Hlavní obsah

a

Předložka

 1. popisuje směr či směřování k cíli nebo adresátovik(e) komu/čemu, do čeho, na koho/co směr ap.Vado a Milano.Jedu do Milána.Il fumo fa male alla salute.Kouření škodí zdraví.a Romav Římě, do Římadare qc a qdát co komuuna lettera a un amicodopis přítelivenire a un accordodospět k dohoděandare a pescajít na ryby
 2. v(e), na, při čem, u čehoSono a casa.Jsem doma.Resti a pranzo!Zůstaňte na oběd.Abito a Napoli.Bydlím v Neapoli.a tavolau stoludolore alla schienabolest v zádechal ministerona ministerstvu
 3. popisuje vzdálenost do cíleLa città è a due chilometri.Do města jsou to dva kilometry.La nostra casa è a trenta minuti a piedi.K nám domů je to pěšky třicet minut.
 4. v, na, o časověA domani!Tak zítra!, Nashle zítra!alle dieciv deset (hodin)a Nataleo Vánocích, na Vánoceal mattino/pomeriggioráno/odpoledne kdyall'albaza svítáníoggi a ottoode dneška za týden
 5. ve (věku)Morì a ottanta anni.Zemřel v osmdesáti (letech).
 6. na co, jak způsobandare a piedijít pěškya poco a pocopostupně, krok za krokemuno a unojeden po druhém, postupněpagare qc a rateplatit co na splátky, splácet coall'ingrossove velkém velkoobchodněa passo lentopomalým krokema bocca apertas otevřenou pusoufatto a manoručně dělanýa buon dirittooprávněněa casonahodilý, nahodile, náhodně, namátkově(fatto) alla grigliana grilu, grilovanýalla radiov rádiu vysílaný ap.
 7. využívající jistého prvku, nástroje či metodys čím mající, disponující ap.barca a motoremotorový člunmotore a benzinabenzinový motorstrumenti a cordestrunné nástrojeveicolo a quattro ruotečtyřkolové vozidlocasa a due pianidvoupatrový dům, dům o dvou patrechgiacca a striscepruhované sakoscrivere a computerpsát na počítači
 8. qc ve tvaru, ve stylu, na způsob čeho o podobnosti, analogiia forma di anelloprstencovýa discokotoučový
 9. čím, při čem, kvůli čemu o příčiněA vederlo ...Když (jsem) to viděl ...a causa di qckvůli čemu, z důvodu čehoridere a una battuta(za)smát se vtipu
 10. qc (po)dle čeho mínění ap., co do čeho obsahově, rozsahověa mio parerepodle mého názoru
 11. v(e) účel, prospěch ap.a favore di qcv čí prospěch
 12. za, po o ceně za jednotkuL'ho comprato a 20 euro.Koupil jsem to za 20 eur.Sono pagato a ore.Jsem placený od hodiny.
 13. za, na, v vyjadřuje podílnosttre volte al giornotřikrát denně100 km all'ora100 km za hodinu
 14. užívá se ve slovesných vazbách před infinitivemComincia a scrivere!Začni psát.Hai fatto bene a chiamarmi.Udělal jsi dobře, že jsi mi zavolal.
 15. aby účel, hl. na začátku větyA dire il vero ...Abych řekl pravdu ...
 16. na, k o účelu, záměru, určeníbello a vedersipěkný na pohled
 17. kdo, který uvozuje subjekt dějeSono stato l'ultimo a saperlo.Byl jsem poslední, kdo se to dozvěděl.

Vyskytuje se v

accanto: accanto (a)q/qc vedle, blízko, u koho/čeho

addosso: addosso aqc na čem natěsnaný ap., (velice) blízko čeho

addosso: addosso aq na koho/kom

addosso: addosso (a)q proti komu

antistante: antistante (a)před, naproti

appresso: appresso (a)q u, vedle koho

assieme: assieme a/conspolu s kým/čím

balestra: (molla a) balestralistová pružina

bizzeffe: a bizzeffespousta, fůra, habaděj

bruciapelo: a bruciapeloz bezprostřední blízkosti střelit ap., přen. rovnou, přímo

capanna: a capannašikmý, svažující se, sedlový střecha ap.

capofitto: a capofittopo hlavě, střemhlav

carico: a caricodi qc na účet/náklady/vrub, k tíži koho, v péči koho živený ap.

cavalcioni: (a) cavalcioniobkročmo, jízdmo

chiocciola: (scala a) chiocciolaspirálové schodiště

conoscere: (arrivare a) conoscereq/qc poznat koho/co

contro: contro (a)qc o co opřít se ap., do čeho narazit ap., na koho/co namířit, střílet ap.

convolare: convolare a (giuste) nozzepraštit do toho, vzít se, oženit se

cottimo: (lavoro a) cottimoúkolová práce, práce v úkolu, akord dle výkonu

cremagliera: (ferrovia a) cremaglieraozubnicová dráha

crepapelle: a crepapelleaž k prasknutí velmi

cucù: (orologio a) cucùkukačky hodiny, kukačkové hodiny

da: da qc a qcněco mezi čím a čím o přibližném údaji

darsi: darsela a gambevzít nohy na ramena, zdrhnout

dentro: dentro (a)qc v čem, uvnitř čeho

detta: a detta di qpodle toho, co říká kdo, podle (slov) koho

dietro: dietro (a)/diqc za čím místně

abbandonare: abbandonare q a se stessonechat koho na pospas, nechat koho, ať si poradí jak umí

abbordabile: a prezzo abbordabileza dostupnou cenu, cenově dostupný

abdicare: abdicare a un'eredità/una caricavzdát se dědictví/funkce

accanto: accanto a mevedle mě

accendino: accendino a gas/benzinaplynový/benzinový zapalovač

accoltellare: accoltellare a morte qubodat koho

accordo: venire a un accordodospět k dohodě, domluvit se

acqua: acqua a catinelle, rovescio d'acqualiják, průtrž (mračen)

acquisto: andare a fare acquistijít nakupovat

aderire: aderire a una richiestavyhovět žádosti

adozione: adozione a distanzaadopce na dálku

aereo: aereo a reazioneproudové/tryskové letadlo, tryskový letoun

affrancatura: affrancatura a carico del destinatariopoštovné hradí příjemce

agio: a bell'agiov pohodě, v klidu, klidně, pohodlně zvládnout ap.

agio: sentirsi a proprio agiocítit se dobře, být v pohodě

agio: mettersi a proprio agioudělat si pohodlí, hodit se do pohody

agonistico: a livello agonisticozávodně sportovat

albergo: albergo a orehodinový hotel

albero: albero a gomiti/manovellaklikový hřídel

albo: albi a fumettikomiksy sešity

amico: amico a quattro zampečtyřnohý přítel

andare: andare a prendere q/qc(za)skočit, zajít pro co/koho

andare: andare a trovare qzajít, podívat se za kým

andare: andare a piedijít pěšky

andare: andare a pesca/a cacciajít na ryby/lov

andare: andare a tentonitápat

andare: andare in/a pezzi, andare in frantumirozletět se na kousky, rozpadnout se

andare: andare a male(po)kazit se, zkazit se

andare: andare a montenevyjít, zkrachovat, nevydařit se, podělat se

andare: a lungo andaredlouhodobě uvažovat ap., v dlouhodobém horizontu

andato: carne andata (a male)zkažené maso

anno: di qui a un annoode dneška za rok

anteriormente: anteriormente a qc(již) před čím, dříve než co

appeso: přen. essere appeso a un filoviset na vlásku

a priori: giudicare q a priorisoudit koho předem

aprire: aprire a chiaveodemknout

aria: a mezz'ariave vzduchu za letu ap.

arma: přen. arma a doppio tagliodvojsečná zbraň

armadio: armadio a murovestavěná skříň

armadio: armadio a guardarobašatní skříň

armato: rapina a mano armataozbrojená loupež

armatura: armatura a piastrepancíř

armonica: armonica a boccafoukací harmonika

arrangiamento: venire a un arrangiamentodohodnout se, shodnout se

arrivederci: Arrivederci a presto!Brzy na shledanou!

asciutto: a bocca asciutta, a denti asciuttina sucho bez jídla a pití, přen. naprázdno, marně

assalire: assalire a parole qslovně napadnout koho

assalto: assalto a mano armataozbrojené přepadení

asta: a mezz'astana půl žerdi

attorno: attorno a qckolem, okolo čeho

attraversare: attraversare a nuotopřeplavat

autorizzare: non autorizzat|o/-anepovolený, neschválený

autorizzazione: dir. autorizzazione a procederepovolení k stíhání pachatele

autostrada: autostrada a pedaggioplacená dálnice

avere: avere a mente q/qcmít na mysli koho/co, vzpomínat, vzpomenout si na koho/co

avviso: a/secondo il mio avvisopodle mého názoru/mínění

azienda: azienda a partecipazione statalepodnik se státní účastí

bada: tenere q a badahlídat, střežit koho, dohlížet na koho

bagaglio: bagaglio a manopříruční zavazadlo

bagno: stare a bagnomáčet se, být namočený

bagno: mettere/lasciare a bagnodát/nechat máčet/odmočit

bagnomaria: cuocere a bagnomariavařit ve vodní lázni

balconcino: reggiseno a balconcinobalkonová podprsenka