Hlavní obsah

a

Předložka

 1. popisuje směr či směřování k cíli nebo adresátovik(e) komu/čemu, do čeho, na koho/co směr ap.Vado a Milano.Jedu do Milána.Il fumo fa male alla salute.Kouření škodí zdraví.a Romav Římě, do Římadare qc a qdát co komuuna lettera a un amicodopis přítelivenire a un accordodospět k dohoděandare a pescajít na ryby
 2. v(e), na, při čem, u čehoSono a casa.Jsem doma.Resti a pranzo!Zůstaňte na oběd.Abito a Napoli.Bydlím v Neapoli.a tavolau stoludolore alla schienabolest v zádechal ministerona ministerstvu
 3. popisuje vzdálenost do cíleLa città è a due chilometri.Do města jsou to dva kilometry.La nostra casa è a trenta minuti a piedi.K nám domů je to pěšky třicet minut.
 4. v, na, o časověA domani!Tak zítra!, Nashle zítra!alle dieciv deset (hodin)a Nataleo Vánocích, na Vánoceal mattino/pomeriggioráno/odpoledne kdyall'albaza svítáníoggi a ottoode dneška za týden
 5. ve (věku)Morì a ottanta anni.Zemřel v osmdesáti (letech).
 6. na co, jak způsobandare a piedijít pěškya poco a pocopostupně, krok za krokemuno a unojeden po druhém, postupněpagare qc a rateplatit co na splátky, splácet coall'ingrossove velkém velkoobchodněa passo lentopomalým krokema bocca apertas otevřenou pusoufatto a manoručně dělanýa buon dirittooprávněněa casonahodilý, nahodile, náhodně, namátkově(fatto) alla grigliana grilu, grilovanýalla radiov rádiu vysílaný ap.
 7. využívající jistého prvku, nástroje či metodys čím mající, disponující ap.barca a motoremotorový člunmotore a benzinabenzinový motorstrumenti a cordestrunné nástrojeveicolo a quattro ruotečtyřkolové vozidlocasa a due pianidvoupatrový dům, dům o dvou patrechgiacca a striscepruhované sakoscrivere a computerpsát na počítači
 8. qc ve tvaru, ve stylu, na způsob čeho o podobnosti, analogiia forma di anelloprstencovýa discokotoučový
 9. čím, při čem, kvůli čemu o příčiněA vederlo ...Když (jsem) to viděl ...a causa di qckvůli čemu, z důvodu čehoridere a una battuta(za)smát se vtipu
 10. qc (po)dle čeho mínění ap., co do čeho obsahově, rozsahověa mio parerepodle mého názoru
 11. v(e) účel, prospěch ap.a favore di qcv čí prospěch
 12. za, po o ceně za jednotkuL'ho comprato a 20 euro.Koupil jsem to za 20 eur.Sono pagato a ore.Jsem placený od hodiny.
 13. za, na, v vyjadřuje podílnosttre volte al giornotřikrát denně100 km all'ora100 km za hodinu
 14. užívá se ve slovesných vazbách před infinitivemComincia a scrivere!Začni psát.Hai fatto bene a chiamarmi.Udělal jsi dobře, že jsi mi zavolal.
 15. aby účel, hl. na začátku větyA dire il vero ...Abych řekl pravdu ...
 16. na, k o účelu, záměru, určeníbello a vedersipěkný na pohled
 17. kdo, který uvozuje subjekt dějeSono stato l'ultimo a saperlo.Byl jsem poslední, kdo se to dozvěděl.

Vyskytuje se v

anacardio: anacardi tostati e salatipražené a solené kešu oříšky

andata: andata e ritornocesta tam a zpět

andirivieni: senza andirivienijasně a stručně, bez okolků

bacio: un bacio (e abbraccio), baci (e abbracci)líbám tě (a objímám) v dopise ap.

balia: in balia di q/qcvydaný na milost (a nemilost), zcela v moci, (po)nechaný napospas koho/čeho

battuto: battuto di aglio e prezzemolosměs drceného česneku a petržele

bilanciare: bilanciare i pro e i controzvážit pro a proti

Bosnia: Bosnia ed ErzegovinaBosna a Hercegovina

camera: il senato e la camerasenát a sněmovna

camera: le camere anteriore e posteriore dell'occhiopřední a zadní komora oka

capitale: nemico/odio capitalenepřítel/nenávist na život a na smrt

come: spiegare il come e il quandovysvětlit, jak a kdy

compiacenza: avere la compiacenza di fare qcbýt tak laskavý a udělat co

congiunto: amici e congiuntipřátelé a příbuzní

considerare: considerare il pro e il controzvážit všechna pro a proti

considerare: tutto consideratocelkem vzato, když se to vezme kolem a kolem

contro: (tutti) i pro e i contro(všechna) pro a proti

convenirsi: ...come si conviene...jak se sluší a patří

correre: correre avanti e indietropobíhat sem a tam

coscienza: in (tutta) coscienzačestně, upřímně, dle nejlepšího vědomí a svědomí

così: e così viaa tak dále, a tak podobně

così: così chetakže, a tak, a proto

credito: crediti e debitiaktiva a pasiva

dintorno: Roma e dintorniŘím a okolí

disordine: in disordinechaotický, bez ladu a skladu, zmateně

divisione: divisione e moltiplicazionedělení a násobení

domanda: la legge della domanda e dell'offertazákon nabídky a poptávky

e: io e tea ty

ecco: Ecco fatto!(A) Hotovo!

effetto: causa ed effettopříčina a následek

entrata: entrate e uscitepříjmy a výdaje

fagotto: fare fagottosbalit se a vypadnout, sbalit si svých pět švestek (a odejít)

famiglia: stato di famigliacertifikát osvědčující rodinné údaje a identitu členů rodiny

fantasia: fantasia e realtàsen a skutečnost

festività: festività coincidente, festività non goduta(státní) svátek připadající na nepracovní den a náhrada mzdy vyplácená zaměstnanci

filo: per filo e per segnopodrobně, slovo od slova, od A do Z

finalità: principio di finalitàprincip konečnosti/počátku a konce

flusso: il flusso e riflussopříliv a odliv

forma: forma e contenutoforma a obsah

garbo: a garbopatřičně, slušně, řádně, jak se sluší a patří

giovane: i vecchi e i giovanimladí a staří

incollare: inform. copia e incollakopírovat a vložit

indietro: avanti e indietrosem a tam, tam a zpět

interno: gli esterni ed interniexteriéry a interiéry

investimento: investimenti privati e pubblicisoukromé a veřejné investice

la: dare il ladát (tón) A pro ladění, přen. zahájit, dát pokyn k zahájení

: di qua e di làsem a tam

lotta: lotta mortaleboj na život a na smrt

macchia: senza macchia e senza paurabez bázně a hany

macchiato: latte macchiato= horké mléko dolité malým množstvím kávy a doplněné mléčnou pěnou

martello: falce e martellosrp a kladivo symbol

mentre: in quel mentrea v tom (okamžiku)

mentre: mentre invecea zatím, a přitom v odporovacím významu

metafora: fuor di metafora(zcela) na rovinu, stručně a jasně

mettere: mettere a ferro e fuocovydrancovat a vypálit

mezzo: due chili e mezzodvě a půl kila

mozzarella: mozzarella in carrozza= toast plněný mozzarellou a šunkou, obalený ve vajíčku a opečený

no: no e poi none a ne

nome: nome e cognomejméno a příjmení

offerta: fin. la domanda e l'offertanabídka a poptávka

ombrello: gesto dell'ombrello= vulgární gesto opovržení se vztyčeným předloktím a sevřenou pěstí

omega: dall'alfa all'omegaod A do Z

partenza: tabellone delle partenze e arrivitabule příjezdů a odjezdů

perdita: conto profitti e perditevýkaz zisků a ztrát

pertanto: non pertantonicméně, i tak, (a) přesto

pro: ponderare il pro e il controzvažovat pro a proti

pulcino: pulcino nella stoppanezkušený a neohrabaný začátečník, fam. zelenáč, zobák

quando: il come e il quandokdy a jak

quello: il libro di storia e quello di geografiaučebnice dějepisu a zeměpisu

ricreativo: centro ricreativocentrum volného času (a zábavy)

ripassare: passare e ripassare per qcchodit sem a tam kudy, po čem

risalita: impianti di risalitalanovky a vleky

salsa: salsa vellutatabešamel a veloute základní omáčka ze světlé jíšky a vývaru

sano: sano e salvov pořádku, živ a zdráv bez újmy ap.

scivolone: fare uno scivolone(uklouznout a) spadnout, seknout sebou

secchiello: paletta e secchiellokyblí(če)k a lopat(ič)ka dětská hračka

signora: signore e signoridámy a pánové

signore: Signore e signoriDámy a pánové

simile: e similia tak podobně, a (jemu) podobní ve výčtu

somma: tirate le somme ...když se to vezme kolem a kolem ...

sommare: tutto sommatocelkově vzato, když se to vezme kolem a kolem

sovrappiù: in sovrappiù navíc nad obvyklé, potřebné, a ještě navíc

sovrappiù: per sovrappiù a ještě navíc

spola: fare la spola tra qcpendlovat, jezdit sem a tam mezi čím

allora: E allora?No a co?, Co má být?

altro: Per te farò questo e altro!Pro tebe udělám (toto a) cokoliv (jiného).

ambosessi: Cerchiamo ambosessi dinamici.Hledáme dynamické muže a ženy.

avere: Ha moglie e figli.Má ženu a děti.

baracca: Prendi baracca e burattini e vattene.Sbal si svých pět švestek a vypadni.

bastare: E non basta!A to není všechno!