Hlavní obsah

část

Vyskytuje se v

alikvotní: alikvotní částquota parte

odpuštění: ekon. odpuštění části tresturemissione di una parte della pena

po: po částechpezzo per pezzo

podstatný: podstatná částparte essenziale, větší maggior parte

převážný: převážná část čehomaggior parte di qc

stěžejní: stěžejní část čehoparte principale di qc

valný: z valné částiin gran parte, per la maggior parte

articolato: pohyblivě spojené částiparti articolate

basso: spodní/dolní část stranybasso della pagina

capo: ve vedoucí pozici čeho, v horní části čehoa capo di

cima: na nejvyšším stupni čeho, v nejvyšším bodě čeho, v nejhornější části čehoin cima a qc

conclusivo: závěrečná částparte conclusiva

dirittura: cílová rovinka, přen. závěr, závěrečná částdirittura d'arrivo

in: rozdělit na dvě částidividere in due

massiccio: obličejová část lebkyanat. massiccio facciale

mezzobusto: zobrazující horní část těla, do pasu fotografie ap.a mezzobusto

parte: značná částuna buona parte

più: větší část čehola più parte di qc

sud: jižní část čehola parte del sud di qc

superiore: horní/vrchní část čehola parte superiore di qc

taglio: vystřihnout část čeho filmu ap.fare un taglio in qc

zona: rezidenční oblast, obytná část městazona residenziale

avere: Získá/Dostane část dědictví.Avrà una parte dell'eredità.