Hlavní obsah

insieme

Příslovce

  1. a q spolu, společně s kýmQuei colori stanno bene insieme.Ty barvy spolu ladí/se k sobě hodí.Sono partiti insieme al padre.Odjeli spolu s otcem.È arrivato insieme a me.Přišel zároveň se mnou.
  2. vzájemně
  3. současně, zarázFaceva troppe cose insieme.Dělal moc věcí zaráz.
  4. dohromadystare insiemedržet pohromadě dům ap.

Vyskytuje se v

andare: andare insiemehodit se k sobě, ladit barvy ap., slučovat se, jít dohromady principy ap.

mettere: mettere insiemesestavit, dát dohromady, sjednotit, shromáždit

mettersi: mettersi (insieme) con qdát se dohromady s kým partneři ap.

partizione: partizione di un insiemerozdělení celku

tenere: tenere insiemei přen. držet pohromadě

unire: unire insieme qc con qcspojit co s čím

vivere: vivere insiemežít spolu

abitare: Abitano insieme.Bydlí spolu.