Hlavní obsah

obchod

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (směna zboží) commercio m(obchodní podnikání) affari m pl(dohoda) affare m(překupnický) traffico m(s lidmi, otroky) tratta fObchody jdou dobře/špatně.Gli affari vanno bene/male.udělat/uzavřít dobrý/špatný obchod s kýmfare un buon/cattivo affare con qdělat obchody s kýmfare affari con qobchod po internetucommercio m elettronicoobchod s drogamitraffico m di droga, narcotraffico mčerný obchodtraffico m clandestino/illegaleekon. domácí/zahraniční obchodcommercio m interno/estero
  2. (nákupní a prodejní místo) negozio mchodit po obchodechandare per negozi m pl(drobní) majitelé obchodů(piccoli) negozianti m pl

Vyskytuje se v

běhat: běhat po úřadech/obchodechandare a fare commissioni/le spese

dělat: dělat obchody s kýmfare affari con q

droga: obchod s drogaminarcotraffico

chodit: chodit po městě/obchodechgirare per la città/per i negozi

po: chodit po ulicích/obchodechgirare per le strade/i negozi

uzavřít: uzavřít obchodfare un affare

vnitřní: ekon. vnitřní obchod/trhcommercio /mercato interno

výměnný: ekon. výměnný obchodbaratto

doběhnout: Počkej, musím doběhnout do obchodu.Aspetta, devo fare una corsa al negozio.

hýbat se: Obchody se nehýbou.Gli affari ristagnano.

mít: obchod.Ha un negozio.

šmejdit: Šmejdila po obchodech.Curiosava per i negozi.

zavřený: Obchody jsou zavřené.I negozi sono chiusi.

affare: fare un buono/cattivo affare con qudělat/uzavřít dobrý/špatný obchod s kým

avviare: avviare un negoziorozjet obchod

combinare: combinare un buon affareuzavřít/dojednat dobrý obchod

commercio: commercio internazionalemezinárodní obchod

droga: il traffico della drogaobchod s drogami

equo: commercio equo e solidalespravedlivý obchod, fair trade

estendere: estendere il commerciorozšířit obchod

estero: commercio esterozahraniční obchod

girare: girare per i negozichodit po obchodech

illegale: commercio illegalepokoutní obchod

negozio: negozio di scarpeobuv(nictví), obchod s obuví

negozio: negozio virtualevirtuální obchod

neon: neon dei negozisvětelné poutače obchodů

pellame: negozio di pellamiobchod s koženým zbožím, kožené zboží, kožená galanterie

per: girare per i negozichodit po obchodech

rivendita: rivendita di paneobchod s pečivem, pekařství

schiavo: la tratta degli schiaviobchod s otroky

traffico: traffico di esseri umaniobchod(ování) s lidmi

traffico: traffico di drogaobchod s drogami, překupnictví drog

traffico: traffico clandestino/illegalečerný obchod

tratta: tratta degli schiaviobchod s otroky

affare: Sono qui per affari.Jsem tady služebně/za obchodem.

affare: Come vanno gli affari?Jak jdou obchody?, přen. Jak to jde?

aprire: I negozi aprono alle nove.Obchody otevírají v devět.

corsa: Faccio una corsa al supermercato.Zaběhnu do obchodu.

curiosare: curiosare nei negoziprohlížet si zboží (v obchodě), šmejdit po obchodech

lumicino: Non si trova un negozio qui neanche a carcarlo col lumicino.Obchod, aby tady člověk opravdu pohledal.

negozio: Ha fatto un salto al negozio.Skočil do obchodu.

rilento: Gli affari vanno a rilento.Obchody se příliš nehýbou.

spesa: fare una buona spesaudělat dobrý obchod

vanno: Come vanno gli affari?Jak jdou obchody?