Hlavní obsah

vivere

Intranzitivní sloveso

  1. žít, bydletVive in campagna.Žije na vesnici.vivere in affittobydlet v nájmuvivere insiemežít spoluvivere separatižít odloučeně manželé ap.
  2. con/di qc vyžít z čehoÈ impossibile vivere con 500 euro al mese.Z 500 eur na měsíc se nedá vyžít.guadagnarsi da vivere(u)živit se, vydělávat si na živobytídare da vivere(u)živit
  3. dove pohybovat (se), chovat (se) kde v daných podmínkách
  4. qc užít si (života)Lui ha vissuto molto.Hodně si (toho) užil.

Vyskytuje se v

abbondanza: vivere nell'abbondanzažít v hojnosti

anima: non anima vivaani živá duše v záporných větách

armonia: vivere in armonia con qcžít v harmonii s čím

bisogno: vivere nel bisognožít v nouzi

calce: calce spenta/vivahašené/nehašené vápno

cattività: nascere/vivere in cattivitànarodit se/žít v zajetí

clandestinità: vivere nella clandestinitàžít v ilegalitě

elemosina: vivere di elemosinažít z almužny

farsi: farsi vivoozvat se známému, nezvěstný ap.

giornata: vivere alla giornatažít ze dne na den

guadagnarsi: guadagnarsi la vita/da viverevydělávat (si) na živobytí, (u)živit se

leggenda: leggenda viventeživá legenda

maniera: maniera di viverezpůsob/styl života

massimo: vivere la vita al massimožít naplno

mondo: vivere nel proprio mondožít ve svém vlastním světě

morto: morto viventeoživlá mrtvola, zombie

natura: vivere secondo naturažít v souladu s přírodou

ozio: Vive nell'ozio.Nic nedělá., hovor. Fláká se.

pacco: pacco viveripotravinový balíček potravinová pomoc

parsimonia: vivere con parsimoniažít střídmě

provincia: vivere in provinciabydlet na malém městě

quieto: il quieto viverepoklidné žití

registrazione: registrazione dal vivoživá nahrávka

rendita: vivere di renditažít z renty

rifarsi: rifarsi vivoznovu se ukázat (mezi lidmi), znovu se ozvat

spigolo: spigolo vivo di qcostrá hrana čeho

vivente: quadro viventeživý obraz

vivente: prova/leggenda viventeživoucí důkaz/legenda

vivo: i nati viviživě narození

voce: a (viva) voceústně zkoušet ap.

anima: Non c'era anima viva.Nebyla tam živá duše., Bylo tam liduprázdno.

argento: Ha l'argento vivo addosso.Chvíli neposedí.

avere: Ha poco da vivere.Sotva vyžije má všeho málo.

carità: Vive di carità.Žije z milodarů.

città: Vive in città.Žije ve městě.

continente: Vive nel continente.Bydlí na pevnině. ne na ostrově

da: Viviamo qui da tre anni.Bydlíme tady už tři roky.

lusso: Vive nel lusso.Žije v luxusu.

medesimo: Vivono nella medesima casa.Bydlí ve stejném domě.

meridione: Vive nel meridione.Žije v jižní Itálii.

modesto: Vivono in condizioni modeste.Žijí ve skrovných podmínkách.

necessità: Vive in necessità.Žije v bídě.

o: O vivo o morto!Buďto živý, nebo mrtvý!

paese: vivere in un paesebydlet na dědině

poco: Vive con quel poco che le ha lasciato il marito.Žije z toho mála, co jí zanechal manžel.

posto: Vive in un posto tranquillo.Bydlí v klidné lokalitě.

presso: Vive presso i nonni.Žije u prarodičů.

ristrettezza: Vivono in ristrettezze.Žijí v bídě.

separato: Vivono separati.Žijí odděleně., Nežijí spolu.

animale: vivere come un animaležít jako zvíře necivilizovaně

bambagia: vivere nella bambagiažít si jako v bavlnce

campana: Vive/sta sotto una campana di vetro.Žije ve své bublině. mimo reálné problémy

espediente: vivere di espedientiživit se vlastní vynalézavostí

principe: vivere come un principežít (si) jako král v luxusu ap.

solo: Non si vive di solo pane.Nejen chlebem živ je člověk.

spalla: vivere alle spalle di qpřiživovat se, příživničit na kom

toccare: toccare nel vivotít do živého

vegeto: essere vivo e vegetomít se čile k světu

vivo: mangiare vivo q/qcsežrat zaživa koho/co, přen. podat si koho

vivo: (d)al vivoreálně, podle skutečnosti/reality vyobrazit ap.

vivo: entrare nel vivo della questionejít/dostat se přímo k jádru věci

dvojí: vést dvojí životvivere una doppia vita

nehašený: nehašené vápnocalce viva/non spenta

obživa: vydělávat si na obživuguadagnarsi da vivere/la vita

odloučeně: žít odloučeně manželé ap.vivere separati

pálený: stav. pálené vápnocalce viva

privát: bydlet na privátěvivere in un appartamento privato

přepych: žít v přepychuvivere nel lusso

příroda: živá/neživá přírodanatura viva/inanimata

samota: žít o samotěvivere solo/-a

stranit se: stranit se společnostifare vita ritirata, vivere nel proprio guscio

ústraní: žít v ústranívivere nel ritiro

vesnice: žít na vesnicivivere in campagna

vysílání: v živém vysíláníin diretta, dal vivo, live

zdravě: jíst/žít zdravěmangiare/vivere sano

žít: žít na čí účetvivere alle spalle di q

živě: živě se zajímat o coavere vivo interesse per qc

živobytí: vydělávat si na živobytíguadagnarsi da vivere

živý: živá vodaacqua viva

živý: živá váha dobytčete ap.peso vivo

živý: živé vzpomínkyvivi ricordi

živý: hud. živá nahrávkaregistrazione dal vivo

živý: živí ti naživui vivi

: Ať žije...!(Ev)viva...!

bída: žít v bíděvivere in povertà

dodat: Dodalo mi to chuť do života.(Ciò) mi ha ridato la voglia di vivere.

dokud: dokud budu žítfinché vivo/vivrò

dožít se: Dožila se devadesáti let.È vissuta fino a novant'anni.

dožít se: Nedožil se osvobození...No ha vissuto fino a vedere la liberazione...

dožít se: Dožila se velkých zklamání.Ha vissuto grandi delusioni.