Hlavní obsah

kolem, kniž. kol

Předložka

  1. (po obvodu) čeho intorno/attorno arotace kolem vlastní osyla rotazione intorno al proprio asseNebudeme chodit kolem horké kaše.Non gireremo intorno al discorso.cesta kolem světail viaggio intorno al mondo
  2. (podél) čeho lungo qcMůžete jít kolem řeky.Potete andare lungo il fiume.
  3. (vedle) čeho vicino a qcProšli kolem nás.Sono passati vicino a noi.
  4. (blízko) intorno, attorno, vicinoPořád se kolem ní motal.Le girava sempre intorno.Kolem zahrady je spousta práce.C'è tanto lavoro con il giardino.
  5. (přibližně) circa, intorno a, all'incirca, approssimativamentekolem roku 1976intorno al 1976něco kolem padesáti pěti o věkuintorno a cinquantacinque

Vyskytuje se v

držák: držák na koloportabici

horský: horské kolomountain bike , bicicletta da montagna

jízda: jízda na kolecorsa in bici(cletta), sport ciclismo

jízdní: jízdní kolobicicletta

kolem: všude kolem, kolem dokolatutt'intorno

kolo: píchnout kolobucare la gomma

lámání: hist. lámání v kole trestsupplizio della ruota

litý: litá kola, lité disky z lehkých slitincerchi in lega

cestovat: cestovat kolem světaviaggiare intorno al mondo

jezdit: Umíš jezdit na kole?Sai andare in bicicletta?

horký: chodit kolem horké kašemenare il can per l'aia, girare intorno a qc, tergiversare

kaše: chodit kolem horké kašemenare il can per l'aia, girare intorno a qc, tergiversare

andare: jet autem/na koleandare in macchina/bicicletta

assaggio: i přen. zkušební kolo/jízdagiro d'assaggio

attorno: chodit kolem dokolaandare attorno

bicicletta: je(zdi)t na koleandare in bicicletta

cadere: spadnout ze schodů/z kolacadere dalle scale/di bicicletta

cerchio: litá kola, lité disky autacerchi in lega

considerare: celkem vzato, když se to vezme kolem a kolemtutto considerato

dentato: ozubené koloruota dentata

girare: chodit kolem horké kašegirare attorno a un argomento

giro: kolem, dokolain giro

incirca: asi, kolemall'incirca

integrale: náhon na všechna kolatecn. trazione integrale

intorno: cesta kolem světail viaggio intorno al mondo

noleggio: půjčovna kolnoleggio di biciclette

passeggio: cestovní kolo do města ap.bicicletta da passeggio

pieghevole: skládací kolo/židlebicicletta/sedia pieghevole

quello: v oblasti, kolem čeho města ap.in quel di qc

razza: paprskové koloruota a razze

ricambio: náhradní koloruota di ricambio

ruota: přední/zadní kolo vozidlaruota anteriore/posteriore

salvagente: záchranný kruh, plovací kolo(ciambella) salvagente, salvagente anulare

scorta: náhradní kolo, rezerva autaruota di scorta

seggiolino: dětská sedačka na koloseggiolino da bici

solco: koleje vyjeté kolysolchi delle ruote

somma: když se to vezme kolem a kolem ...tirate le somme ...

sommare: celkově vzato, když se to vezme kolem a kolemtutto sommato

tondo: kolem, dokola, v kruhu kroužit ap.in tondo, a tondo

torno: úplně všude, kolem dokola, samý co, obsypaný čím, plný čehotorno torno di qc

trazione: pohon na všechna čtyři kolatrazione integrale

ventina: mít tak kolem dvaceti (let)essere sulla ventina

volare: proletět čím/nad čím/kolem čehovolare attraverso/sopra/intorno a qc

aggirarsi: Cena se pohybuje kolem...Il prezzo s'aggira su...

braccio: Vrhla se mu kolem krku.Gli ha buttato/gettato le braccia al collo.

cinquantina: Je mu kolem padesáti.È sulla cinquantina.

lungo: stromy kolem cestygli alberi lungo la strada

muoversi: otáčet se kolem vlastní osymuoversi attorno al proprio asse