Hlavní obsah

lontano

Přídavné jméno

  1. daleký, vzdálenýLa mia casa è lontana da qui.Můj dům je daleko odtud.L'estate non è lontana.Léto není daleko. blíží sein un futuro lontanov daleké budoucnosti
  2. da qc vzdálený od čeho od pravdy, vztahem ap.Non sei lontano dal vero.Nejsi daleko od pravdy.tenersi lontano da qcdržet se dál od čeholontano parentevzdálený příbuznýlontana somiglianzavzdálená podoba

Příslovce

  • da q/qc daleko, dál od koho/čeho místněda/di lontanoz daleka, z dálkystare alla lontana, tenersi lontano da qcdržet se dál, držet si odstup od čeho

Vyskytuje se v

da: da lontanoz dálky

futuro: in un futuro lontanov daleké budoucnosti

miglio: a/lontano un migliona míli daleko

mirare: mirare in alto/lontanomít vysoké cíle, mířit vysoko

parente: parente lontanovzdálený příbuzný

qui: Non è lontano da qui.Není to odsud daleko.

spingere: spingere lo sguardo lontanoupírat zrak do dáli

cuore: Lontano dagli occhi, lontano dal cuore.Sejde z očí, sejde z mysli.

occhio: Lontano dagli occhi, lontano dal cuore.Sejde z očí, sejde z mysli.

dál: v/z dáliin lontananza/da lontano

dálka: z dálkyda lontano

dálka: dálky místapaesi lontani

dotáhnout: někam to dotáhnout v kariéře ap.arrivare (lontano), prosadit se farsi valere, sfondare

nedaleko: nedaleko odtudqui vicino, non lontano da qui

příbuzný: vzdálený/blízký příbuzný kohoparente lontano/stretto di q

sebe: daleko od sebe dvě části ap.lontano uno dall'altro

zdaleka: (ani) zdaleka neniente affatto, tutt'altro, jaký ben lontano da qc

být: Není to daleko.Non è lontano.

daleko: Není to (odsud) daleko.Non dista molto., Non è lontano da qui.

daleko: To je ještě daleko.È ancora lontano.

dotáhnout: Vždycky to chtěl dotáhnout daleko.Voleva sempre arrivare lontano.

nedaleko: Je to nedaleko.Non è lontano.

od, ode: Drž se ode mne dál.Tieniti lontano da me.

přesto: tak blízko a přesto tak dalekocosì vicino eppure così lontano

trknout: To hned každého trkne.Si vede lontano un miglio.

vzdálený: ve vzdálené minulosti/budoucnostinel passato/futuro lontano

vzdálený: vzdálený příbuznýparente lontano

zdaleka: Není to zdaleka hotové.È ben lontano dall'essere finito.

daleko: zajít příliš daleko s čím přehnat toandare troppo oltre, spingersi troppo lontano

jablko: Jablko nepadá daleko od stromu.Il frutto non cade (mai) lontano dall'albero., Tale padre, tale figlio.

mysl: Sejde z očí, sejde z mysli.Lontano dagli occhi, lontano dal cuore.

oko: Sejde z očí, sejde z mysli.Lontano dagli occhi, lontano dal cuore.

sejít: Sejde z očí, sejde z mysli.Lontano dagli occhi, lontano dal cuore.

strom: Jablko nepadá daleko od stromu.La mela non cade mai lontano dall'albero.