Hlavní obsah

kolo

Podstatné jméno, rod střední

  1. (auta, hnací ap.) ruota f(pneumatika) pneumatico m, gomma fpíchnout kolobucare la gommaozubené koloruota f dentata
  2. (jízdní) bicicletta fhovor. bici fjet na koleandare in biciclettahorské kolomountain bike f
  3. (kruh) cerchio mzáchranné kolosalvagente m, ciambella f di salvataggioruské kolo atrakceruota panoramica
  4. (trati) giro mčestné kologiro d'onore
  5. (soutěže, jednání ap.) turno m(v boxu) round m, ripresa f

Vyskytuje se v

držák: portabici držák na kolo

horský: mountain bike , bicicletta da montagnahorské kolo

jízda: corsa in bici(cletta), sport ciclismo jízda na kole

jízdní: bicicletta jízdní kolo

kolem: il viaggio intorno al mondocesta kolem světa

kolo: bucare la gommapíchnout kolo

lámání: supplizio della ruotahist. lámání v kole trest

litý: cerchi in legalitá kola, lité disky z lehkých slitin

náhon: quattro ruote motricitech. náhon na čtyři kola

nosič: portabici(clette) nosič na kola na auto

ozubený: ruota dentata, pastorek pignone tech. ozubené kolo

pohon: trazione anteriore/posterioretech. pohon na přední/zadní kola

cestovat: viaggiare intorno al mondocestovat kolem světa

jezdit: Sai andare in bicicletta?Umíš jezdit na kole?

někdy: circa nel 1976, intorno all'anno 1976někdy kolem roku 1976

opřít: Ha appoggiato la bici al muro.Opřel kolo o zeď.

projet: Sono passati davanti a noi.Projeli kolem nás.

projet se: Faccio un giretto in bici.Projedu se na kole.

se, si: Mi sono comprato una bici.Koupil jsem si kolo.

horký: menare il can per l'aia, girare intorno a qc, tergiversarechodit kolem horké kaše

kaše: menare il can per l'aia, girare intorno a qc, tergiversarechodit kolem horké kaše

andare: andare in macchina/biciclettajet autem/na kole

assaggio: giro d'assaggioi přen. zkušební kolo/jízda

attorno: andare attornochodit kolem dokola

bicicletta: andare in biciclettaje(zdi)t na kole

cadere: cadere dalle scale/di biciclettaspadnout ze schodů/z kola

cerchio: cerchi in legalitá kola, lité disky auta

considerare: tutto consideratocelkem vzato, když se to vezme kolem a kolem

dentato: ruota dentataozubené kolo

girare: girare attorno a un argomentochodit kolem horké kaše

giro: in girokolem, dokola

incirca: all'incircaasi, kolem

integrale: tecn. trazione integralenáhon na všechna kola

intorno: il viaggio intorno al mondocesta kolem světa

noleggio: noleggio di biciclettepůjčovna kol

passeggio: bicicletta da passeggiocestovní kolo do města ap.

pieghevole: bicicletta/sedia pieghevoleskládací kolo/židle

quello: in quel di qcv oblasti, kolem čeho města ap.

razza: ruota a razzepaprskové kolo

ricambio: ruota di ricambionáhradní kolo

ruota: ruota anteriore/posteriorepřední/zadní kolo vozidla

salvagente: (ciambella) salvagente, salvagente anularezáchranný kruh, plovací kolo

scorta: ruota di scortanáhradní kolo, rezerva auta

seggiolino: seggiolino da bicidětská sedačka na kolo

solco: solchi delle ruotekoleje vyjeté koly

somma: tirate le somme ...když se to vezme kolem a kolem ...

sommare: tutto sommatocelkově vzato, když se to vezme kolem a kolem

tondo: in tondo, a tondokolem, dokola, v kruhu kroužit ap.

torno: torno torno di qcúplně všude, kolem dokola, samý co, obsypaný čím, plný čeho

trazione: trazione integralepohon na všechna čtyři kola

ventina: essere sulla ventinamít tak kolem dvaceti (let)

volare: volare attraverso/sopra/intorno a qcproletět čím/nad čím/kolem čeho

aggirarsi: Il prezzo s'aggira su...Cena se pohybuje kolem...

braccio: Gli ha buttato/gettato le braccia al collo.Vrhla se mu kolem krku.

cinquantina: È sulla cinquantina.Je mu kolem padesáti.

lungo: gli alberi lungo la stradastromy kolem cesty

muoversi: muoversi attorno al proprio asseotáčet se kolem vlastní osy

novantina: È sulla novantina.Je mu kolem devadesáti.

passeggiata: Vuoi fare una passeggiata in bici?Nechceš se projet na kole?

piuttosto: Si muove in bici piuttosto che in auto.Jezdí spíš na kole, než v autě.

quarantina: È sulla quarantina.Je mu kolem čtyřiceti.

sessantina: È sulla sessantina.Je mu kolem šedesátky.

settantina: È sulla settantinaJe mu kolem sedmdesátky.

slittare: Le ruote slittano.Kola podkluzují.

su: Costa sui dieci euro.Stojí to kolem 10 eur.

vicino: Sono passati vicino a noi.Prošli kolem nás.

conto: a conti fattikdyž se to vezme kolem a kolem, po zvážení všech aspektů, celkem vzato

menare: přen. menare il can per l'aiachodit kolem horké kaše

sapone: dare del sapone a qpodkuřovat, pochlebovat, lichotit komu, mazat med kolem huby komu

spasso: portare a spasso qvodit za nos, balamutit koho, mazat med kolem huby komu planými sliby