Hlavní obsah

combinare

Tranzitivní sloveso

  1. qc con qc (z)kombinovat, (s)ladit co s čímcombinare la borsetta con le scarpesladit kabelku s botamipřen. combinare il pranzo con la cenajen stěží vyžít být velmi chudý
  2. qc con qc skloubit, uvést v soulad co s čím
  3. qc zařídit (si), dojednat, domluvit, sjednat, dohodnout coChe cosa sta combinando?Co chystá?, Co má za lubem?, Co vymýšlí? plány ap.combinare un buon affareuzavřít/dojednat dobrý obchodcombinare un appuntamentodomluvit si schůzku
  4. udělat, dokázat co, docílit čeho vykonat plodnou činnost
  5. hovor.vyvést, provést, spáchat coCosa hai combinato?Cos to vyvedl?
  6. sloučit, slučovat prvky

Vyskytuje se v

combinata: severská/alpská kombinacecombinata nordica/alpina

nordico: severská kombinacesport combinata nordica

combinarsi: Vodík se váže na kyslík.L'idrogeno si combina con l'ossigeno.

poco: Jen se podívej, co jsi vyvedl!Guarda un po' che cosa hai combinato!

combinato: být na tom dobře/špatně, mít to dobré/špatné o situaci ap.essere ben/mal combinato

kombinace: sport. severská kombinacecombinata nordica

kombinovaný: kombinovaný sporákcucina combinata

sdružený: sport. závod sdruženýcombinata nordica

lub: Co má za lubem?Che cosa sta combinando?

nadělat: Nadělali jen samé problémy.Hanno combinato solo i problemi.

pořídit: Nic nepořídil.Non ha combinato niente.

provádět: hovor. Co jste (to) prováděli?(Che) cosa avete combinato?

vyvádět: Co to (sakra) vyvádíš?Ma che (cavolo) stai combinando?

vyvést: Cos to vyvedl?Ma cos'hai combinato?

combinare: sladit kabelku s botamicombinare la borsetta con le scarpe