Hlavní obsah

tirare

Tranzitivní sloveso

  1. qc (za)tahat za co, (od)táhnout, zatáhnout, (za)vléct, přitáhnout co kamtirare fuori qcvytáhnout, vyndat cotirare fuori la lingua a qvypláznout jazyk na kohotirare le tendezatáhnout závěsytirare la portazavřít/přivřít dveřetirare su q/qcvytáhnout (nahoru), zvednout, vztyčit, přen. pozvednout, povzbudit koho/co morálně ap.tirare giùsundat, stáhnout, dát dolů z police ap. přen. odbýt, zpytlíkovat v rychlosti udělat, sepsat, udělat seznam ap.tirare viaodtáhnout, dát pryč, odnést, jít dál, přen. odbýt práci ap.tirare avanti/innanzijít/jet dál, pokračovat, táhnout to dáltirare diritto, tirare di lungojít dál (svou cestou), přen. jít si (dál) za svým
  2. (na)sát, natáhnout ústy ap., potáhnout, potahovat z dýmky ap.tirare il fiatonadechnout se, nabrat dech
  3. (vy)mrštit, hodit, (vy)pálit, (vy)střelit, vrhnout projektil ap.tirare i dadihrát kostky
  4. dávat, zasazovat, zasadit ránu ap.Gli ho tirato un pugno.Jednu jsem mu vrazil.tirare pugni/calcizasazovat/rozdávat rány/kopancetirare di schermašermovat
  5. střílet, pálit ze zbraně ap.přen. (vy)chrlit nadávky ap.
  6. natáhnout, natahovat, protáhnout do délkytirare una riganarýsovat čáru
  7. tirarla živořit, odbývat se
  8. qc da qc získat, (vy)těžit co z čehotirare le conseguenze da qcvyvodit důsledky z čeho
  9. užívá se o uvedení do jistého stavutirare a lucido/cera qcvyleštit/navoskovat co

Vyskytuje se v

tiro: (brutto) tiropodraz, levárna, bouda

arma: arma da tirostřelná zbraň

bestia: bestia da tirotažné zvíře

boccata: tirare una boccata di sigarettadát si šluka, potáhnout z cigarety

botta: tirare una bottadát ránu

boxe: tirare di boxeboxovat

campo: campo di tirostřelnice

canestro: tirare a canestrovystřelit na koš

freno: tirare il frenozatáhnout za (záchrannou) brzdu

incrociato: tiro incrociatokřížová palba

linea: linea di tirodráha střely trajektorie

lingua: tirare fuori la linguavypláznout jazyk

piattello: sport. tiro al piattelloskeet, trap střelecká disciplína

pistola: a un tiro di pistolajednou ranou výstřelem

portata: a portata di tirona dostřel

quattro: tiro a quattročtyřspřeží

sassata: tirare una sassata a/contro qhodit kamenem po kom

scherma: tirare di schermašermovat

sciacquone: tirare lo sciacquonespláchnout záchod

secco: tirare in seccovytáhnout na souš loď

somma: tirate le somme ...když se to vezme kolem a kolem ...

sorte: tirare a sortelosovat

spada: tirare di spadašermovat mečem, kordem

tirare: tirare fuori qcvytáhnout, vyndat co

tirata: dare una tirata a qczatahat, zatáhnout za co

frego: tirare un frego su una frasepřeškrtnout větu

lungo: tirare/menare/mandare qc per le lungheprodlužovat, protahovat co

mollare: un lungo tira e molladlouhé průtahy

pozzo: tirare l'acqua dal pozzočerpat vodu ze studny

aria: vedere che aria tiravědět odkud vítr vane

briglia: allentare/tirare le briglie a qpovolit/přitáhnout uzdu komu

cinghia: stringere/tirare la cinghiapřen. utáhnout (si) opasek

cuoio: tirare le cuoianatáhnout bačkory, natáhnout brka umřít

mancino: giocare un tiro/colpo mancino a qudělat podraz, ušít levárnu na koho, dát komu podpásovku

sollievo: tirare un respiro di sollievooddechnout si s úlevou

poligono: poligono (di tiro)střelnice