Hlavní obsah

vytáhnout

Dokonavé sloveso

  1. (vyndat) co odkud estrarre, tirare fuori, togliere qc da qcVytáhl z kapsy nůž.Ha estratto un coltello dalla tasca.Vytáhl ho z vody.L'ha tirato fuori dall'acqua.
  2. (nahoru) co alzare qc, tirare su qc(ze dna) salpare qcVytáhni rolety!Alza le tapparelle!loď. vytáhnout kotvusalpare l'ancora
  3. expr.(vyvléct odněkud) koho odkud trascinare q fuori da qc
  4. expr.(tajemství ap.) z koho co strappare qc a qVytáhl z přítele tajemství.Ha strappato un segreto a un amico.
  5. (vylosovat) co prendere, tirare qc
  6. expr.(z nepříjemné situace) koho z čeho tirare q fuori da qc
  7. (tažením zvětšit) co allargare qc
  8. (perem zvýraznit) tracciare(barevně) evidenziare
  9. expr.(údaje z textu) co z čeho estrarre, tirare fuori qc da qc

Vyskytuje se v

steh: vytáhnout stehytogliere i punti (di sutura)

okénko: stáhnout/vytáhnout okénko v autěabbassare/alzare il finestrino

z, ze: Vytáhni to z ledničky.Tiralo fuori dal frigo.

zásuvka: vytáhnout co ze zásuvkystaccare (la spina di), staccare qc dalla presa

ancora: gettare/salpare l'ancoraspustit/vytáhnout kotvu

casino: togliere q dai casinivytáhnout koho z bryndy

pasticcio: togliere q dai pasticcivytáhnout koho z maléru

salpare: salpare l'ancoravytáhnout kotvu

saracinesca: alzare/abbassare la saracinescavytáhnout/spustit roletu

secco: tirare in seccovytáhnout na souš loď

tirare: tirare fuori qcvytáhnout, vyndat co

tirare: tirare su q/qcvytáhnout (nahoru), zvednout, vztyčit, přen. pozvednout, povzbudit koho/co morálně ap.

trarre: trarre q d'impacciovytáhnout z průšvihu koho

trascinare: trascinare fuorivyvléct/vytáhnout koho ven

allungarsi: I ragazzi si allungano rapidamente.Kluci se rychle vytáhnou.

mettere: Il ladro mise fuori il coltello.Zloděj vytáhl/vytasil nůž.

alzare: alzare le velevytáhnout/napnout plachty, přen. zvednout kotvy, vyplout

cavare: cavare di bocca qc a qdostat, vytáhnout, vydolovat co z koho

staccare: staccare la spinavytáhnout zástrčku (ze zásuvky), přen. vypnout, dát si pauzu