Hlavní obsah

girare

Tranzitivní sloveso

 1. qc (o)točit, otáčet čím klíčem, volantem ap.girare il volantetočit volantemgirare il rubinettootočit kohoutkem
 2. qc otočit, obrátit co změnit polohu ap.Giralo verso di me.Otoč to ke mně.
 3. qc otočit co do opačného směrugirare le spalle a qotočit se zády ke komugirare la paginaobrátit stránku
 4. promíchat, zamíchat polévku ap.
 5. qc zahnout, zabočit kolem čeho, obkružovat cogirare l'angolozahnout za roh
 6. prochodit město ap., objet, projezdit, zcestovat svět ap.Ha girato il mondo.Sjezdil celý svět.girare per i negozichodit po obchodech
 7. qc obejít, objet co překážku ap., vyhnout se čemugirare il discorsozměnit téma, obrátit list
 8. předat/poslat dál, vyřídit vzkaz ap., dát kolovat
 9. (na)točit, natáčet film, filmovatIl film fu girato in due mesi.Film byl natočen za dva měsíce.

Intranzitivní sloveso

 1. točit se, otáčet se kolem své osy ap.La Terra gira su sé stessa.Země se otáčí kolem své osy.Mi gira la testa.Točí se mi hlava.Mi fa girare la testa.Točí se mi z toho hlava.
 2. kroužit, obíhat, pohybovat se dokolagirare attorno a un argomentochodit kolem horké kaše
 3. obíhat, kolovat, cirkulovatGirano brutte voci su di lui.Kolují o něm strašné zvěsti.
 4. jít, šlapat proces ap., dařit se být ve správných kolejíchgirare a vuotoběžet naprázdno motor
 5. zatáčet, zahýbat, zabočovat měnit směrIl viale gira a sinistra.Cesta zahýbá doleva.
 6. vést/táhnout se kolem, obkružovat, obklopovat být po obvodu ap.

Vyskytuje se v

giro: otáčky, obrátky motoru ap.giri

assaggio: i přen. zkušební kolo/jízdagiro d'assaggio

fare: projet sefare un giro

girata: otočit čímdare una girata a qc

interno: točit interiérygirare gli interni

intorno: točit se dokolagirare intorno

limitatore: omezovač otáčektecn. limitatore dei giri

minimo: běžet na volnoběhgirare al minimo

mondo: jezdit po světě, procestovat světgirare il mondo

per: chodit po obchodechgirare per i negozi

pista: závodní okruhgiro di pista

rovescio: obrátit co narubygirare qc a rovescio

tallone: udělat čelem vzadgirare sui talloni

turistico: poznávací zájezd, vyhlídková jízdagiro turistico

ammettere: Nepřipustím/nedovolím, aby si ze mě někdo dělal legraci.Non ammetto di essere preso in giro.

correre: Absolvoval Giro d'Italia.Ha corso il Giro d'Italia.

prendere: Děláš si ze mě srandu?Mi prendi in giro?

tra: Po sto metrech odbočte ....Tra cento metri giri ...

angolo: za rohem blízkodietro/girato l'angolo

schiena: obrátit se zády ke komuvoltare/girare la schiena a q

dát: dát kolovat cofare girare qc

doleva: zahnout dolevagirare a sinistra

jízda: okružní jízda za památkamigiro turistico (della città)

legrace: dělat si legraci z čehoscherzare su qc, z koho/čeho prendere in giro/per i fondelli q/qc

loďka: projet se na loďcefare un giro in barca

naprázdno: běžet naprázdno motorgirare a vuoto

okružní: okružní cesta/jízdapercorso circolare, prohlídková giro (turistico)

ostře: ostře zatočitgirare bruscamente

otáčka: 60 otáček za minutu60 giri al minuto

po: chodit po ulicích/obchodechgirare per le strade/i negozi

počítadlo: počítadlo otáčekcontagiri , contatore di giri

poznávací: poznávací zájezdtour , giro turistico

program: spustit/rozběhnout programavviare/far girare il programma

projížďka: projížďka na loďcegiro in barca

roh: zahnout za rohgirare l'angolo

tradovat se: Traduje se, že ...říká se Si dice (in giro) che ..., dle legendy Secondo la leggenda ..., jdou fámy Ci sono voci che ..., Si sussurra che ...

turné: být na turnéessere in giro/tournée

venek: toulat se po venkugirare fuori

vlevo: Zahni vlevo.Gira a sinistra.

volnoběh: běžet na volnoběhotáčky motoru andare al minimo, naprázdno girare a vuoto, na neutrál andare in folle

vpravo: zahnout/odbočit vpravogirare a destra

vyhlídkový: vyhlídkový autobuspullman per giro turistico

vyjížďka: udělat si vyjížďkufare un giro

žert: tropit si žerty z kohoprendere in giro q

courat se: Kde se celý den couráš?Dove stai girando per tutto il giorno?

dělat: Děláš si ze mě srandu?Mi prendi in giro?

dobírat si: Ve škole si mě dobírají, že jsem tlustá.A scuola mi prendono in giro perché sono grassa.

doprava: Odbočte doprava.Giri a destra.

filmovat: Tyto scény filmovali v Praze.Queste scene sono state girate a Praga.

hlava: Točí se mi hlava.Mi gira la testa.

chodit: chodit po městě/obchodechgirare per la città/per i negozi

kolem: Nebudeme chodit kolem horké kaše.Non gireremo intorno al discorso.

kolo: čestné kologiro d'onore

kroužit: Čáp kroužil nad rybníkem.La cicogna girava intorno allo stagno.

motat se: Motá se mi hlava.Mi gira la testa.

natáčet: Budou natáčet film o Praze.Gireranno un film su Praga.

natočit: Kdy byl natočen ten film?Quando è stato girato quel film?

oběhnout: Oběhl jsem všechny přátele.Ho fatto il giro di tutti gli amici.

obejít: Obešel jsem půl města, abych to sehnal.Ho girato mezza città per trovarlo.

objet: Objeli celou zemi.Hanno girato tutto il paese.

obletět: Zpráva obletěla celý svět.La notizia ha fatto il giro del mondo.

okolo: Všechno se točí okolo peněz.Tutto gira intorno ai soldi.

otočit: otočit stránkugirare la pagina

procestovat: Procestoval svět.Ha girato il mondo.

proslýchat se: Proslýchá se, že...Si dice in giro che..., Corre voce che..., Dicono che...

tahat: Chceš mě tahat za nos?Vuoi prendermi in giro?

točit se: Točí se mi hlava.Mi gira la testa.

zabočit: Zaboč doprava.Gira a destra.

zajezdit si: jít si zajezdit v autěandare a fare un giro in macchina

zatočit se: Zatočila se mi z toho hlava.Mi ha fatto girare la testa.

zbývat: Zbývá pět kol do cíle.Ci sono cinque giri alla fine.

blázen: dělat si z koho blázny zesměšňovatprendere in giro q

girare: obrátit stránkugirare la pagina

horký: chodit kolem horké kašemenare il can per l'aia, girare intorno a qc, tergiversare

kaše: chodit kolem horké kašemenare il can per l'aia, girare intorno a qc, tergiversare

oblouk: vyhnout se komu/čemu (velkým) obloukemgirare alla larga da q/qc

rozhodit: rozhodit sítěgettare le reti, přen. poptat se domandare in giro

tancovat: tancovat kolem koho obskakovatgirare intorno a q

zvěst: Kolují zvěsti, že ...Si dice in giro che ..., Corre voce che ..., Circolano delle voci secondo cui ...