Hlavní obsah

considerare

Vyskytuje se v

considerato: vzhledem k tomu, žeconsiderato che

comunque: Bez ohledu, jak se na to díváte, je to vážná věc.Comunque considerata, la questione è seria.

considerarsi: Považuji se za šťastného...Mi considero fortunato...

bez, beze: bez ohledu na cosenza riguardo a qc, senza considerare qc, non considerando qc

přihlédnutí: s přihlédnutím k čemuconsiderando, prendendo in considerazione qc, tenendo conto di qc

vzhledem k: vzhledem k tomu, že... jelikožstante/visto/dato/considerato che..., předpoklad supposto che

hledět: Hleďte zejména na kvalitu.Dovete considerare soprattutto la qualità.

pokládat: Nepokládá to za nutné.Non lo considera necessario.

považovat: Je považován za odborníka.È considerato un esperto.

řadit: Řadili ho mezi nejlepší malíře.Era considerato uno dei migliori pittori.

uvážit: Uvážili jste všechny rizika?Avete considerato tutti i rischi?

zvážení: Stojí za zvážení, jestli ...Vale la pena considerare se ...

mínění: mít vysoké mínění o komconsiderare molto q, avere una grande considerazione per q

considerare: zvážit všechna pro a proticonsiderare il pro e il contro