Hlavní obsah

kolem, kniž. kol

Předložka

  1. (po obvodu) čeho intorno/attorno arotace kolem vlastní osyla rotazione intorno al proprio asseNebudeme chodit kolem horké kaše.Non gireremo intorno al discorso.cesta kolem světail viaggio intorno al mondo
  2. (podél) čeho lungo qcMůžete jít kolem řeky.Potete andare lungo il fiume.
  3. (vedle) čeho vicino a qcProšli kolem nás.Sono passati vicino a noi.
  4. (blízko) intorno, attorno, vicinoPořád se kolem ní motal.Le girava sempre intorno.Kolem zahrady je spousta práce.C'è tanto lavoro con il giardino.
  5. (přibližně) circa, intorno a, all'incirca, approssimativamentekolem roku 1976intorno al 1976něco kolem padesáti pěti o věkuintorno a cinquantacinque

Vyskytuje se v

držák: portabici držák na kolo

horský: mountain bike , bicicletta da montagnahorské kolo

jízda: corsa in bici(cletta), sport ciclismo jízda na kole

jízdní: bicicletta jízdní kolo

kolem: tutt'intornovšude kolem, kolem dokola

kolo: bucare la gommapíchnout kolo

lámání: supplizio della ruotahist. lámání v kole trest

litý: cerchi in legalitá kola, lité disky z lehkých slitin

cestovat: viaggiare intorno al mondocestovat kolem světa

jezdit: Sai andare in bicicletta?Umíš jezdit na kole?

horký: menare il can per l'aia, girare intorno a qc, tergiversarechodit kolem horké kaše

kaše: menare il can per l'aia, girare intorno a qc, tergiversarechodit kolem horké kaše

andare: andare in macchina/biciclettajet autem/na kole

assaggio: giro d'assaggioi přen. zkušební kolo/jízda

attorno: andare attornochodit kolem dokola

bicicletta: andare in biciclettaje(zdi)t na kole

cadere: cadere dalle scale/di biciclettaspadnout ze schodů/z kola

cerchio: cerchi in legalitá kola, lité disky auta

considerare: tutto consideratocelkem vzato, když se to vezme kolem a kolem

dentato: ruota dentataozubené kolo

girare: girare attorno a un argomentochodit kolem horké kaše

giro: in girokolem, dokola

incirca: all'incircaasi, kolem

integrale: tecn. trazione integralenáhon na všechna kola

intorno: il viaggio intorno al mondocesta kolem světa

noleggio: noleggio di biciclettepůjčovna kol

passeggio: bicicletta da passeggiocestovní kolo do města ap.

pieghevole: bicicletta/sedia pieghevoleskládací kolo/židle

quello: in quel di qcv oblasti, kolem čeho města ap.

razza: ruota a razzepaprskové kolo

ricambio: ruota di ricambionáhradní kolo

ruota: ruota anteriore/posteriorepřední/zadní kolo vozidla

salvagente: (ciambella) salvagente, salvagente anularezáchranný kruh, plovací kolo

scorta: ruota di scortanáhradní kolo, rezerva auta

seggiolino: seggiolino da bicidětská sedačka na kolo

solco: solchi delle ruotekoleje vyjeté koly

somma: tirate le somme ...když se to vezme kolem a kolem ...

sommare: tutto sommatocelkově vzato, když se to vezme kolem a kolem

tondo: in tondo, a tondokolem, dokola, v kruhu kroužit ap.

torno: torno torno di qcúplně všude, kolem dokola, samý co, obsypaný čím, plný čeho

trazione: trazione integralepohon na všechna čtyři kola

ventina: essere sulla ventinamít tak kolem dvaceti (let)

volare: volare attraverso/sopra/intorno a qcproletět čím/nad čím/kolem čeho

aggirarsi: Il prezzo s'aggira su...Cena se pohybuje kolem...

braccio: Gli ha buttato/gettato le braccia al collo.Vrhla se mu kolem krku.

cinquantina: È sulla cinquantina.Je mu kolem padesáti.

lungo: gli alberi lungo la stradastromy kolem cesty

muoversi: muoversi attorno al proprio asseotáčet se kolem vlastní osy