Hlavní obsah

způsob

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (forma ap.) modo m(styl) maniera f(prostředky) mezzi m pltímto způsobemcosì, in questo modo, in questa manieranásledujícím způsobemnel modo seguentestejným způsobemnello stesso modo, nella stessa manierazpůsob myšlenímodo di pensaresvým způsobem do jisté míryin un certo modo, (aby se tak řeklo) per così dire, per modo di dire, (něco jako) diciamo cheněco na způsob čehouna specie di qc
  2. (v gramatice) modo m(o příslovci) maniera frozkazovací/podmiňovací/oznamovací způsobmodo imperativo/condizionale/indicativo
  3. způsoby (chování) maniere f pl, comportamento m, modo m di farenemít žádné způsobyavere cattive maniere, non essere educato

Vyskytuje se v

konzumní: konzumní způsob životaconsumismo

křivda: dopustit se křivdy na kom, způsobit komu křivdufare un torto a q

myšlení: způsob myšleníil modo di pensare

následující: následujícím způsobemcome segue, nel modo seguente

něco: něco na způsob ...una specie di ...

podmiňovací: ling. podmiňovací způsob(modo) condizionale

slovesný: slovesný čas/vid/způsobtempo /aspetto /modo verbale

snadný: nejsnazší způsobil modo più facile

spojovací: ling. spojovací způsob(modo) congiuntivo

ona: To ona to způsobila.L'ha provocato lei.

rozkazovací: v rozkazovacím způsobual (modo) imperativo

accapponarsi: far accapponare la pellezpůsobit husí kůži

complemento: complemento di luogo/mezzopříslovečné určení místa/způsobu

fiorentino: alla fiorentinapo florentsku, na florentský způsob

forma: forma mentalezpůsob uvažování

furore: far furorestát se hitem, způsobit rozruch kniha, film

genovese: alla genovesepo janovsku, na janovský způsob jídlo ap.

gnocco: gnocchi alla romanařímské noky, noky na římský způsob

greco: alla grecapo řecku, na řecký způsob

indefinito: gramm. modo indefinitoneurčitý způsob

italiano: all'italianapo italsku, na italský způsob

libero: sport stile liberovolný způsob

livornese: alla livornesepo livornsku, na livornský způsob

malsano: stile di vita malsanonezdravý způsob života

maniera: maniera di viverezpůsob/styl života

maniera: alla maniera di q/qcna způsob čeho, po způsobu koho/čeho

maniera: in questa manieratímto způsobem, tak(to)

maniera: alla/nella stessa manierastejně, stejným způsobem

maniera: buone manieredobré způsoby, slušné chování

maniera: in nessuna manieranijak, žádným způsobem

maniera: c'è modo e maniera di fare qczáleží na způsobu/tom, jak co podat při dialogu ap. - záleží na způsobu formulace

maniera: gramm. avverbio di manierapříslovce způsobu

milanese: alla milanesepo milánsku, na milánský způsob připravené jídlo ap.

modalità: modalità di pagamentozpůsob placení

modo: a mio/tuo/suo modo, a modo mio/tuo/suopodle svého, svým způsobem

modo: modo di pensarezpůsob myšlení

modo: in questo/tal modotímto způsobem, takto, takhle

modo: a modo dizpůsobem

modo: modo di farezpůsoby

modo: gramm. modo indicativooznamovací způsob, indikativ

modo: modo ottativozpůsob přací, optativ

modo: complemento di modopříslovečné určení způsobu

orientale: all'orientalepo orientálsku, na způsob Orientu