Hlavní obsah

mandata

Podstatné jméno ženské

  1. zásilka, dodávka zboží ap.Hanno spedito il materiale in due mandate.Poslali zboží ve dvou zásilkách.
  2. zaslání, odeslání zboží ap.
  3. západ otočení klíčem, (u)zamknutí otočením klíčedare una mandataotočit klíčem (v zámku), zamknouta doppia mandatana dva západy zamknout

Vyskytuje se v

arresto: mandato/ordine d'arrestozatykač

comparizione: mandato/ordine di comparizionepředvolání k soudu

mandato: su/per mandato di qz pověření koho

perquisizione: dir. mandato/ordine di perquisizionepovolení/příkaz k prohlídce

rassegnare: rassegnare un mandato/una caricavzdát se funkce/úřadu

mandare: L'ho mandato a chiamare il medico.Poslal jsem ho pro doktora.

funkční: mandato , periodo di incaricofunkční období v úřadu ap.

padák: essere mandato a spasso, avere il benservitohovor. dostat padáka vyhazov

zatčení: mandato d'arrestopříkaz k zatčení

děkovací: La ditta ci ha mandato una lettera di ringraziamento.Firma nám poslala děkovací dopis.

na: Mandate le lettere a...Dopisy posílejte na...

nám: Ce lo mandate. Mandatecelo.Pošlete nám to.

poslat: Mi ha mandato da voi.Poslal mě za vámi.

seslat: Questa opportunità è mandata dal cielo.Tu příležitost nám seslalo samo nebe.

skolit: Ha mandato l'avversario a terra con un colpo.Skolil protivníka jednou ranou.

mandata: dare una mandataotočit klíčem (v zámku), zamknout