Hlavní obsah

considerarsi

Vyskytuje se v

considerato: considerato chevzhledem k tomu, že

comunque: Comunque considerata, la questione è seria.Bez ohledu, jak se na to díváte, je to vážná věc.

considerarsi: Mi considero fortunato...Považuji se za šťastného...

bez, beze: senza riguardo a qc, senza considerare qc, non considerando qcbez ohledu na co

přihlédnutí: considerando, prendendo in considerazione qc, tenendo conto di qcs přihlédnutím k čemu

vzhledem k: stante/visto/dato/considerato che..., předpoklad supposto chevzhledem k tomu, že... jelikož

hledět: Dovete considerare soprattutto la qualità.Musíte hledět zejména na kvalitu.

pokládat: Non lo considera necessario.Nepokládá to za nutné.

považovat: È considerato un esperto.Je považován za odborníka.

řadit: Era considerato uno dei migliori pittori.Řadili ho mezi nejlepší malíře.

uvážit: Avete considerato tutti i rischi?Uvážili jste všechny rizika?

zvážení: Vale la pena considerare se ...Stojí za zvážení, jestli ...

mínění: considerare molto q, avere una grande considerazione per qmít vysoké mínění o kom

considerare: considerare il pro e il controzvážit všechna pro a proti