Hlavní obsah

kolem, kniž. kol

Předložka

  1. (po obvodu) čeho intorno/attorno arotace kolem vlastní osyla rotazione intorno al proprio asseNebudeme chodit kolem horké kaše.Non gireremo intorno al discorso.cesta kolem světail viaggio intorno al mondo
  2. (podél) čeho lungo qcMůžete jít kolem řeky.Potete andare lungo il fiume.
  3. (vedle) čeho vicino a qcProšli kolem nás.Sono passati vicino a noi.
  4. (blízko) intorno, attorno, vicinoPořád se kolem ní motal.Le girava sempre intorno.Kolem zahrady je spousta práce.C'è tanto lavoro con il giardino.
  5. (přibližně) circa, intorno a, all'incirca, approssimativamentekolem roku 1976intorno al 1976něco kolem padesáti pěti o věkuintorno a cinquantacinque

Vyskytuje se v

držák: držák na koloportabici

horský: horské kolomountain bike , bicicletta da montagna

jízda: jízda na kolecorsa in bici(cletta), sport ciclismo

jízdní: jízdní kolobicicletta

kolo: píchnout kolobucare la gomma

kolo: ozubené koloruota dentata

kolo: jet na koleandare in bicicletta

kolo: horské kolomountain bike

kolo: záchranné kolosalvagente , ciambella di salvataggio

kolo: ruské kolo atrakceruota panoramica

lámání: hist. lámání v kole trestsupplizio della ruota

litý: litá kola, lité disky z lehkých slitincerchi in lega

náhon: tech. náhon na čtyři kolaquattro ruote motrici

náhon: tech. náhon na všechna kolatrazione integrale

nosič: nosič na kola na autoportabici(clette)

ozubený: tech. ozubené koloruota dentata, pastorek pignone

pohon: tech. pohon na přední/zadní kolatrazione anteriore/posteriore

pohon: tech. (trvalý) pohon všech koltrazione integrale (permanente)

cestovat: cestovat kolem světaviaggiare intorno al mondo

jezdit: Umíš jezdit na kole?Sai andare in bicicletta?

kolo: čestné kologiro d'onore

někdy: někdy kolem roku 1976circa nel 1976, intorno all'anno 1976

opřít: Opřel kolo o zeď.Ha appoggiato la bici al muro.

projet: Projeli kolem nás.Sono passati davanti a noi.

projet se: Projedu se na kole.Faccio un giretto in bici.

se, si: Koupil jsem si kolo.Mi sono comprato una bici.

točit se: Země se točí kolem své osy.La Terra gira intorno al suo asse.

z, ze: Spadl jsem z kola.Sono caduto dalla bicicletta.

zbývat: Zbývá pět kol do cíle.Ci sono cinque giri alla fine.

horký: chodit kolem horké kašemenare il can per l'aia, girare intorno a qc, tergiversare

kaše: chodit kolem horké kašemenare il can per l'aia, girare intorno a qc, tergiversare

kolo: být páté kolo u vozuessere l'ultima ruota del carro

kolo: smát se na celé koloridere a crepapelle, sbellicarsi dalle risa

kolo: řvát na celé kologridare a squarciagola

tancovat: tancovat kolem koho obskakovatgirare intorno a q

vůz: páté kolo u vozul'ultima/la quinta ruota del carro