Hlavní obsah

kolem, kniž. kol

Předložka

  1. (po obvodu) čeho intorno/attorno arotace kolem vlastní osyla rotazione intorno al proprio asseNebudeme chodit kolem horké kaše.Non gireremo intorno al discorso.cesta kolem světail viaggio intorno al mondo
  2. (podél) čeho lungo qcMůžete jít kolem řeky.Potete andare lungo il fiume.
  3. (vedle) čeho vicino a qcProšli kolem nás.Sono passati vicino a noi.
  4. (blízko) intorno, attorno, vicinoPořád se kolem ní motal.Le girava sempre intorno.Kolem zahrady je spousta práce.C'è tanto lavoro con il giardino.
  5. (přibližně) circa, intorno a, all'incirca, approssimativamentekolem roku 1976intorno al 1976něco kolem padesáti pěti o věkuintorno a cinquantacinque

Vyskytuje se v

držák: držák na koloportabici

horský: horské kolomountain bike , bicicletta da montagna

jízda: jízda na kolecorsa in bici(cletta), sport ciclismo

jízdní: jízdní kolobicicletta

kolo: píchnout kolobucare la gomma

kolo: ozubené koloruota dentata

kolo: jet na koleandare in bicicletta

kolo: horské kolomountain bike

kolo: záchranné kolosalvagente , ciambella di salvataggio

kolo: ruské kolo atrakceruota panoramica

lámání: hist. lámání v kole trestsupplizio della ruota

litý: litá kola, lité disky z lehkých slitincerchi in lega

cestovat: cestovat kolem světaviaggiare intorno al mondo

jezdit: Umíš jezdit na kole?Sai andare in bicicletta?

kolo: čestné kologiro d'onore

horký: chodit kolem horké kašemenare il can per l'aia, girare intorno a qc, tergiversare

kaše: chodit kolem horké kašemenare il can per l'aia, girare intorno a qc, tergiversare

kolo: být páté kolo u vozuessere l'ultima ruota del carro

kolo: smát se na celé koloridere a crepapelle, sbellicarsi dalle risa

kolo: řvát na celé kologridare a squarciagola

andare: andare in macchina/biciclettajet autem/na kole

assaggio: giro d'assaggioi přen. zkušební kolo/jízda

attorno: andare attornochodit kolem dokola

attorno: attorno a qckolem, okolo čeho

bici: andare in bicijet na kole

bicicletta: andare in biciclettaje(zdi)t na kole

bicicletta: bicicletta da corsazávodní kolo

bicicletta: bicicletta da bambinodětské kolo

cadere: cadere dalle scale/di biciclettaspadnout ze schodů/z kola

cerchio: cerchi in legalitá kola, lité disky auta

considerare: tutto consideratocelkem vzato, když se to vezme kolem a kolem

dentato: ruota dentataozubené kolo

girare: girare attorno a un argomentochodit kolem horké kaše

giro: in girokolem, dokola

incirca: all'incircaasi, kolem

integrale: tecn. trazione integralenáhon na všechna kola

intorno: il viaggio intorno al mondocesta kolem světa

intorno: all'intornokolem (sebe), (kolem) dokola

intorno: d'intornokolem (sebe)

noleggio: noleggio di biciclettepůjčovna kol

passeggio: bicicletta da passeggiocestovní kolo do města ap.

pieghevole: bicicletta/sedia pieghevoleskládací kolo/židle

quello: in quel di qcv oblasti, kolem čeho města ap.

razza: ruota a razzepaprskové kolo

ricambio: ruota di ricambionáhradní kolo

ruota: ruota anteriore/posteriorepřední/zadní kolo vozidla

ruota: ruota dentataozubené kolo

ruota: ruota di scortarezerva, náhradní kolo

ruota: a due/quattro ruote motricis pohonem dvou/čtyř kol

ruota: ruota del mulinomlýnské kolo

ruota: ruota della fortunakolo štěstí

salvagente: (ciambella) salvagente, salvagente anularezáchranný kruh, plovací kolo

scorta: ruota di scortanáhradní kolo, rezerva auta

seggiolino: seggiolino da bicidětská sedačka na kolo

solco: solchi delle ruotekoleje vyjeté koly