Hlavní obsah

interno

Přídavné jméno

  1. vnitřní prostory ap., interní příslušník urč. organizacetraduttore interno (della ditta)interní překladatelangolo internovnitřní úhel
  2. interní, vnitrostranický náležící k urč. polit. straněpolitica internainterní politikadisposizioni interneinterní nařízení
  3. vnitřní, niterný hlas ap.
  4. vnitrozemní krajina, vnitrostátní let. doprava

Vyskytuje se v

assorbente: assorbente interno(menstruační) tampon

clinica: vnitřní lékařství, internaclinica medica

emigrazione: emigrazione internamigrace v rámci státu

emorragia: emorragia internavnitřní krvácení

giardino: giardino interno/d'invernozimní zahrada

interno: traduttore interno (della ditta)interní překladatel

intonaco: intonaco interno/esternovnitřní/vnější omítka

lesione: lesioni internevnitřní zranění

medicina: interna nemocniční odděleníreparto (di) medicina

mercato: mercato interno/internazionalevnitřní/mezinárodní trh

ministero: ministero degli (affari) interni/delle finanzeministerstvo vnitra/financí

navigazione: navigazione interna/fluviale/di cabotaggiovnitrozemská/říční/příbřežní plavba

orecchio: anat. orecchio medio/internostřední/vnitřní ucho

paese: paese internotuzemsko

prodotto: econ. prodotto interno lordohrubý domácí produkt

retrovisore: retrovisore esterno/internovnější/vnitřní zpětné zrcátko

domácí: mercato internodomácí trh

hrubý: prodotto interno lordo, zkr. PILhrubý domácí produkt

obchod: commercio interno/esteroekon. domácí/zahraniční obchod

produkt: Prodotto Interno Lordo, zkr. PILekon. hrubý domácí produkt, HDP

průměr: diametro internovnitřní průměr

spalovací: motore a combustione (interna)spalovací motor

teplota: temperatura corporea/interna/esternatělesná/pokojová/venkovní teplota

ucho: orecchio medio/interno/esternoanat. střední/vnitřní/vnější ucho

vnitrostátní: volo internovnitrostátní let

vnitřně: uso internomed. užívat vnitřně

vnitřní: orecchio internoanat. vnitřní ucho