Hlavní obsah

soubor

Vyskytuje se v

formát: formát souboruformato del file

sdílení: výp. sdílení souborůcondivisione dei file

textový: výp. textový souborfile di testo

výstupní: výstupní signál/data/souborsegnale/dati/file in uscita

záložní: výp. záložní souborfile di backup/di riserva

corpo: corpo di ballotaneční soubor

gestione: inform. programma di gestione filesprávce souborů

incancellabile: inform. un file incancellabilenesmazatelný soubor

rinominare: inform. rinominare un filepřejmenovat soubor

testo: file di testotextový soubor