Hlavní obsah

nosit

Nedokonavé sloveso

  1. (na sobě i s sebou) co portare(o obuvi) calzare qc(oděv též) indossare qcNosíte brýle?Porta gli occhiali?Pořád nosí rifle.Sempre porta i jeans.Taška se dá nosit přes rameno.La borsa può essere portata a tracolla.
  2. (u sebe) co portare qcNosím to stále s sebou.Lo porto sempre con me.
  3. (přenášet v ruce ap.) portare
  4. (přinášet) co portare qc

Vyskytuje se v

brýle: nosit/sundat si brýleportare/togliersi gli occhiali

dřevák: nosit dřevákyportare gli zoccoli

klaunský: klaunský nosnaso da clown/pagliaccio

napudrovat: napudrovat si nosincipriarsi il naso

nos: dloubat se v nosemettersi le dita nel naso

orlí: orlí nosnaso aquilino

plný: plný nosnaso pieno/tappato

prsten: nosit prstenportare un anello

přeražený: přeražený nosnaso rotto

rovnátko: Nosí rovnátka.Porta l'apparecchio per i denti.

rýpat se: rýpat se v nosemettere le dita nel naso, scaccolarsi

smutek: držet/nosit smutek za kohoportare il lutto (per perdita di q)

stůl: nosit na stůlmettere in tavola

šťourat (se): šťourat se v nosemettersi le ditta nel naso, scaccolarsi

vrtat se: vrtat se (prsty) v nosemettersi le dita nel naso

žabka: nosit žabkyportare gli infraditi

cop: nosit copyportare le trecce

čočka: Nosím kontaktní čočky.Porto le lenti a contatto.

dloubat se: dloubat v nosemettersi le dita nel naso, scavare nel naso

drápat se: Nedrápej se v nose!Non metterti le dita nel naso!

hlava: nosit co v hlavětenere qc a mente

náušnice: Nosí náušnice.Porta gli orecchini.

podprsenka: chodit bez podprsenky, nenosit podprsenkunon portare il reggiseno

přerazit: Přerazil mu nos.Gli ha rotto il naso.

tahat: Chceš mě tahat za nos?Vuoi prendermi in giro?

ucpaný: ucpaný nosnaso otturato

dříví: přen. nosit dříví do lesaportare acqua al mare, far piovere sul bagnato

nos: mít na co nosavere buon fiuto/naso per qc

nos: ohrnovat nos nad čímarricciare il naso di fronte a qc

ohrnovat: ohrnovat nos nad čímarricciare il naso di fronte a qc

adunco: naso aduncoorlí nos

appresso: portare appresso qcnosit co s sebou/u sebe

aquilino: naso aquilinoorlí nos

arricciare: arricciare il naso di fronte a qcohrnovat nos nad čím

bavero: prendere q per il baveropustit se do koho, popadnout za límec koho, přen. vodit koho za nos, střílet si z koho

collo: portare qc al collonosit co na krku

gesso: portare il gessonosit sádru, mít co v sádře

lutto: essere in/portare il/tenere il luttodržet/nosit/mít smutek

marameo: fare marameo a qdělat dlouhý nos na koho

menare: menare q per il nasovodit koho za nos

mocassino: portare mocassininosit mokasíny

naso: naso aquilino/storto/grecoorlí/křivý/řecký nos

naso: mettere fuori il nasovystrčit nos vyjít z domu ap.

occhiale: portare gli occhialinosit brýle

pagliaccio: naso da pagliaccioklaunský nos

parrucca: portare la parruccanosit paruku

portare: portare sulle spallenosit na zádech

portare: portare dietronosit s sebou, i přen. (při)nést s sebou problémy ap.

rotto: naso rottopřeražený/zlomený nos

servire: servire in/a tavoladát/nosit na stůl

storcere: storcere il naso di fronte a qcohrnovat nos nad čím

storto: naso stortokřivý nos

tutto: essere tutto naso/tutt'occhi/tutta boccamít velký nos/velké oči/velká ústa

vestirsi: vestirsi a luttonosit smutek

baffo: Porta i baffi.Nosí knírek.

cacciare: Non cacciare il naso nei fatti altrui!Nestrkej nos do cizích věcí!

lente: Porta le lenti.Nosí čočky.

nasale: Parlava col tono un po' nasale.Mluvil trochu přes nos., Trochu huhňal.

naso: Parla col naso.Mluví přes nos., Huhňá.

pelliccia: indossare la pelliccianosit kožich

portare: Porta gli occhiali.Nosí brýle.

portare: Questo non si porta più.Tohle už se nenosí.

reggiseno: Non porta il reggiseno.Nenosí podprsenku.

vestire: Veste di bianco.Chodí v bílé., Nosí bílou.

becco: mettere (il) becco in qcstrkat nos, plést se do čeho

bocca: mettere bocca in qcplést se, montovat se, strkat nos do čeho

bosco: přen. portare legna al bosconosit dříví do lesa

chiuso: avere il naso chiusomít ucpaný nos rýmou

ficcare: přen. ficcare il naso negli affari altruistrkat nos do cizích věcí

luna: přen. mostrare la luna nel pozzo a qvěšet komu bulíky na nos, namluvit komu něco nesmyslného

naso: prendere q per il nasovodit koho za nos

naso: přen. storcere il nasoohrnovat nos vyjadřovat nelibost ap.

naso: avere (buon) naso per qcmít dobrý čich/jemný nos, přen. mít nos na co mít dobrou intuici ap.

naso: naso a patatanos jako brambora

portare: portare in tavolanosit na stůl

portare: portare legna al bosconosit dříví do lesa

spasso: portare a spasso qvodit za nos, balamutit koho, mazat med kolem huby komu planými sliby

storto: fare la bocca stortašklebit se nelibě, přen. ohrnovat nos, křivit hubu