Hlavní obsah

maniera

Podstatné jméno ženské

  1. di qc způsob, styl čehomaniera di viverezpůsob/styl životaalla maniera di q/qcna způsob čeho, po způsobu koho/čehoin questa manieratímto způsobem, tak(to)alla/nella stessa manierastejně, stejným způsobembuone manieredobré způsoby, slušné chováníin nessuna manieranijak, žádným způsobemin ogni maniera, in tutte le maniereza každou cenuc'è modo e maniera di fare qczáleží na způsobu/tom, jak co podat při dialogu ap. - záleží na způsobu formulacegramm. avverbio di manierapříslovce způsobu
  2. styl umělce, umělecké skupinyÈ un Picasso prima maniera.To je raný Picasso. jeho raná tvorbaprima manieraprvní, raný v průběhu vývoje
  3. manýra, manýrismus umělecký směr

Vyskytuje se v

artificioso: maniere artificiosestrojené chování

primitivo: maniere primitiveprimitivní chování

questo: in questo modo, in questa manieratakto, tímto způsobem

pansky: chovat se panskyavere maniere signorili, comportarsi da signore

panský: panské sídlomaniero , casa signorile

slušný: slušné chováníbuone maniere

tímto: tímto způsobemin questo modo, in questa maniera

vzor: po vzoru kohoalla maniera di q, nello stile di q

způsob: tímto způsobemcosì, in questo modo, in questa maniera

způsob: stejným způsobemnello stesso modo, nella stessa maniera

způsob: nemít žádné způsobyavere cattive maniere, non essere educato