Hlavní obsah

mandare

Tranzitivní sloveso

  1. q/qc dove poslat, vyslat, posílat koho/co kamL'ho mandato a chiamare il medico.Poslal jsem ho pro doktora.mandare via qvyhnat, vyhodit, poslat pryč kohomandare avanti q/qcposlat/vyslat koho zjistit/obhlédnout situaci, živit, (finančně) zajišťovat koho, vést, posunout co k úspěšnému konci, řídit, vést co rodinný podnik ap.mandare a dire qc a qvzkázat co komumandare q da Erode a Pilatoposílat koho od čerta k ďáblumandare q in galeraposlat koho do vězení, nechat koho zavřít do vězenímandare q alla forca/a morteposlat koho na šibenici/smrt odsoudit k smrtimandare in rovina qczničit, zruinovat comandare q in estasiuchvátit, nadchnout koho
  2. qc a q poslat co komu dopis ap.Le ho mandato un messaggio.Poslal jsem jí zprávu.Che Dio ce la mandi buona!Chraň nás Bůh!mandare giù qcslupnout co rychle sníst, přen. skousnout, strávit co nějaký problém ap.mandare in onda qcpřenášet, vysílat co v televizi, rádiu ap.mandare qc all'aria/a monte/a rotoli/in fumozmařit, zhatit comandare in pezzi qcrozbít, roztřískat, zničit comandare a memoria qcnaučit se co nazpaměťmandare un accidente a qseslat na koho neštěstí/pohromu
  3. qc vyd(áv)at co zvuk ap.Mandò un gemito.Zasténal.

Vyskytuje se v

anelito: mandare l'ultimo anelitovydechnout naposledy

arresto: mandato/ordine d'arrestozatykač

baracca: mandare avanti la baraccatáhnout to dál, protloukat se

briciolo: mandare in bricioli qcrozbít na kousky, roztřískat co

castigo: mandare/mettere in castigo qpotrestat koho, dát trest/domácí vězení komu, poslat do kouta dítě ve škole

catafascio: mandare qc a catafasciopotopit, zničit, rozvrátit co

comparizione: mandato/ordine di comparizionepředvolání k soudu

fanculo: mandare a fanculo qposlat koho do prdele

fondo: mandare qc a fondoposlat co ke dnu loď i podnik

fottere: přen. vulg. mandare q a farsi fottereposlat do prdele/řiti/hajzlu koho

frantume: mandare in frantumirozbít na padrť

friggere: přen. mandare q a farsi friggereposlat koho do háje

furia: mandare q su tutte le furierozzuřit koho

inferno: mandare q all'infernoposlat koho k čertu

mandata: dare una mandataotočit klíčem (v zámku), zamknout

mandata: a doppia mandatana dva západy zamknout

mandato: su/per mandato di qz pověření koho

mandato: mandato elettoralevolební mandát

mandato: mandato di pagamentoplatební příkaz

mandato: mandato di arrestozatykač

mandato: mandato di arresto europeoevropský zatykač

mandato: mandato di comparizionesoudní obsílka

merda: přen. vulg. mandare qc in merdazcela zničit, zruinovat, zdemolovat, posrat co

odore: mandare un odore gradevolepěkně vonět

odore: mandare un odore sgradevolenepříjemně zapáchat

perquisizione: dir. mandato/ordine di perquisizionepovolení/příkaz k prohlídce

picco: přen. mandare q a piccopotopit koho, poslat koho ke dnu

rassegnare: rassegnare un mandato/una caricavzdát se funkce/úřadu

respiro: mandare un respiro di sollievooddechnout si úlevou

rovina: mandare in rovina qczničit, přivést ke krachu co firmu ap.

tappeto: mandare q al tappetoposlat koho k zemi v boxu ap.

tramite: mandare qc tramite postaposlat co poštou

fumo: mandare in fumozmařit, zhatit plán ap.

lungo: tirare/menare/mandare qc per le lungheprodlužovat, protahovat co

mandata: Hanno spedito il materiale in due mandate.Poslali zboží ve dvou zásilkách.

mandato: Opera su/per mandato del presidente.Jedná z pověření prezidenta.

aria: mandare all'aria qczmařit, překazit, zhatit, zničit co plán ap.

benedire: mandare a farsi benedire q/qcposlat do háje koho, zpackat co práci ap.

buono: Dio ce la mandi buona!Bůh nás ochraňuj!

capestro: condannare/mandare q al capestroposlat koho na šibenici

culo: mandare q a fare in culoposlat koho do prdele

mona: mandare q in monaposlat koho do hajzlu/prdele

monte: mandare a monte qcpřekazit, zhatit, zmařit co

sfascio: mandare allo sfascio qcúplně zničit, poslat do kytek co

spasso: mandare a spasso qdát padáka/vyhazov komu

domácnost: vést domácnostmandare avanti la casa

funkční: funkční období v úřadu ap.mandato , periodo di incarico

kus: rozbít co na kusyrompere qc a pezzi, na padrť mandare qc in frantumi

padák: hovor. dostat padáka vyhazovessere mandato a spasso, avere il benservito

padák: dát padáka komumandare a spasso q, far/buttare fuori q, iron. dare il benservito a q

padrť: rozbít co na padrťmandare qc in frantumi

pohled: poslat komu pohledmandare una cartolina a q

poslat: poslat koho do důchodumandare q in pensione

poslat: poslat co poštou/leteckymandare qc per posta/via aerea

pošta: poslat co poštoumandare qc per posta

řádek: napsat komu pár řádekmandare due righe a q

vyhazov: dát vyhazov komudare il benservito, mandare a spasso q

zatčení: příkaz k zatčenímandato d'arresto

zpátky: poslat zpátky co komu zásilku ap.mandare indietro, rimandare, rispedire qc a q

adresa: Pošlete to na tuto adresu.Lo mandi a questo indirizzo.

děkovací: Firma nám poslala děkovací dopis.La ditta ci ha mandato una lettera di ringraziamento.

na: Dopisy posílejte na...Mandate le lettere a...

nám: Pošlete nám to.Ce lo mandate. Mandatecelo.

poslat: Poslal mě za vámi.Mi ha mandato da voi.

poslat: Pošlu ti SMSku.Ti manderò un SMS.

seslat: Tu příležitost nám seslalo samo nebe.Questa opportunità è mandata dal cielo.

skolit: Skolil protivníka jednou ranou.Ha mandato l'avversario a terra con un colpo.

zvědavý: Jsem zvědavý, jestli to pošle.Sono curioso di sapere se lo manderà.

mříž: poslat koho za mřížemandare dietro le sbarre q

plyn: hovor. poslat koho do plynu plynové komorymandare q alla camera a gas

sprovodit: sprovodit ze světa koho/comandare q/qc al creatore, zlikvidovat far q/qc fuori, zbavit se togliere q/qc da mezzo