Hlavní obsah

lontano

Přídavné jméno

  1. daleký, vzdálenýLa mia casa è lontana da qui.Můj dům je daleko odtud.L'estate non è lontana.Léto není daleko. blíží sein un futuro lontanov daleké budoucnosti
  2. da qc vzdálený od čeho od pravdy, vztahem ap.Non sei lontano dal vero.Nejsi daleko od pravdy.tenersi lontano da qcdržet se dál od čeholontano parentevzdálený příbuznýlontana somiglianzavzdálená podoba

Příslovce

  • da q/qc daleko, dál od koho/čeho místněda/di lontanoz daleka, z dálkystare alla lontana, tenersi lontano da qcdržet se dál, držet si odstup od čeho

Vyskytuje se v

da: z dálkyda lontano

futuro: v daleké budoucnostiin un futuro lontano

miglio: na míli dalekoa/lontano un miglio

mirare: mít vysoké cíle, mířit vysokomirare in alto/lontano

parente: vzdálený příbuznýparente lontano

qui: Není to odsud daleko.Non è lontano da qui.

spingere: upírat zrak do dálispingere lo sguardo lontano

cuore: Sejde z očí, sejde z mysli.Lontano dagli occhi, lontano dal cuore.

occhio: Sejde z očí, sejde z mysli.Lontano dagli occhi, lontano dal cuore.

dál: v/z dáliin lontananza/da lontano

dálka: z dálkyda lontano

dotáhnout: někam to dotáhnout v kariéře ap.arrivare (lontano), prosadit se farsi valere, sfondare

nedaleko: nedaleko odtudqui vicino, non lontano da qui

příbuzný: vzdálený/blízký příbuzný kohoparente lontano/stretto di q

sebe: daleko od sebe dvě části ap.lontano uno dall'altro

zdaleka: (ani) zdaleka neniente affatto, tutt'altro, jaký ben lontano da qc

být: Není to daleko.Non è lontano.

daleko: Není to (odsud) daleko.Non dista molto., Non è lontano da qui.

od, ode: Drž se ode mne dál.Tieniti lontano da me.

přesto: tak blízko a přesto tak dalekocosì vicino eppure così lontano

trknout: To hned každého trkne.Si vede lontano un miglio.

vzdálený: ve vzdálené minulosti/budoucnostinel passato/futuro lontano

jablko: Jablko nepadá daleko od stromu.Il frutto non cade (mai) lontano dall'albero., Tale padre, tale figlio.

mysl: Sejde z očí, sejde z mysli.Lontano dagli occhi, lontano dal cuore.

oko: Sejde z očí, sejde z mysli.Lontano dagli occhi, lontano dal cuore.

sejít: Sejde z očí, sejde z mysli.Lontano dagli occhi, lontano dal cuore.

strom: Jablko nepadá daleko od stromu.La mela non cade mai lontano dall'albero.

lontano: v daleké budoucnostiin un futuro lontano