Hlavní obsah

menare

Tranzitivní sloveso

  1. qc a q uštědřit, zasadit co komu ránu ap.menare un ceffone a qvlepit komu facku
  2. qc a q vrazit, fláknout komu ránu ap.Se non la smetti, ti meno.Jestli s tím nepřestaneš, tak ti jednu vrazím.menare le manipoprat se
  3. qc vést, žít co život ap.Meniamo una vita modesta.Vedeme skromný život.menare vantovychloubat se, vytahovat semenare (molto) rumorevyvolat (velký) rozruch
  4. qc (za)vrtět čím ocasem ap.Il cane mena la coda.Pes vrtí ocasem.
  5. hnát, (vy)vést dobytek ap.menare il cavallo per la cavezzavést koně za ohlávkumenare q per il nasovodit koho za nos
  6. dove vést kam o cestě

Vyskytuje se v

meno: nejméněil meno

più: zhruba, plus minus přibližněpiù ... meno

costoso: dražší/levnějšípiù/meno costoso

fare: moci postrádat koho/co, obejít se bez koho/čehofare a meno di q/qc

male: ještě, že..., aspoň, že...meno male che...

promessa: nedodržet slibvenir meno a una promessa

qualcosa: o něco méně (než)qualcosa meno (di)

segno: znaménko plus/minussegno del più/del meno

sempre: čím dál tím míňsempre meno

venire: nestačit, chybět, nedostávat se sil ap., nedostát, nesplnit, nedodržet o slibu ap., omdlítvenire meno

lungo: prodlužovat, protahovat cotirare/menare/mandare qc per le lunghe

quanto: Čím víc ho znám, tím míň se mi líbí.Quanto più lo conosco, tanto meno mi piace.

peggio: nějak zvládnout cocavarsela alla meno peggio

ani: ani nenepříliš non tanto/particolarmente, méně než meno di/che

ještě: ještě, že... zmírnění negativníhomeno male che...

leda: leda(že) by...a meno che ...

méně: čím dál méněsempre meno

minus: minus pět stupňůmeno cinque gradi, cinque gradi sotto zero

necelý: za necelý rok/týdenfra meno di un anno/una settimana

nejméně: co nejméněil meno possibile

neposlední: v neposlední řadě(come) ultimo ma non meno importante

oželet: muset oželet koho/codovere fare a meno di q/qc

plus: plus minus přibližněpiù o meno

proto: No proto!Meno male!

řada: a v neposlední řaděe ultimo ma non meno importante

splnit: nesplnit co očekávání ap.venire meno, non rispondere a qc

teprve: (a) už teprve netanto meno

trochu: trochu víc/míňun po' di più/meno

ubránit se: nemoci se ubránit čemu nutkání ap.non potere fare a meno di qc, non trattenersi da qc

víc: více či méněpiù o meno

čtvrt: Je tři čtvrtě na deset.Sono le dieci meno un quarto., Sono le nove e tre quarti.

ještěže: Ještěže tak.Meno male., Meglio così.

laciný: Máte nějaký lacinější?Ha uno più economico/meno caro?

minuta: Je za pět minut devět.Sono le nove meno cinque.

myšlenka: Nemohu se ubránit myšlence, že ...Non posso fare a meno di pensare che ...

natož: Neumím uvařit ani čaj, natož večeři.Non so preparare un tè, tanto meno una cena.

odpustit: Mohl sis odpustit ty narážky!Potevi fare a meno di quelle battute!

pomoct si: Nemohu si pomoct.Non posso farne a meno., je to silnější než já È più forte di me.

horký: chodit kolem horké kašemenare il can per l'aia, girare intorno a qc, tergiversare

kaše: chodit kolem horké kašemenare il can per l'aia, girare intorno a qc, tergiversare

okolek: dělat okolky s přímou odpovědímenare il can per l'aia

menare: vlepit komu fackumenare un ceffone a q