Hlavní obsah

mít

Nedokonavé sloveso

  1. (vlastnit) co avere, possedere qcMá obchod.Ha un negozio.Máme málo peněz.Abbiamo pochi soldi.Na to nemám.(finančně) Non posso permettermelo., (intelektuálně) È al di sopra delle mie capacità.
  2. (disponovat) avereTady (to) máš. při podáváníEccolo!, (na) To'!Tu máš! ránu ap.Prendi questo!
  3. (nosit ap.) co avere qc addosso(držet ap.) tenereMěl na sobě starý kabát.Aveva addosso un vecchio cappotto.Nemám to s sebou.Non ce l'ho con me.Nemám nic k proclení.Non ho niente da dichiarare.Mějte na paměti ...Tenete presente ...Odkud to máš?Dove l'hai trovato?Co z toho budu mít?Cosa ne ricavo?
  4. (vlastnost, pocit ap.) avere, essereMám rád špagety.Mi piacciono gli spaghetti.Mám hlad/žízeň.Ho fame/sete.Má strach ze smrti.Ha paura di morire.Máme naspěch.Abbiamo fretta.Mám (teď) práci. jsem zaneprázdněnSono occupato.Máš pravdu.Hai ragione.Měli jsme štěstí.Siamo stati fortunati.Mám službu.Sono di turno.Má toho hodně za sebou.Ne ha passate tante.Už toho mám plné zuby.Ne ho fin sopra i capelli., Ne sono stufo.Má dovolenou.È in vacanza.Máš zítra volno?Sei libero domani?Má horečku.Ha la febbre.mít rád kohovoler bene a q
  5. (obsahovat něco) avere
  6. (pokládat) koho/co za koho/co considerare q come qc(brát za) prendere q per qcZa koho mě máš?Per chi mi prendi?
  7. (uchovávat, skladovat) tenereTýden má sedm dní.La settimana ha sette giorni.
  8. (za povinnost, úkol ap.) udělat co dovere fare qcCo mám dělat?Che cosa devo fare?Máme počkat?Dobbiamo aspettare?Měl bys jít ...Dovresti andare...Měl jsi to čekat!Dovevi aspettartelo!
  9. (vyj. pravděpodobnost) dovereZítra má pršet.Domani dovrebbe piovere.
  10. (o výsledku předchozí činnosti) avereUž to máš přečtené?Hai già finito di leggerlo?

Vyskytuje se v

lub: mít za lubemzamýšlet co stare combinando qc

nejraději: mít nejradějimilovat piacere più di tutto, co preferire qc in assoluto

pré: mít préscatenarsi

rád: mít rádv oblibě ap. koho/co voler bene a q/qc, milovat též amare q/qc, zamlouvat se, chutnat ap. piacere

absťák: mít absťák drogový ap.stare a rota

averze: mít averzi ke komu/čemuavere avversione per q/qc

blahodárný: mít blahodárný účinek na cofare bene a qc

bobek: mít bobky strachavere strizza/la cacarella

bokovka: mít bokovku být nevěrnýavere un amante , románek avere una storia con q

bolest: mít bolestiavere dei dolori

činění: mít co do činění s kým/čímavere (a) che fare con q/qc

dieta: držet/mít dietuessere/stare a dieta

dispozice: mít co k dispoziciavere qc a (propria) disposizione

dítě: Máme dvě děti.Abbiamo due bambini.

dluh: mít dluhyessere in debito, avere debiti

dobrý: mít dobrou náladuessere di buon umore

docela: Mám se docela dobře.Sto abbastanza bene.

dohled: mít dohled nad kým/čímsorvegliare q/qc, hlídat ap. vigilare q/qc

domácí: mít domácí vězenídítě essere in castigo, odsouzený ap. essere agli arresti domiciliari

dopad: mít dopad na coavere un impatto, incidere, influire su qc

dost: mít už dost čeho negativněaverne abbastanza di qc

dostatek: mít dostatek času na coavere abbastanza tempo, avere tempo a sufficienza per qc

dovolenka: mít dovolenkuessere in congedo

dozor: mít dozor nad kýmsovrintendere, soprintendere su/a q

držba: mít co v držbětenere qc in possesso, possedere qc

držení: mít co v drženíavere qc in possesso, essere in possesso di qc

důvěra: mít důvěru v kohoavere fiducia in q, confidare in q

důvěrný: mít důvěrné vztahy s kýmessere in confidenza con q

eminentní: mít eminentní zájem o coavere un enorme interesse per qc

gyps: hovor. mít nohu v gypsuavere una gamba in gesso

hlavní: mít/studovat co jako hlavní oborspecializzarsi in qc

hlídka: držet/mít hlídku, být na hlídceessere di guardia, fare la guardia

hrůza: mít hrůzu z čehoavere il terrore (folle) di qc

hysterický: mít hysterický záchvatavere una crisi isterica

chuť: mít chuť (u)dělat coavere voglia di fare qc

chvíle: mít dlouhou chvíliessere annoiato/-a

infarkt: dostat/mít infarktavere un infarto

jasno: mít jasno v čemvederci chiaro, avere le idee chiare su qc

jistota: mít jistotu, že...essere sicuro che...

kartotéka: vést/mít koho/co v kartotéceavere schedato q/qc

klín: mít koho na klínětenere q in grembo

kocovina: mít kocovinusoffrire dei postumi della sbornia

komplex: mít komplex (z) čehoavere il complesso di qc, per qc

konečný: mít konečné slovoavere l'ultima parola

konkurence: nemít konkurenci být bez konkurenčnínon avere rivali, essere senza pari

křivý: mít křivá zádaessere curvo/-a

kulatý: mít kulatá zádaessere curvo/-a

menstruace: mít menstruaciavere il ciclo/le mestruazioni

možnost: mít (tu) možnost udělat coavere la possibilità di fare qc

možnost: nemít jinou možnostnon avere scelta, non potere far altro (che)

můra: mít noční můruavere un incubo

muška: mít koho na mušce i přen.avere q nel mirino

náběh: mít náběh na co, k čemu dispozice, sklony ap.tendere a qc, avere la tendenza a qc

náběh: mít náběh na co chřipku ap.stare covando qc

nadání: mít nadání na coavere talento per qc

nadváha: mít nadváhuessere (in) sovrappeso

náhodou: Nemáte náhodou ...?Non ha per caso ...?

nálada: mít dobrou/špatnou náladuessere di buon/cattivo umore

namále: mít (už) namáleessere agli estremi, před smrtí též essere in punto di morte

napilno: mít napilno s čímavere fretta di fare qc

nárok: mít nárok na coavere diritto a qc

nárok: mít příliš vysoké nárokyessere troppo esigente, pretendere troppo

následek: mít za následek coavere come conseguenza qc

naspěch: mít naspěchavere fretta

neblahý: mít neblahý vliv škodlivě působit na koho/coavere un effetto negativo a q/qc

nerad: kdo /dělá nerad coqc dispiace a q

nouze: mít nouzi o coscarseggiare di qc

obava: mít obavy z čehoavere paura di qc

obava: mít obavy o koho/copreoccuparsi per q/qc

obdoba: nemít obdobykvalitou ap. essere senza pari, být bezkonkurenční non avere rivali

oběd: mít k obědu coavere qc per pranzo

obchodní: mít obchodního duchaavere senso per gli affari, avere uno spirito commerciale

oblak: mít hlavu v oblacíchavere la testa fra le nuvole

obliba: mít v oblibě coavere una predilezione per qc

odpor: mít odpor k čemuavere avversione per qc

odpovědnost: mít odpovědnost za coavere la responsabilità di qc

odvaha: (ne)mít odvahu na co(non) avere il coraggio per qc

okrajový: mít jen okrajový významessere di importanza marginale

paměť: mít na paměti cotenere a mente, tenere presente qc

pech: hovor. mít pechessere sfortunato/-a

plán: mít v plánu coavere in progetto qc

plno: Máme plno času.Abbiamo tanto tempo.

podíl: mít podíl na čemavere una parte in qc, přispět contribuire a qc

podrážděný: mít podrážděné nervyavere i nervi scossi

pohotovost: mít pohotovost lékař, voják ap.stare di guardia

pochopení: mít pochopení pro koho/coavere comprensione per q/qc

pojem: nemít o čem (ani) pojemnon avere nessuna idea su qc

porada: uspořádat/mít poradufare/tenere una riunione

pořádek: mít/udržovat kde pořádek uklizenotenere qc in ordine

pověst: mít dobrou/špatnou pověstavere buona/cattiva reputazione