Hlavní obsah

způsob

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (forma ap.) modo m(styl) maniera f(prostředky) mezzi m pltímto způsobemcosì, in questo modo, in questa manieranásledujícím způsobemnel modo seguentestejným způsobemnello stesso modo, nella stessa manierazpůsob myšlenímodo di pensaresvým způsobem do jisté míryin un certo modo, (aby se tak řeklo) per così dire, per modo di dire, (něco jako) diciamo cheněco na způsob čehouna specie di qc
  2. (v gramatice) modo m(o příslovci) maniera frozkazovací/podmiňovací/oznamovací způsobmodo imperativo/condizionale/indicativo
  3. způsoby (chování) maniere f pl, comportamento m, modo m di farenemít žádné způsobyavere cattive maniere, non essere educato

Vyskytuje se v

accapponarsi: způsobit husí kůžifar accapponare la pelle

americano: po americku, na americký způsoball'americana

complemento: příslovečné určení místa/způsobucomplemento di luogo/mezzo

fiorentino: po florentsku, na florentský způsoballa fiorentina

forma: způsob uvažováníforma mentale

furore: stát se hitem, způsobit rozruch kniha, filmfar furore

genovese: po janovsku, na janovský způsob jídlo ap.alla genovese

gnocco: římské noky, noky na římský způsobgnocchi alla romana

greco: po řecku, na řecký způsoballa greca

indefinito: neurčitý způsobgramm. modo indefinito

italiano: po italsku, na italský způsoball'italiana

libero: volný způsobsport stile libero

livornese: po livornsku, na livornský způsoballa livornese

malsano: nezdravý způsob životastile di vita malsano

maniera: způsob/styl životamaniera di vivere

milanese: po milánsku, na milánský způsob připravené jídlo ap.alla milanese

modalità: způsob placenímodalità di pagamento

modo: podle svého, svým způsobema mio/tuo/suo modo, a modo mio/tuo/suo

orientale: po orientálsku, na způsob Orientuall'orientale

origine: způsobit, zapříčinit co, dát vznik čemudare origine a qc

paesano: po venkovském způsobu, na venkovský způsob, jednoduše, skromněalla paesana

portare: způsobit škoduportare danno

pregiudizio: způsobit komu újmu, poškodit kohorecare pregiudizio a q

questo: takto, tímto způsobemin questo modo, in questa maniera

salsa: přen. všemi způsobyin tutte le salse

sanguinare: způsobit krvácení čehofar sanguinare qc

seguente: následujícím způsobem, následovněnel modo seguente

sensazione: vyvolat/způsobit senzacifare sensazione

stregua: stejným způsobem, na stejný způsob, stejněalla stessa stregua

tale: takovým způsobem, tak(hle)in tal modo

torto: (u)křivdit komu, dopustit se křivdy na kom, způsobit komu křivdufare un torto a q

veneziano: benátský dlažba ap., po benátsku, na benátský způsoballa veneziana

causare: Nehoda byla způsobena ...L'incidente fu causato da ...

macello: Výbuch způsobil masakr.L'esplosione causò un macello.

manifestarsi: Nemoc se projevuje různými způsoby.La malattia si manifesta in vari modi.

cimitero: způsobit krveprolitífare un cimitero

colpire: zasáhnout do srdce, způsobit velkou bolestpřen. colpire al cuore

morire: zabít koho/co, způsobit čí smrtfar morire q/qc

traverso: křivolaká cesta osudu, nekorektní způsob jednánípřen. via traversa

konzumní: konzumní způsob životaconsumismo

křivda: dopustit se křivdy na kom, způsobit komu křivdufare un torto a q

myšlení: způsob myšleníil modo di pensare

následující: následujícím způsobemcome segue, nel modo seguente

něco: něco na způsob ...una specie di ...

podmiňovací: ling. podmiňovací způsob(modo) condizionale

slovesný: slovesný čas/vid/způsobtempo /aspetto /modo verbale

snadný: nejsnazší způsobil modo più facile

spojovací: ling. spojovací způsob(modo) congiuntivo

ona: To ona to způsobila.L'ha provocato lei.

rozkazovací: v rozkazovacím způsobual (modo) imperativo