Hlavní obsah

buono

Přídavné jméno

 1. dobrý, hodný, čestnýQuesta è buona!No, to je dobré!, To se (ti) povedlo!buoni pensieri/principičestné myšlenky/zásadybuon nomedobré jménocon le buonepo dobrém, nenásilněa buon mercatolevně, lacině koupit ap.a buon dirittooprávněně, po právuin buono statov dobrém stavu, zachovalýbuona salutedobré zdravíessere in buonamít dobrou náladu, con q být zadobře s kýmalla buonaprostý jídlo ap., neokázalý, prostě, neokázale
 2. hodný, ukázněný, klidný nezlobícíState buoni!Buďte hodní!, Nezlobte!
 3. laskavý, milý, zdvořilýbuone parolelaskavá slova
 4. kvalitní, dobře udělaný, pěknýbuon lavorodobře odvedená práceil vestito buonosváteční šaty
 5. per qc dobrý, vhodný k čemu, na co
 6. platný, dobrý, solidníIl biglietto non è buono se non è timbrato.Neoznačená jízdenka je neplatná.Ho le mie buone ragioni.Mám své dobré důvody.Sei proprio una buona a nulla.Jsi fakt k ničemu.buono a nulla/nientek ničemu, na nicprendere per buono qcpovažovat za dobré, akceptovat co
 7. zdravý, blahodárný vlivy ap.respirare aria buonadýchat zdravý vzduch
 8. dobrý, příjemný, výhodnýBuon viaggio!Šťastnou cestu!Buona fortuna!Hodně štěstí!a buon prezzoza dobrou/výhodnou cenuBuona giornata/serata!Příjemný den/večer!
 9. značný, řádný, slušný množstvíbuona dose di qcznačná dávka čeho

Podstatné jméno mužské

 1. dobrák, klaďaspoco di buonodarebáktenere/tenersi buono qpředcházet si koho, být zadobře s kým vypočítavě
 2. dobro(ta), štěstí

Podstatné jméno mužské

 • poukaz, kupon, poukázka, dluhopis, obligace doklad zakládající nárokbuono scontoslevový kuponbuono regalodárkový poukazbuono del Tesoropokladniční poukázka, státní obligacebuono di cassapokladní poukázkabuono pastostravenka, potravinový poukazbuono di consegnadodací doklad

Vyskytuje se v

dio: Dio (buono)!, Mio Dio!, Gran dio!Panebože!, Bože můj!, Ježíši Kriste! pohoršení, úděs ap.

riuscita: (buona) riuscitaúspěch

a: a buon dirittooprávněně

affare: fare un buono/cattivo affare con qudělat/uzavřít dobrý/špatný obchod s kým

animo: di buon/mal animorád/nerad

anno: Buon anno!, Felice Anno Nuovo!Šťastný nový rok!

appetito: Buon appetito!Dobrou chuť!

auspicio: essere di buon auspiciobýt dobrým znamením, být nadějný/příznivý/slibný náznaky ap.

buono: buono scontoslevový kupon

combinare: combinare un buon affareuzavřít/dojednat dobrý obchod

comprare: comprare qc a buon mercato/caro prezzokoupit co levně/draze

condotta: buona condottadobré chování

creanza: per buona creanzaze slušnosti

cuore: buon cuoredobré srdce, dobrosrdečnost

diavolo: buon diavolodobrák

diritto: a (buon) dirittopo právu, právem

divertimento: Buon divertimento!Dobře se bav(te)!, Pěknou zábavu!

esempio: dare buono/cattivo esempio a qdávat komu dobrý/špatný příklad

esito: buon esitoúspěch

fattura: di buona fatturadobře udělaný

fede: in buona fedev dobré víře

forchetta: přen. buona forchettajedlík, gurmán

fortuna: buona fortunaštěstí

grado: di buon gradorád, s radostí

gusto: persona di buon gustočlověk s dobrým vkusem

impressione: fare una buona/cattiva impressione a q(u)dělat na koho dobrý/špatný dojem

lena: di (buona) lenapilně, nadšeně, s nasazením pracovat ap.

maniera: buone manieredobré způsoby, slušné chování

matrimonio: fare un buon matrimoniodobře se oženit

mattino: di primo/buon mattinočasně/brzy ráno

mercato: a buon mercatoza dobrou cenu, levně, lacino, výhodně koupit

mira: avere buona/cattiva miramít dobrou/špatnou mušku

notte: Buona notte.Dobrou noc.

ora: di buon'orabrzy, brzy ráno

pagella: avere una buona pagellamít dobrý prospěch

palato: avere un buon palatomít vytříbenou chuť

parte: una buona parteznačná část

Pasqua: Buona Pasqua!Veselé Velikonoce!

passo: di buon passorychle, svižně

piega: prendere una buona piegaobrátit se k lepšímu

pomeriggio: buon pomeriggiodobré odpoledne pozdrav

posto: Ha un buon posto.Má dobrý job.

prendere: prendere q con le buonejednat s kým po dobrém

prezzo: comprare qc a buon prezzokoupit co levně/výhodně/za dobrou cenu

prognosi: buona/cattiva/benigna prognosidobrá/špatná/příznivá prognóza nemoci

proposito: buoni propositi per l'anno nuovonovoroční předsevzetí

prova: dare buona prova (di sé)osvědčit se, (dobře) obstát ve zkoušce ap.

punto: a buon puntov pravou chvíli

regalo: buono regalodárkový poukaz

reputazione: godere buona reputazionetěšit se dobré pověsti

salute: essere in buone/cattive condizioni di salutebýt v dobrém/špatném zdravotním stavu

segno: buon/cattivo segnodobré/špatné znamení

senso: buon senso, senso comunezdravý/selský rozum

sera: Buona sera.Dobrý večer.

società: l'alta/la buona societàvyšší společnost/kruhy

sorte: la buona sorteštěstí přízeň osudu

strada: přen. essere sulla buona stradabýt na dobré cestě

termine: essere in buoni/cattivi termini con qbýt/nebýt zadobře s kým

tesoro: buono del Tesorostátní dluhopis

umore: essere di buon/cattivo umoremít dobrou/špatnou náladu, být v dobré/ve špatné náladě

uso: fare buon uso di qcdobře využít/zužitkovat co

voglia: di buona vogliaz vlastní vůle, ochotně

annunciare: Questo non annuncia niente di buono.To nevěstí nic dobrého.

augurare: Ti auguro buon viaggio.Přeju ti šťastnou cestu.

augurio: È di buon/cattivo augurio.Je to dobré/špatné znamení.

che: Che buono!Mňam!, To je dobrota!

compleanno: Buon compleanno!Všechno nejlepší k narozeninám!

famiglia: È di buona famiglia.Je z dobré rodiny.

giocare: La squadra ha giocato una buona partita.Tým odehrál dobrý zápas.

giornata: Buona giornata!Hezký den! přání

mandare: Che Dio ce la mandi buona!Chraň nás Bůh!

mano: in buone maniv dobrých rukou

memoria: Ha una buona memoria.Má dobrou paměť.

natura: È buono di natura.Je od přírody dobrák.

notizia: Ho una buona notizia per te.Mám pro tebe dobrou zprávu.

nuova: Ho ricevuto buone nuove.Dostal jsem dobré zprávy.

ordine: mil. procedere in buon ordinepostupovat ukázněně

permanenza: Buona permanenza!Příjemný pobyt!

promettere: La situazione non promette niente di buono.Situace nevěstí nic dobrého.

riposo: Buon riposo!Dobře se vyspi/vyspěte., Hezky spi/spěte.

se: Mi domando se sia una buona idea.Ptám se sama sebe, jestli je to dobrý nápad.

soggiorno: Vi auguriamo buon soggiorno.Přejeme vám příjemný pobyt.

spesa: fare una buona spesaudělat dobrý obchod

stare: State buoni!Buďte hodní!

tavola: Ama la buona tavola.Miluje dobré jídlo.

trattamento: Hanno ricevuto un buon trattamento.Dostalo se jim dobrého zacházení.

viaggio: Buon viaggio!Šťastnou cestu!

andare: andare a buon finedobře dopadnout

con: con le buonepo dobrém

giorno: Buon giorno!Dobrý den!

godere: přen. godere di buona salutetěšit se dobrému zdraví

budit: dare/fare una buona/cattiva impressionebudit dobrý/špatný dojem

den: buon giornodobrý den

dluhopis: buono del Tesorostátní dluhopis

dobrý: essere di buon umoremít dobrou náladu

dojem: fare una buona/cattiva impressione a qudělat dobrý/špatný dojem na koho

gesto: gesto di buona volontàgesto dobré vůle

hodný: essere bravo/buono con qbýt hodný na koho, ke komu

kupon: buono scontoslevový kupon

nálada: essere di buon/cattivo umoremít dobrou/špatnou náladu

naložený: essere di buon/cattivo umorebýt dobře/špatně naložený

náš, naše: i nostri buoni amicinaši dobří přátelé

nejlepší: Tanti auguri!, (Con) i miei migliori auguri!, k narozeninám Buon compleanno!Všechno nejlepší!

noc: Buona notte.Dobrou noc.

notný: buona dose, un bel po' di qcnotná dávka čeho

obchod: fare un buon/cattivo affare con qudělat/uzavřít dobrý/špatný obchod s kým

popřát: augurare buon compleanno a qpopřát komu k narozeninám

poukaz: buono scontopoukaz na slevu

pověst: avere buona/cattiva reputazionemít dobrou/špatnou pověst

povznesený: in buon umore, col morale altohovor. v povznesené náladě opilý

projev: manifestazione di buona volontàprojev dobré vůle

příklad: dare buono/cattivo esempio a qdávat komu dobrý/špatný příklad

pustý: menzogna bella e buonapustá lež

reputace: godere di (una) buona reputazionemít dobrou reputaci

rok: Felice Anno Nuovo!, Buon Anno!Šťastný nový rok!

rozpoložení: di buon/cattivo umorev dobrém/špatném rozpoložení

skutek: buona/cattiva azionedobrý/špatný skutek

slušný: buone maniere slušné chování

spád: avere un buon ritmomít spád příběh ap.

šťastný: Buon viaggio!Šťastnou cestu!

štěstí: Buona fortuna!, zlom vaz ap. In bocca al lupo!Hodně štěstí!

těšit se: godere di buona salutetěšit se dobrému zdraví

valný: Non mi ha fatto buona impressione.Neudělalo to na mě valný dojem.

Vánoce: Buon Natale e felice anno nuovo!Veselé Vánoce a šťastný nový rok!

Velikonoce: Buona Pasqua!Veselé Velikonoce!

veselý: Buon NataleVeselé Vánoce

viditelnost: buona/scarsa visibilitàdobrá/špatná viditelnost

víra: fare qc in buona fedeudělat co v dobré víře

vkus: avere buon/cattivo gustomít dobrý/špatný vkus

vodič: buon/cattivo conduttore dobrý/špatný vodič

vůle: nonostante tutta la buona volontàani při nejlepší vůli

výhodně: comprare qc a buon prezzovýhodně koupit co

vykonat: compiere una buona azionevykonat dobrý skutek

výraz: come espressione di buona volontàjako výraz dobré vůle

vztah: avere buone relazioni con q, essere in rapporti amichevoli con qmít dobré vztahy s kým

zdatný: in buone condizioni fisichetělesně zdatný

zdravotní: in buona salutev dobrém zdravotním stavu

znamení: buon auspico dobré znamení

zrak: avere buona/debole vistamít dobrý/špatný zrak

zvuk: avere una reputazione buona/bruttamít dobrý/špatný zvuk renomé

bavit se: Divertitevi bene!, Buon divertimento!Dobře se bavte!

bezvadně: Sembra perfetto., o jídle Sembra buonissimo.Vypadá to bezvadně.

brát se: Qual buon vento ti porta?Kde se tady bereš?

brzy: alzarsi presto la mattina, alzarsi di buon'oravstát brzo ráno

cesta: Buon viaggio!Šťastnou cestu!

dělat: Mi ha fatto una buona impressione.Udělalo to na mne dobrý dojem.

dobré: Aveva buone intenzioni., Era benintenzionato.Myslel to v dobrém.