Hlavní obsah

podoba

Vyskytuje se v

v, ve: v písemné podoběin forma scritta

effigie: in effigie di Giovev podobě Jupitera

grezzo: allo stato grezzov surové podobě, bez příkras ukázat, popsat ap.

immagine: dir. diritto all'immagineprávo na podobu

lontano: lontana somiglianzavzdálená podoba