvyhnat, vyhodit, poslat pryč koho