Hlavní obsah

diritto

Podstatné jméno mužské

  1. právo, zákon soubor norema (buon) dirittopo právu, právema maggior dirittoo to spíše/vícedi dirittodle práva, ze zákona, právem, oprávněnědiritto privato/pubblico/penale/civilesoukromé/veřejné/trestní/občanské právo
  2. di qc právo, nárok na co jednotlivce ap.avere il diritto di (fare) qcmít právo/nárok na codiritti umanilidská právadiritto di votovolební/hlasovací právodiritto di scioperoprávo na stávkudiritto legaleprávní nárok, zákonné právotutti i diritti sono riservativšechna práva vyhrazena
  3. opce burzovní nárok

Vyskytuje se v

a: a buon dirittooprávněně

abitazione: dir. diritto di abitazioneprávo na bydlení

asilo: diritto d'asiloprávo na azyl

autore: diritti d'autoreautorská práva

buono: a buon dirittooprávněně, po právu

canonico: diritto canonicokanonické právo

commerciale: diritto commercialeobchodní právo

comune: diritto comunezvykové/obyčejové právo

consuetudinario: diritto consuetudinariozvykové právo

devolvere: devolvere un diritto a qpřevést právo na koho

diritto: a (buon) dirittopo právu, právem

ecclesiastico: dir. diritto ecclesiasticokonfesní právo

ereditario: diritto ereditariodědické právo

esclusivo: diritto esclusivovýhradní právo

esercitare: esercitare un dirittouplatnit právo/nárok

estinzione: dir. estinzione del dirittozánik práva

filare: filare dirittosekat dobrotu/latinu

finanziario: diritto finanziariofinanční právo

flauto: flauto dolce/dirittozobcová flétna

fruizione: fruizione del dirittovyužití práva

immagine: dir. diritto all'immagineprávo na podobu

intermedio: diritto intermediopřechodné právo

internazionale: diritto internazionalemezinárodní právo

lineamento: lineamenti di matematica/dirittozáklady matematiky/práva

minoranza: diritti delle minoranzepráva menšin

parità: parità dei dirittirovnost práv, rovnoprávnost

penale: diritto/codice penaletrestní právo/zákoník

petizione: diritto di petizionepetiční právo

prelazione: (diritto di) prelazionepředkupní právo

priorità: diritto di prioritàpřednostní právo, právo priority

privacy: dir. diritto alla privacyprávo na soukromí

privare: dir. privare q dei diritti civilizbavit koho občanských práv

privativa: diritto di privativapatentové právo

processuale: diritto processualeprocesní právo

reale: diritto realevěcné právo

riservato: tutti i diritti riservativšechna práva vyhrazena

societario: diritto societariofiremní právo

stato: stato di dirittoprávní stát

tirare: tirare diritto, tirare di lungojít dál (svou cestou), přen. jít si (dál) za svým

trasferimento: dir. trasferimento dei dirittipřevod práv postoupení

umano: diritti umanilidská práva

urgenza: diritto d'urgenzapoplatek za rychlé vyřízení

veto: diritto di vetoprávo veta

violare: violare i diritti di qzasahovat do práv koho

votare: diritto di votarevolební právo

voto: avere diritto di votomít hlasovací právo

decadere: decadere dal diritto a qcztratit právo na co

informazione: diritto all'informazioneprávo na informace

uguale: Abbiamo uguali diritti.Máme stejná práva.

camminare: camminare dirittosekat dobrotu

autorský: diritti d'autore per qcpráv. autorská práva k čemu

dispoziční: diritto di disposizionedispoziční právo

exkluzivní: diritti esclusivi di qcexkluzivní práva na co

flétna: flauto diritto/dolcezobcová flétna

hlasovací: diritto di votohlasovací právo

lidský: diritti umanilidská práva

listina: Carta dei diritti e delle libertà fondamentaliListina základních lidských práv a svobod

nárok: avere diritto a qcmít nárok na co

občanský: diritti civiliobčanská práva

obhájce: difensore dei diritti umaniobhájce lidských práv

podpisový: diritto di firmapodpisové právo

pozitivní: diritto positivopráv. pozitivní právo

právem: fare qc di tutto dirittoplným právem udělat co

právní: diritto legaleprávní nárok

právo: diritto commerciale/penalepráv. obchodní/trestní právo

přednostní: diritto di precedenzapráv. přednostní právo na co

převod: trasferimento dei dirittipřevod práv postoupení

soutěžní: diritto della concorrenzapráv. soutěžní právo

trestní: diritto/azione giudiziaria/responsabilità penaletrestní právo/stíhání/odpovědnost

užívací: diritto d'uso, usufrutto práv. užívací právo

vlastnický: diritto di proprietà di qcpráv. vlastnické právo k čemu

volební: diritto di votare/elettoralevolební právo

vyhradit: tutti i diritti riservativšechna práva vyhrazena

petiční: diritto di petizionepetiční právo

upřít: Gli è stato negato il diritto a...Bylo mu upřeno právo na...

vyhrazovat (si): q si riserva il diritto di...kdo si vyhrazuje právo na...

líc: il diritto e il rovescio di una medagliarub i líc téže mince