Hlavní obsah

dotáhnout

Dokonavé sloveso

  1. (tažením dovléci) co kam trascinare, tirare qc doveDotáhla těžký nákup až domů.Ha trascinato la spesa pesante fino a casa.
  2. hovor. expr.(přivést někoho) koho kam portare q doveProč jsi ho sem dotáhnul?Perché l'hai portato qui?
  3. dotáhnout (to) hovor.(dopracovat se) kam arrivare dovedotáhnout (to) hovor.(dosáhnout) raggiungere qcdotáhnout (to) hovor.(přivést k výsledku ap.) portareVždycky to chtěl dotáhnout daleko.Voleva sempre arrivare lontano.někam to dotáhnout v kariéře ap.arrivare (lontano), (prosadit se) farsi valere, sfondaredotáhnout co do konce práci ap.portare qc alla fine
  4. (utáhnout) co stringere, serrare (bene)hovor. tirare qcDotáhněte dobře matici.Stringete bene il dado.

Vyskytuje se v

condurre: condurre a termine qcdotáhnout/dovést co do konce

termine: condurre a termine qcdotáhnout co do konce

peso: Ti ci porto di peso!Dotáhnu tě tam násilím!

lontano: přen. andare lontanodotáhnout to daleko v kariéře ap.